SES ETTER I TALLENE. LO har satt i gang en utredning av fagbevegelsens kursleverandør AOF etter mange år med dårlig økonomi. Illustrasjonsfoto.

SES ETTER I TALLENE. LO har satt i gang en utredning av fagbevegelsens kursleverandør AOF etter mange år med dårlig økonomi. Illustrasjonsfoto.

Colourbox

LO utreder framtida for AOF

Fortsatt drift eller styrt avvikling er alternativene for arbeiderbevegelsens opplysningsforbund.
20.10.2015
13:15
21.10.2015 15:10

hk-nytt@lomedia.no

AOF har lenge slitt økonomisk, og styreleder, LO-nestleder Tor-Arne Solbakken, har derfor tatt initiativ til en gjennomgang av eierstrategien.

LO-sekretariatet behandlet saken denne uka, og vedtok at det skal foretas en grundig gjennomgang av AOFs økonomiske status. Dersom konklusjonen er positiv, åpnes det for at AOF kan søke LO om ekstra penger. Men det vil ikke skje uten betingelser. LO-sekretariatet krever at AOF gjennomgår et omstillingsprogram i løpet av 2017.

Tok grep

– Det er ingen krise i dag, fastslår Solbakken.

– Ved årsmøtet i mai var situasjonen derimot krevende. Da var økonomien kritisk og egenkapitalen ikke stort høyere enn pensjonsforpliktelsene, påpeker han.

Første halvår ble likevel svært positivt for AOF Norge med et overskudd på 6,5 millioner kroner. Nødvendige omstillingsgrep kombinert med godt besøkte kurs, ga resultater.

– Organisasjonen har jobbet hardt for å få det resultatet vi nå har per første halvår. Det er likevel riktig og viktig at LO og forbunda som eiere har en strategi både for organisasjonen og for medlems- og tillitsvalgtskoleringa, påpeker Solbakken, som minner om at AOF har hatt økonomiske utfordringer i ti år.

– Da kan ikke et halvt år med gunstige resultater gjøre at vi lener oss tilbake og slapper av, understreker han.

Optimist

AOF Norge har i dag 43 ansatte. I virksomhetsberetningen for 2014 var styrelederens budskap som følger: «Tre stikkord for 2015 som vil bringe oss i en situasjon med bedret kapitaldekning og større handlingsrom: Salg, gjennomføring og kvalitet. Dette må gjennomsyre hele AOF-organisasjonen, da skal vi sammen klare utfordringene. I motsatt fall kan en stolt del av arbeiderbevegelsen være over».

Tor-Arne Solbakken er godt fornøyd med vedtaket i LO-sekretariatet.

– Jeg er glad for at sekretariatet og forbunda slutter opp om at AOF fortsatt skal være vår organisasjon både for tillitsvalgtskolering og ulike former for livslang læring, rett og slett forbundas kompetansepartner, fastslår styrelederen.

– Nyttig for oss

HK-klubbleder Kjell Arild Meek er optimistisk på tanke på AOFs framtid. Han mener avvikling av studieforbundet ikke er aktuelt. Meek opplyser om at AOF nedbemannet tidligere i år, og har omorganisert.

– Vi har forbedret det økonomiske resultatet, og alt tyder på at vi kommer ut i pluss i 2015, etter tre år med røde tall, sier han til HK-Nytt.

Klubblederen er glad for at LO vil utrede AOFs framtid.

– Dette er ikke dramatisk. Jeg tror det vil være nyttig med en gjennomgang av økonomien vår, sier han.

– Hva ville det bety om AOF ville bli avviklet?

– Det ville vært et stort tap. AOF har en historie og en tradisjon vi må ta vare på. Det skal vi som jobber her sørge for, for vi vil stå på egne bein, økonomisk sett, sier Kjell Meek.

20.10.2015
13:15
21.10.2015 15:10