FORNØYD: HK-leder Trine Lise Sundnes gleder seg over undersøkelsen som viser at medlemmene er fornøyde med forbundet, men vil gjerne bli bedre.

FORNØYD: HK-leder Trine Lise Sundnes gleder seg over undersøkelsen som viser at medlemmene er fornøyde med forbundet, men vil gjerne bli bedre.

Martin Guttormsen Slørdal

Medlemmene er fornøyde med Handel og Kontor

Tre av fire medlemmer mener HK ivaretar deres interesser som arbeidstakere. – Gledelig, sier forbundsleder Trine Lise Sundnes.
14.04.2015
13:32
27.08.2015 20:00

Opinion har gjennomført en undersøkelse blant Handel og Kontors medlemmer, på vegne av HK-Nytt. 400 medlemmer deltok i undersøkelsen. Ett av utsagnene de ble bedt om å ta stilling til var: «Jeg synes at Handel og Kontor ivaretar mine interesser som arbeidstaker». 33 prosent svarte «helt enig», 41 prosent «ganske enig». Til sammen er 74 prosent fornøyd med jobben HK gjør.

19 prosent svarer «verken eller». 6 prosent er ganske eller helt uenige i utsagnet, mens 2 prosent ikke er sikre. Kvinnene er gjennomgående mer positive enn mennene.

– Dette er jo gledelige tall, sier en fornøyd HK-leder Trine Lise Sundnes.

– Det betyr at vi i hovedsak gjør det vi skal, og at medlemmene er fornøyd med forbundet. Samtidig viser tallene at vi kan bli enda bedre, sier hun.

Halvparten ser HK

«Handel og Kontors politiske ledelse er synlig i samfunnsdebatten» er et annet utsagn respondentene har blitt bedt om å ta stilling til. Her er 22 prosent «helt enig», mens 30 prosent svarer «ganske enig», til sammen 52 prosent. 30 prosent har svart «verken eller». 8 prosent er ganske uenig i påstanden, mens 5 prosent er helt uenig i at HKs politiske ledelse er synlige i samfunnsdebatten. 5 prosent er ikke sikre. Også i dette spørsmålet er kvinner mer fornøyd enn menn med HKs innsats.

– Jeg synes det er bra at et flertall ser at vi er på ballen, det er motiverende. Vi må sørge for at vi møter resten på de kanalene og de plattformene de er, sier forbundsleder Sundnes.

lene.svenning@lomedia.no

14.04.2015
13:32
27.08.2015 20:00