STRID: Handel og Kontor har krevd tariffavtale med Kolonial, som omtaler seg som en nettbutikk. NTF mener det er et lager, og at det er de som har avtaleretten.

STRID: Handel og Kontor har krevd tariffavtale med Kolonial, som omtaler seg som en nettbutikk. NTF mener det er et lager, og at det er de som har avtaleretten.

Martin Guttormsen Slørdal

LO-strid om tariffavtale i Kolonial:

HK får opprette tariffavtale i Kolonial

Handel og Kontor har rett til å opprette tariffavtale i nettbutikken Kolonial. Det har LOs organisasjonskomité bestemt. Men Norsk Transportarbeiderforbund vil anke avgjørelsen.
01.02.2019
15:52
10.04.2019 20:37

lene.svenning@lomedia.no

Både Handel og Kontor og Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) har medlemmer i Kolonial, og begge forbund har ønsket å opprette tariffavtale med bedriften. Mens HK har argumentert med at Kolonial er en butikk og innenfor deres organisasjonsområde, har NTF hevdet at Kolonial er et lager, og dermed innenfor deres område. Torsdag avgjorde LOs organisasjonskomité, som har representanter fra alle LO-forbund, at det er HK som har rett til å opprette tariffavtale på bedriften. Ti forbund, inkludert HK, stemte for HK, mens to, NTF og Fellesforbundet, stemte for NTF.

LES OGSÅ: Postkom takker nei til å gå inn i Fellesforbundet. Nå står to alternativer igjen

– Ordinær butikk

LOs administrasjon hadde innstilt på at HK skulle få organisasjonsretten.

– Vi har lagt vekt på hva slags type bedrift Kolonial er, og hvilket marked bedriften konkurrerer i. Vi har lagt til grunn at dette er en detaljhandel som selger varer til sluttbruker, og ikke en grossistbedrift, sier Geir Høibråten, sekretær for organisasjonskomiteen.

Bjørn Mietinen, nestleder i HK, er naturlig nok svært fornøyd med at flertallet i organisasjonskomiteen stemte med HK.

– Dette er en ordinær butikk som opererer som alle andre. Kundene bestiller dagligvarer på nett, de ansatte gjør handlingen for kunden, og leverer på døra. Dagligvarekjeden Meny gjør det samme, sier han til HK-Nytt.

NTF vil anke

NTF gir seg imidlertid ikke med dette. Terje Fenn Samuelsen, nestleder i NTF, bekrefter overfor HK-Nytt at NTF vil anke avgjørelsen fra organisasjonskomiteen til LOs sekretariat, som består av LOs ledelse og lederne i forbundene.

– Vi er meget bekymret for at det ikke lenger er «arbeidets art» som skal legges til grunn for valg av tariffavtale, men hvilket marked den konkurrerer i. Kolonial sammenlignes med andre butikker, men det er ingen kunder inne på lageret. Her plukker de ansatte varer, påpeker Samuelsen.

Sekretariatet har tre alternativer, opplyser Geir Høibråten. De kan velge å opprettholde vedtaket fra organisasjonskomiteen, gi avtaleretten til NTF, eller de kan sende saken til LOs representantskap.

Fortsetter prosessen

Bjørn Mietinen og HK lar seg ikke stoppe av NTFs planer om å anke avgjørelsen fra organisasjonskomiteen.

– NTF får gjøre sine vurderinger og valg. Vi kommer til å sende krav til NHO om opprettelse av tariffavtale. Vi kan ikke la medlemmene vente lenger, det er viktig å få denne avtalen på plass. Vi har holdt på med denne prosessen så lenge, sier han.

Mange runder

Uenigheten om hvilket forbund som skal organisere de ansatte i Kolonial er ikke av ny dato. Både HK og NTF har medlemmer i bedriften. I fjor vår sendte NTF krav om å få opprette sin grossistoverenskomst i Kolonial. Bedriften er medlem i NHO. Da avtalekravet skulle godkjennes i LO-sekretariatet, som består av lederne i LO og LO-forbundene, protesterte HK. I slike tvister er det altså LOs organisasjonskomité som skal avgjøre. Like før saken skulle behandles i komiteen i oktober, trakk imidlertid NTF avtalekravet sitt. Etter den tid har HK krevd at deres standardoverenskomst skal gjelde på Kolonial. Men da dette kravet ble behandlet i sekretariatet, var det NTFs tur til å protestere. Derfor ble denne saken behandlet i organisasjonskomiteen torsdag i denne uka. Her ble det altså vedtatt at det er Handel og Kontor som har avtaleretten.

LES OGSÅ: Nett og slett en revolusjon

LES OGSÅ: Netthandel har gitt 70 nye arbeidsplasser

01.02.2019
15:52
10.04.2019 20:37