Regionkontorleder Marianne Chesak ved HKs kontor i Stavanger kan ikke tenke seg å flytte til Oslo nå.

Regionkontorleder Marianne Chesak ved HKs kontor i Stavanger kan ikke tenke seg å flytte til Oslo nå.

Martin Guttormsen Slørdal

Chesak ute av dansen

Marianne Chesak er likevel ikke kandidat til nestledervervet i Handel og Kontor. Fem andre vil fremdeles ha jobben.
12.04.2013
15:38
27.08.2015 20:00

lene.svenning@lomedia.no

Om dagens HK-nestleder Peggy Hessen Følsvik blir valgt inn i LOs ledelse under kongressen i mai, blir det en ledig plass i HK-ledelsen. Den er det mange som kan tenke seg. Hele seks stykker har varslet at de kunne tenke seg jobben: Roger Valhammer, regionsekretær i HK region Vest, Bente Tandberg, regionkontorleder i HK region Øst, Kristine Larsen, regionleder i HK Nord-Norge, Nina Galta, leder i HKs stedsutvalg i Stavanger og omegn, Ove Magnus Halkjær, informasjonsleder i HK, og Marianne Chesak, regionkontorleder i HK region Agder og Rogaland. Nå har sistnevnte trukket sitt kandidatur.

IIkke klar

– Det passer dårlig akkurat nå. Med fire barn hjemme synes jeg det blir vanskelig å pendle fra Stavanger til Oslo, og jeg er ikke klar for å flytte nå, sier Marianne Chesak til HK-Nytt.

Regionssekretæren vil likevel ikke utelukke at det kan bli aktuelt å ta på seg et verv i HK-ledelsen ved en senere anledning, om hun blir spurt om det.

Følsvik sterk LO-kandidat

Det er regnet som ganske sikkert at Peggy Hessen Følsvik blir valgt inn i LO-ledelsen. Nåværende LO-sekretær Trine Lise Sundnes ble valgt til leder i HK på forbundets landsmøte i høst, og tiltrer 1. juli. Dermed vil HK, som er LOs tredje største forbund, ha en ny representant inn i hovedorganisasjonens ledelse. Og det er Følsvik som er HKs kandidat.

Representantskapet bestemmer

Om Følsvik blir valgt på LO-kongressen, er det HKs representantskap som bare en snau uke senere skal konstituere en nestleder. Det er arbeidsutvalget i HK, som på dette tidspunktet vil bestå av avtroppende forbundsleder Sture Arntzen og 2. nestleder Bjørn Mietinen, som skal innstille en ny nestleder overfor forbundsstyret. Arntzen har allerede uttrykt at han forutsetter at Mietinen rykker opp til 1. nestleder. Deretter er det forbundsstyret som innstiller overfor representantskapet.

Etter det HK-Nytt erfarer er det tre av kandidatene som har mest støtte. Det dreier seg om Bente Tandberg, Kristine Larsen og Roger Valhammer.

12.04.2013
15:38
27.08.2015 20:00