SAMARBEID: HK-leder Trine Lise Sundnes og daglig leder i Regnskogfondet, Lars Løvold, har inngått en samarbeidsavtale.

SAMARBEID: HK-leder Trine Lise Sundnes og daglig leder i Regnskogfondet, Lars Løvold, har inngått en samarbeidsavtale.

Martin Guttormsen Slørdal

HK skal hjelpe til med å redde regnskogen

Handel og Kontor inngikk torsdag en samarbeidsavtale med Regnskogfondet. Fra nå skal hvert eneste HK-medlem redde ett mål regnskog i året.
21.05.2015
16:04
27.08.2015 20:00

eva.ler.nilsen@lomedia.no

Avtalen med Regnskogsfondet ble undertegnet under HKs representantskapsmøte som avholdes på Sørmarka denne uka.

HK-leder Trine Lise Sundnes og daglig leder Lars Løvold i Regnskogfondet satte sin signatur på det som skal gi fondet et viktig bidrag til arbeidet med å redde regnskog.

Ett mål per medlem

I avtalen forplikter HK seg til å bidra med ti kroner årlig per yrkesaktive medlem. Det betyr at hver av dem kan redde ett mål regnskog i året.

– HK har lang tradisjon for internasjonalt solidaritetsarbeid og ønsker både å bidra til å redde regnskogen samtidig som vi bevisstgjør våre medlemmer om regnskogens betydning. Dersom vi ikke redder den, vil det få store konsekvenser for klima, naturmangfold, menneskerettigheter og fattigdomsbekjempelse, sier HK-leder Trine Lise Sundnes.

Betydelig støtte

Regnskogfondet støtter regnskogbevarende prosjekter i elleve land i Amazonas, Sentral-Afrika og Sørøst-Asia. Disse prosjektene skal hjelpe urfolk og skogfolk i kampen for å ta vare på skogen sin.

Daglig leder Lars Løvold er glad for at HK vil spille på lag med Regnskogfondet i dette arbeidet.

– Vi er veldig glade for at Handel og Kontor vil støtte denne kampen med et betydelig økonomisk bidrag. Samtidig er det svært gledelig at HK vil bruke samarbeidet med Regnskogfondet til å bevisstgjøre sine egne medlemmer om regnskogens betydning for klima, naturmangfold, menneskerettigheter og fattigdomsbekjempelse, sier han.

Halvparten er borte

Ifølge Løvold er regnskogen et biologisk skattkammer som inneholder 50-80 prosent av verdens dyre- og plantearter. Den er også et hjem for 260 millioner mennesker og halvparten av verdens språk snakkes i regnskogen. Regnskogen dekket opprinnelig om lag 13 prosent av jordas overflate, men ødeleggelsene er enorme.

– Bare siden andre verdenskrig har menneskene ødelagt halvparten, påpeker Løvold.

Han sier at den beste måten å bevare regnskogen på, er å gi urfolk og skogfolk rettigheter til sine egne områder.

HK skal fronte miljøarbeidet

Regnskogfondet skal nå være HKs rådgiver i miljø- og klimaspørsmål – også i forbundets arbeid med dette innad i fagbevegelsen.

– Dette er et svært interessant aspekt ved samarbeidet. Fagbevegelsen har en sterk posisjon i Norge, og den har derfor muligheten til å bli en viktig pådriver for klima- og miljøtiltak. Vi er glade for å kunne bidra til å styrke HKs arbeid på dette feltet, sier Lars Løvold.

21.05.2015
16:04
27.08.2015 20:00