SEKSUELL TRAKASSERING: 736 kvinner har skrevet under et opprop mot seksuell trakassering i fagbevegelsen. Blant dem er flere HK-medlemmer.

SEKSUELL TRAKASSERING: 736 kvinner har skrevet under et opprop mot seksuell trakassering i fagbevegelsen. Blant dem er flere HK-medlemmer.

Jan-Erik Østlie

Kvinner i fagbevegelsen tar oppgjør med sex-trakassering

736 kvinner i norsk fagbevegelse tar et oppgjør med seksuell trakassering. Flere forteller om intern motstand i arbeidet med oppropet.
18.12.2017
09:09
18.12.2017 10:31

«Frihet fra seksuell trakassering er #ikketilforhandling», står det i oppropet i Aftenposten signert tillitsvalgte, ansatte og medlemmer i fagbevegelsen.

«Vårt engasjement i fagbevegelsen er utrettelig og våre hjerter brenner for rettferdighet og frihet for alle mennesker. Nå krever vi solidaritet og handling fra våre kamerater.», heter det videre.

HK-leder Trine Lise Sundnes er en av dem som har skrevet under på oppropet. Flere andre HK-medlemmer har gjort det samme.

«Ukultur»

«Vi vil med dette oppropet ta et oppgjør med den ukulturen og sexismen som finnes i hele samfunnet. Vi vil plassere skam og skyld der den hører hjemme – hos overgripere og de som beskytter dem.»

20 kvinner deler sine historier i oppropet, flere av dem handler om grove tilfeller av uønsket seksuell oppmerksomhet. Kvinnene bak oppropet forteller til Aftenposten at de har opplevd motstand internt i arbeidet med å utarbeide oppropet. De ønsker ikke å gå nærmere i detalj.

– Det oppleves som et svik. Jeg må innrømme at jeg ikke hadde sett for meg at det ville bli så mye motstand, sier Janne Lisesdatter Håkonsen, tillitsvalgt i Norsk Lokomotivmannsforbund og en av initiativtakerne til oppropet.

– Men innad i fag- og arbeiderbevegelsen har det siden tidenes morgen vært en kamp for kvinner å ta samme plass som menn. De samme mekanismene er til stede fortsatt i dag. Det har ikke forandret seg så mye som man kanskje skulle ønsket, sier hun.

Flere historier

Flere ansatte og tillitsvalgte har tidligere delt sine historier med frifagbevegelse.no om seksuell trakassering fra ansatte og tillitsvalgte i LO og forbundene.

Her forteller kvinner i fagbevegelsen om hvordan de ble seksuelt trakassert

Slik går du fram hvis du blir seksuelt trakassert på jobb

Tillitsvalgte i LO befølte og kløp servitørere på konferansemiddag. Alle måtte forlate lokalet

Kutt gjør Likestillingsombudet dårligere rustet til å bekjempe seksuell trakassering

18.12.2017
09:09
18.12.2017 10:31