LOs ungdomsrådgiver Bjarne Lagesen er med på sommerpatruljens første besøk i år, som går til utestedet Kulturhuset.

LOs ungdomsrådgiver Bjarne Lagesen er med på sommerpatruljens første besøk i år, som går til utestedet Kulturhuset.

Rikke Jeppsson

LOs sommerpatrulje:

LO sender ut 600 frivillige for å verne om rettighetene til unge i sommerjobb

Forvirring rundt verneombud, mangler i arbeidskontrakt og kameraovervåking på jobb er blant det LOs sommerpatrulje vil få has på hos norske arbeidsgivere.
25.06.2019
13:38
25.06.2019 13:38

Derfor sender de ut 600 LO-frivillige, som skal ettergå arbeidsplasser i hele landet.

– Vi møter dem på arbeidsplassen for å høre om deres situasjon og for å informere dem om hvilke plikter og rettigheter de har, sier LOs ungdomsrådsgiver Bjarne Lagesen, som leder sommerpatruljen, til NTB.

LES OGSÅ: Sjekk at sommerjobben holder mål

Initiativet ble startet i 1985 og går nå inn i sitt 34. strake år. I år fokuserer patruljen særlig på bemanningsbransjen og serveringsbransjen.

Mangler i arbeidskontrakt

Den vanligste utfordringen for unge i arbeidslivet er mangelfull eller ikke-eksisterende arbeidskontrakt, ifølge LO.

– Aller mest ser vi brudd på arbeidskontrakt. Da enten at man ikke har kontrakt, eller at man har mangelfull kontrakt. Finner vi det, ordner vi som regel kontrakt sammen med arbeidsgiver på stedet, sier Lagesen.

Til NTB opplyser han at det i fjor var problemer med arbeidskontrakten til 8,6 prosent av arbeidstakerne sommerpatruljen møtte.

Typiske mangler i kontrakten er manglende informasjon om arbeidstider, antall timer man kan forvente å jobbe og stillingsprosent. I tillegg hender det at det er manglende informasjon om hvilke arbeidsoppgaver arbeidstaker skal ha.

Skadeutsatte ungdommer

Sommerpatruljen fokuserer i år særlig på å kartlegge hvorvidt de ansatte er blitt tilstrekkelig informert om verneombudsordningen på sin arbeidsplass.

– Det er fordi vi ser at ungdom er overrepresentert i skadestatistikk. Derfor er det viktig å skape en bevissthet om hva et verneombud er, og det er viktig å vite hvem det er, forklarer Lagesen.

LES OGSÅ: Tariffavtale gir deg mer å rutte med i ferien

Rundt 30 prosent av dem LO møter, oppgir at de er usikre på hvem som er verneombud på jobben.

LO definerer ikke nødvendigvis dette som brudd på arbeidsmiljøloven, da arbeidstaker er pliktet til å tilegne seg informasjon om dette, samtidig som at arbeidsgiver er pliktig å informere.

Flere brudd på arbeidsreglementet i fjor

Tradisjonelt er brudd på arbeidstidsreglene en gjenganger, og i 2018 var det en oppgang på nesten 4 prosent for slike tilfeller.

Etter at det i 2017 ble registrert i 11.9 prosent av bedriftene sommerpatruljen besøkte, var tallet i 2018 14,9 prosent. Av dette utgjorde brudd på overtidsbestemmelser 6,3 prosent, arbeidstidsreglementet 4,7 prosent og pausereglementet 3,9 prosent.

– Det er de lange linjene som gjelder, men i fjor så vi med bekymring på utviklingen. Vi håper det ikke er del av en trend, men heller et ettårstilfelle, sier Lagesen, som legger til at man samtidig så en nedgang på 1 prosent i brudd på regler om opplæring.

Fornøyd Gabrielsen

– Hovedbildet er at det er et godt arbeidsliv, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen, som bedyrer at man allikevel ikke kan bli passive:

– Det vi ønsker å sikre, er at arbeidslivet i fremtiden også skal være bra, og vi tar tak i de negative delene – som tross alt finnes – slik at ungdom ikke opplever et negativt møte med arbeidslivet.

(©NTB)

birgitte.iversen@ntb.no

25.06.2019
13:38
25.06.2019 13:38