Begjærer Bobbo konkurs

I dag leverte Handel og Kontor inn konkursbegjæring til Nord-Troms tingrett.
10.04.2012
12:56
16.12.2013 18:50

eva.ler.nilsen@lomedia.no

Etter drøye fire uker i streik kan de ansatte se langt etter en tariffavtale ved Bobbo storkiosk i Tromsø. Nå går det mot konkurs.

– Jeg håper det er stengt her i løpet av en uke, sier regionsekretær Roger Johansen til HK-Nytt.

Turbulente uker

De fem HK-medlemmene ved bedriften har lenge ønsket regulert lønn og ordnede arbeidsforhold. Derfor krevde de tariffavtale på jobben. Men verken forhandlinger eller mekling fikk arbeidsgiveren til å skrive under på avtalen. 12. mars var streik et faktum.

Underveis har forholdet mellom de streikende og ledelsen mildt sagt utartet. Blant annet er de ansatte blitt truet og dyttet mens de har stått streikevakt.

Et siste forsøk på å komme til enighet via forhandlinger mislyktes også. HK innkalte arbeidsgiver til møte i slutten av mars, men de valgte å melde forfall. Nå har Handel og Kontor vurdert det slik at konkurs er eneste utvei for å sikre at de ansatte får det de har krav på.

Lønn til gode

De streikende ansatte fikk ikke utbetalt lønn slik de skulle den 20. mars. Lønna er for dager de allerede hadde jobbet. Innehaver Elin Karlsen har opplyst til HK-Nytt at bedriften ikke har råd til å utbetale lønn, siden de har tapt så mye penger på streiken. Handel og Kontor sendte inn krav om at lønna skulle utbetales innen en uke, men det skjedde ikke. Derfor gikk forbundet i dag til tingretten.

– Vi har levert inn en konkursbegjæring i dag. Det er for å kunne sikre de ansatte lønn og feriepenger gjennom lønnsgarantifondet, slik prosedyren er ved konkurser, sier Roger Johansen.

Han har blitt fortalt at behandlingen av konkursbegjæringen ikke skal ta lang tid i retten.

– Jeg håper vi er inne i den siste streikeuka nå, sier han.

Vakt hele påsken

Bobbo storkiosk har fortsatt sitt opphørssalg gjennom hele påsken. De ansatte og HK-representanter har svart med å stå streikevakt de samme dagene.

– Det ble ikke påskeferie i år. Verken for de ansatte eller for meg. Vi er inne i den femte streikeuka nå og begynner å bli slitne, men vi følger selvfølgelig denne saken helt i mål, sier Johansen.

10.04.2012
12:56
16.12.2013 18:50