Ungdommen i LO vil bli hørt. Her er alle ungdomsdelegatene samlet før mandagens møte.

Ungdommen i LO vil bli hørt. Her er alle ungdomsdelegatene samlet før mandagens møte.

Erlend Angelo

Nå vil de innta sekretariatet

Nå er det på tide at vi slipper til i LO-sekretariatet, mener LO-ungdommen.
06.05.2013
13:34
27.08.2015 20:00

per.flakstad@fagbladet.no

Fagforbundets Ola Harald Svenning reiste forslaget om at LOs sentrale ungdomsutvalg skal få konstituere seg selv, og at leder og nestleder får møte- og talerett rett i LOs sekretariat.

Etter han fulgte ungdomsrepresentanter fra flere forbund opp og ga forslaget helhjertet støtte.

- Dette er bredt forankret blant ungdommene i mange LO-forbund, sier Svenning.

- I dag har 18 forbund tilsluttet seg det sentrale ungdomsutvalget. Vi har jevnlige møter med fullt oppmøte hver gang, og det er temperatur og stort engasjement på møtene. Vi mener det er viktig for LO å ta vare på dette framtidas engasjement, fortsetter han.

- Flere av forbundene er også i gang med å bygge opp egne undomsorganisasjoner, og da bør LO sentralt gå foran og vise vei.

- Vi er mange, vi har bygget opp en velfungerende ungdomsorganisasjon, og derfor er det på høy tid at vi slipper til i sekretariatet, mener Svenning.

- Vi vil bli hørt!

06.05.2013
13:34
27.08.2015 20:00