SUKSESS: Nestleder Bjørn Mietinen (t.v.) er svært fornøyd med jobben Helene Roer Sandberg og Ben-Julian Husvik gjør.

SUKSESS: Nestleder Bjørn Mietinen (t.v.) er svært fornøyd med jobben Helene Roer Sandberg og Ben-Julian Husvik gjør.

Martin Guttormsen Slørdal

Slik beholder Handel og Kontor medlemmer:

HK ringer til medlemmene som ikke har betalt kontingenten

Helene Roer Sandberg og Ben-Julian Husvik jobber på HKs mest innbringende kontor.
12.12.2016
14:06
13.12.2016 10:33

lene.svenning@lomedia.no

– Hei, jeg ringer fra Handel og Kontor. Du er organisert hos oss, men det ser ut som du ikke har betalt kontingenten de siste to månedene?

Servicesekretær Helene Roer Sandberg ringer et HK-medlem som ikke er à jour med kontingenten, og som står i fare for å bli strøket som medlem. Også denne gangen går det bra: Medlemmet Helene snakker med har byttet jobb, men ikke tenkt på at han fortsatt kan være medlem i forbundet. Det kan han, så Helene gjør avtale om å sende en ny giro, slik at medlemmet blir à jour med kontingenten.

Helene Roer Sandberg og Ben-Julian Husvik jobber i to nyopprettede stillinger på Handel og Kontors hovedkontor. Jobben deres er å ringe til alle medlemmer som ikke har betalt kontingenten. Halvparten av dem de ringer til velger å fortsette som medlemmer i forbundet.

Inn – og ut

«Å tette hullet i bunnen» er en av fagbevegelsens største hodepiner. Forbundene kan verve så mange nye medlemmer de vil, men så lenge like mange faller ut igjen, de fleste fordi de ikke har betalt kontingenten, blir netto medlemsøkning ikke rare greiene. For HKs del ser det sånn ut: Hvert år verver forbundet i overkant av 9.000 nye medlemmer – omtrent like mange har forsvunnet ut. Det ville forbundet gjøre noe med. I 2015 forsøkte de tre ulike pilotprosjekter. I én HK-region ansatte de en person, Helene Roer Sandberg, til å ringe medlemmer som ikke hadde betalt kontingenten sin. En ansatt på hovedkontoret fikk ansvaret for å ringe opp medlemmer på vei ut for en annen region, innimellom andre arbeidsoppgaver. Fordelsprogrammet LOfavør fikk jobben for en tredje region. Da resultatet forelå, viste det seg at regionen som hadde en egen ansatt til å gjøre jobben, hadde klart å hanke inn flest medlemmer. Dermed ansatte forbundet Helene Roer Sandberg og Ben-Julian Husvik til å gjøre jobben for alle regionene. De begynte med tre regioner, siden oktober har de gjort jobben for alle regionene.

Argumenterer for HK-medlemskap

– De gjør en helt fantastisk jobb, og har svært gode resultater å vise til, skryter Bjørn Mietinen, nestleder i HK.

Han mener forbundet aldri ville ha klart å nå målet om 70.000 medlemmer i høst uten Helene og Ben-Julians innsats.

– Den viktigste årsaken til at folk forsvinner fra medlemslistene er at de ikke har betalt kontingenten. Det gjelder omtrent 5.000 medlemmer hvert år, forteller Mietinen.

Hvorfor har de ikke det?

– Veldig mange er ikke klar over at de ikke er à jour, eller så har de forlagt regninga eller glemt å betale den. Andre har blitt arbeidsløse, og er ikke klar over at de kan fortsette å være medlemmer, og slippe å betale kontingent. Atter andre har latt være å betale fordi de ikke ønsker å være medlemmer lenger, av ulike grunner. Da er det vår jobb å fortelle dem om hvilke fordeler det gir å være HK-medlem, opplyser Husvik.

Takker for påminnelsen

Omtrent halvparten av HK-medlemmene får kontingenten trukket av på lønna. Det gjelder imidlertid bare dem som jobber i bedrifter som har tariffavtale med Handel og Kontor. Bytter noen i denne gruppa jobb, glemmer mange av dem si ifra til HK. Av medlemmene som får kontingentregninga i posten, glemmer mange å melde fra til forbundet når de flytter. Dermed får de ikke lenger fakturaen fra HK.

– De aller fleste er faktisk glade for at vi ringer. Det er jo litt rart å ringe folk for å si at de skylder penger, og så bli takket for at vi ringte, smiler Roer Sandberg.

12.12.2016
14:06
13.12.2016 10:33