Diskuterer sjelden deltid

HK er stadig på barrikadene mot ufrivillig deltid. Men i butikkene diskuteres det i liten grad.
11.05.2012
15:24
16.12.2013 19:10

Det er en av konklusjonene Fafo-forsker Kristine Nergaard har trukket etter å ha gjennomført en spørreundersøkelse blant ledere og tillitsvalgte i fem kjeder i detaljvarehandelen.

– Ufrivillig deltid, økning av stillingsstørrelser og arbeidstidsplanlegging diskuteres lite på arbeidsplassene. Her kan det være noe å hente for de som vil redusere ufrivillig deltid, sier Kristine Nergaard til HK-Nytt.

Ikke tema

Det er bare når de tillitsvalgte tar opp saker på vegne av enkeltansatte, at diskusjonen om ufrivillig deltid er oppe i butikkene.

– Så lenge partene ikke diskuterer dette utover enkeltsaker, er dette ikke et tema i en hektisk arbeidshverdag, sier Nergaard.

Hun mener mangelen på diskusjoner om arbeidstidsplanlegging også kan skyldes at partene på den enkelte butikk ikke alltid har regelmessige møter hvor de diskuterer andre ting heller.

– Dette er en bransje med små arbeidsplasser, hvor en del av de tillitsvalgte er nye i vervet, har lite tid til å utføre vervet sitt, og hvor organisasjonsgraden er lav. Da er det nok generelt lite møteaktivitet mellom partene i butikkene, sier hun.

15.000 vil jobbe mer

Nergaard slår fast at detaljvarehandelen er en typisk deltidsbransje. En undersøkelse fra 2009 viser at 70 prosent av butikkmedarbeiderne jobber deltid. Av disse er 38 prosent studenter og andre som ikke ser på jobben som sin hovedbeskjeftigelse, mens 32 prosent er ansatte som først og fremst ser på seg selv som arbeidende. Av disse sistnevnte 32 prosentene ønsker en tredel større stillingsandel. Det betyr at om lag 15.000 jobber ufrivillig deltid i detaljvarehandelen.

– Butikksjefene ser mange fordeler med å bruke deltidsansatte, viser denne undersøkelsen. Arbeidsplanene går lettere opp, og det gjør det lett å få tak i folk ved sykdom og annet fravær. Butikksjefene mener at den store graden av deltidsansatte har noen ulemper, for eksempel at ansatte med større stillinger tar mer ansvar i butikken enn de med de minste stillingene, men generelt ser de ikke så store utfordringer med en så stor andel deltidsansatte, sier Nergaard.

Det er lett å få tak i folk til jobber i varehandelen, og butikksjefene er ikke nevneverdig bekymret for stor turnover eller liten kompetanse blant de ansatte.

Skvis

Mellom 30 og 40 prosent av butikksjefene har fått spørsmål fra tillitsvalgte om å øke ansattes stillingsandel. Men arbeidsgiverne synes generelt det er krevende å tilby større stillinger, viser spørreundersøkelsen. Fortrinnsretten til større stilling, som er nedfelt i både tariffavtalen og arbeidsmiljøloven, brukes. I hvor stor grad er det ikke mulig å si, påpeker Nergaard, siden det ikke er gjennomført en undersøkelse blant de ansatte i varehandelen.

Både tillitsvalgte og ledere i varehandelen mener det er mulig å øke flere ansattes stillingsandel ved å se nærmere på arbeidstidsplanleggingen. Men det kan kreve en større fleksibilitet hos de ansatte.

– Det er ikke sikkert at den vaktlista du har kan bestå i all framtid. Kanskje må flere jobbe på ubekvemme tidspunkter som kvelder og helger hvis ansatte skal kunne øke stillingsandelene sine. Det er ikke sikkert at det er så populært blant HK-medlemmene. Her kan de tillitsvalgte kan komme i en skvis, påpeker Fafo-forskeren.

Prosjekt

Fafo-rapporten «Ufrivillig deltid, bemanningsstrategier og deltidsstillinger i varehandel» er basert på en spørreundersøkelse blant ledere og tillitsvalgte i fem kjeder i varehandelen. Det er Fellestiltakene LO-Virke som har finansiert undersøkelsen. Den er en del av et samarbeidsprosjekt mellom Handel og Kontor og Virke, som har som mål å redusere ufrivillig deltid i varehandelen.

Last ned hele rapporten her:

11.05.2012
15:24
16.12.2013 19:10