God stemning på streikevakt

– Vi står her til arbeidsgiverne skriver under tariffavtalen, om det så tar to år, sier streikeleder Johnny Martinsen hos Bekken & Strøm på Gjøvik.
26.11.2010
14:41
16.12.2013 14:45

lene.svenning@lomedia.no

Det er streikens første dag. 20 medlemmer i Handel og Kontor og Fellesforbundet, ansatt hos arbeidstøybedriften Bekken & Strøm har lagt ned arbeidet. Siden klokka halv sju i morges har de vært på plass utenfor bedriftens hovedinngang.

Ei varmebu er på plass, den kommer godt med i ti minusgrader.

– Stemningen er veldig god blant oss som er igjen, sier Johnny Martinsen, tillitsvalgt for medlemmene i Fellesforbundet og talsmann for de streikende.

Skremt til å melde seg ut

Da kravet om tariffavtale ble reist, var de 36 fagorganiserte hos Bekken & Strøm. Etter en lang prosess er de 20 igjen.

– Mange har blitt skremt av arbeidsgiveren til å melde seg ut. Det henger oppslag inne på veggen om at dette kan få konsekvenser for arbeidsplassene, forteller Martinsen.

Men utmeldingene har ikke satt en stopper for streiken. De fagorganiserte har ikke tenkt å gi seg.

– Vi står her til arbeidsgiverne har skrevet under tariffavtalen, om det så tar to år. Sjefene må nok merke det økonomisk før de skriver under, sier Martinsen til HK-Nytt.

Streikevaktlistene er klare. I dag og mandag stiller alle de streikende opp, fra tirsdag tar de tretimerskift, med fire-fem på vakt om gangen.

Heller tariff enn bonus

De streikende har ett mål: Å få en tariffavtale som gir ordnede lønns- og arbeidsvilkår.

– I dag står vi uten forhandlingsrett. Det vil si at vi ikke gjennomfører lokale forhandlinger, og at vi ikke har rett til AFP. Timelønna ligger langt under tariff, forteller Johnny Martinsen.

– Vi har riktignok en bonusordning, men den tilfaller bare de som er friske og raske. Du taper hvis du er borte mer enn tre dager. Det undergraver hele sykelønnsordningen. Dessuten må du jobbe overtid når sjefene vil det for å få deler av bonusen, forklarer han.

Støttemarkering

Både pressefolk og fagforeningsfolk har vært innom på streikevakta i dag. Folk som passerer på veien signaliserer sin støtte med å tute og vinke. Torsdag 2. desember klokka 13.00. ventes det mange besøkende. Da arrangeres det en markering til støtte for de streikende. Størk Hansen, leder i LO på Gjøvik, Land, Toten og Etnedal forventer at flere hundre fagorganiserte tar turen til Bekken & Strøm.

– Vi trenger støtte fra andre, sier Johnny Martinsen.

26.11.2010
14:41
16.12.2013 14:45