SOM HÅND I HANSKE: HK-leder Trine Lise Sundnes mener HK og Postkom passer perfekt sammen. Det er HKs representantskap enig i.

SOM HÅND I HANSKE: HK-leder Trine Lise Sundnes mener HK og Postkom passer perfekt sammen. Det er HKs representantskap enig i.

Lene Svenning

HK ønsker Postkom velkommen

Et enstemmig HK-representantskap sier ja til en sammenslåing med Postkom. Hvis Postkom vil, da.
24.01.2019
16:03
10.04.2019 20:37

lene.svenning@lomedia.no

LO-forbundet Postkom ønsker å slå seg sammen med et annet forbund. Akkurat nå står det igjen tre friere i gården: Fagforbundet, Fellesforbundet og Handel og Kontor. Torsdag 31. januar skal Postkoms forbundsstyre bestemme seg for hvem av disse tre de vil forhandle videre med. 27. februar skal Postkoms landsstyre gjøre et endelig vedtak, før medlemmene skal få si sitt i en uravstemning. Resultatet skal være klart innen 1. mai.

LESTE DU DENNE?: HK-leder Sundnes: Nye åpningstider på Vinmonopolet må forhandles

Ti krav fra Postkom

Det skal ikke stå på HK. Forbundets representantskap vedtok i dag, torsdag, enstemmig å ønske Postkom velkommen. Forsamlingen ga samtidig ledelsen i HK fullmakt til å forhandle med Postkom om betingelsene. Postkom har nemlig ti krav til forbundene de ønsker å slå seg sammen med. Det dreier seg blant annet om å beholde kontingenten på samme nivå som i dag, 1,2 prosent av inntekten, videreføring av forsikringsordningene, at de vil ha sin egen seksjon eller avdeling i et nytt forbund, ha en posisjon i toppledelsen, beholde den lokale organisasjonsstrukturen sin, at de tillitsvalgte og ansatte i forbundet overdras til det nye forbundet, og at de vil beholde sitt eget fagblad.

HK endrer vedtektene

For å være forberedt på eventuelle forhandlinger med Postkom, vedtok HKs representantskap i dag å endre forbundets vedtekter slik at det er mulig å gi Postkom en plass i forbundets toppledelse fram til landsmøtet i 2024, med mulighet til forlengelse i ytterligere en periode hvis landsmøtet godkjenner det. HK har også endret vedtektene slik at medlemmene fra Postkom kan ha sin egen landsdekkende forening i HK i det samme tidsrommet. Denne avdelingen skal også få bli representert i forbundets øvrige organer. Medlemmene i LO Finans Postkom vil imidlertid bli en del av den landsomfattende foreningen LO Finans HK.

I vedtaket fra representantskapet heter det også at Postkoms ansatte og tillitsvalgte på forbundskontoret virksomhetsoverdras.

Vil utgjøre en større andel av medlemmene

Postkom har tidligere signalisert at størrelse og innflytelse i LO er viktig når de skal velge forbund å slå seg sammen med. Fagforbundet er LOs desidert største forbund med 365.000 medlemmer, Fellesforbundet har 140.000 medlemmer, mens HK er LOs tredje største forbund med drøye 72.000 medlemmer.

– Velger Postkom oss, vil de utgjøre en større andel av medlemsmassen enn de vil hos de andre to forbundene. Det bør være interessant for Postkom. Samtidig vil maktbalansen i LO-fellesskapet bli bedre, sa HK-leder Trine Lise Sundnes da hun innledet om saken på representantskapsmøtet.

Kontingent viktig

Mange tok ordet i debatten. Alle som en var positive til en sammenslåing med Postkom, og mente det ville være det beste både for HK og Postkom. Flere stilte imidlertid spørsmål om kontingent. De aller fleste HK-medlemmer betaler 1,4 prosent av inntekten i kontingent, altså 0,2 prosent høyere enn det Postkom opererer med. HK-ledelsen minnet om at HK har et utvalg i arbeid som vurderer dagens kontingentsats. De skal legge fram sin rapport på representantskapsmøtet i juni.

– Den beste partneren

Steinar Nørstebø, tillitsvalgt for de ansatte i HK, har 26 års erfaring som medlem og tillitsvalgt i nettopp Postkom. Han er sikker på at HK er riktig partner for sitt gamle forbund.

– For Postkom er HK den beste partneren. De vil utgjøre en stor del av HK, og de vil kunne legge premisser for politikken og utviklingen på en helt annet måte enn i de andre forbundene, sa han.

Nørstebø pekte også på at med Postkom på laget vil HK bli sterkere.

– Det gir oss flere medlemmer, men også tilførsel av en sterk gruppe med mye kompetanse, sa han.

Nestleder Bjørn Mietinen minnet forsamlingen om at HK allerede organiserer ansatte i ulike Bring-selskap, slik Postkom gjør. Flere pekte på at med Postkom på laget, vil forbundet bli større og sterkere innen kontor og administrasjon.

Krysser fingrene

HK-leder Trine Lise Sundnes krysser fingrene for at Postkom velger nettopp HK.

– HK er den aller beste partneren Postkom kan få. Det er en «match made in heaven», vi passer sammen som hånd i hanske. Jeg håper Postkom ser på oss som det soleklare og eneste alternativet, sa hun etter at representantskapet hadde vedtatt å ønske Postkom velkommen.

– Jeg håper Postkoms valg blir lettere etter dette møtet, sa hun.

LES OGSÅ: HK kan få 17.600 nye medlemmer over natta

«Klarer man ett forbund, klarer man to»

Henrik Drivenes, region Vest

Fakta om Postkom:

• Postkom har 17.600 medlemmer, hvorav 9.500 er yrkesaktive.

• Medlemmene jobber i Posten Norge, DNB, Nets, Bring Warehousing, Bring Express Norge og Bring Transportløsninger.

• Vil slå seg sammen med et annet LO-forbund. Valget står mellom Fagforbundet, Fellesforbundet og Handel og Kontor.

• Postkoms forbundsstyre skal velge ett forbund å forhandle med 31. januar.

• Postkoms landsstyre skal anbefale et forhandlingsresultat 27. februar.

• Forslaget fra landsstyret skal ut på uravstemning blant medlemmene.

• Resultatet skal være klart innen 1. mai.

24.01.2019
16:03
10.04.2019 20:37

Fakta om Postkom:

• Postkom har 17.600 medlemmer, hvorav 9.500 er yrkesaktive.

• Medlemmene jobber i Posten Norge, DNB, Nets, Bring Warehousing, Bring Express Norge og Bring Transportløsninger.

• Vil slå seg sammen med et annet LO-forbund. Valget står mellom Fagforbundet, Fellesforbundet og Handel og Kontor.

• Postkoms forbundsstyre skal velge ett forbund å forhandle med 31. januar.

• Postkoms landsstyre skal anbefale et forhandlingsresultat 27. februar.

• Forslaget fra landsstyret skal ut på uravstemning blant medlemmene.

• Resultatet skal være klart innen 1. mai.