Tollpost-tull om ventedager

Tollpost ville først betale de uorganiserte permitterte ansatte de tre ventedagene da de ikke får dagpenger fra Nav. Så fikk også de organiserte. Men det hjelper lite; Nav plusser på nye ventedager.
27.05.2010
09:33
16.12.2013 13:23

lene.svenning@lomedia.no

Transportbedriften Tollpost Globe har permittert mer enn 150 kontoransatte og uorganiserte terminalarbeidere som følge av streiken blant medlemmene i Norsk Transportarbeiderforbund. De permitterte som ikke får sine lønns- og arbeidsvilkår forbedret på grunn av streiken, har rett til dagpenger fra Nav. Det gjelder altså ikke uorganiserte terminalarbeidere. Dagpenger får de imidlertid først etter tre ventedager. HK-medlemmene får en kompensasjon fra forbundet for disse tre dagene. Tollpost bestemte seg for å plastre såret for de uorganiserte ved å gjøre det samme.

– Ville ikke straffe

Det satte sinnene i kok hos de tillitsvalgte, som mente dette var grov forskjellsbehandling mellom de organiserte og de uorganiserte. Forbundsleder Sture Arntzen gikk så langt som å kalle det fagforeningsknusing.

Tirsdag kveld slo Tollpost kontra, og meddelte HKs klubbleder Mariann Østad Andersen at alle, fagorganisert eller ei, ville få den samme kompensasjonen fra bedriften.

– Det kom fram veldig fort at dette ble veldig skjevt, fordi HK-medlemmene ikke ble kompensert fullt ut fra forbundet sitt. Derfor betaler vi full lønn i ventedagene både for HK-medlemmene og de uorganiserte. Vi var jo ikke ute etter å straffe noen, og vi vil jo ha et godt forhold til HK, sier Ole Hagen, kommunikasjonsansvarlig hos Tollpost Globe.

Nye ventedager

HK-Nytt vært imidlertid vært i kontakt med Nav. Fra den kanten opplyses det at om bedriften ønsker å kompensere for de første tre dagene av permitteringsperioden, påløper det bare nye.

– Ventedagene forsvinner ikke. Hvis arbeidsgiveren bestemmer seg for å betale lønn de tre første dagene av permitteringen, forskyves bare ventedagene før NAV utbetaler dagpenger. Det samme gjelder om det avvikles ferie eller avspaseringsdager. Men vi legger oss ikke opp i om de ansattes fagforening går inn med et bidrag i ventedagene, sier kontorsjef i NAV Kristian Heyerdahl til HK-Nytt.

Dermed kommer de fagorganiserte permitterte bedre ut av dette enn de uorganiserte, selv om bedriften betaler alle lønn de tre første dagene i permitteringsperioden.

– Ikke bra

Dette er nytt for Hagen og Tollpost Globe.

– Dette må jeg komme tilbake til, dette høres ikke bra ut. Jeg må sjekke det med juristene, sier han til HK-Nytt, og lover å ringe tilbake.

Heller ikke klubbleder Andersen kjente til Navs regler.

– Jeg var heller ikke klar over at Navs regelverk er slik. Men det er godt å se at det lønner seg å være fagorganisert, også i en slik situasjon, sier Mariann Østad Andersen.

– Den som ikke forsikrer seg, har valgt det selv, framholder hun.

Saken vil bli oppdatert og utvidet.

27.05.2010
09:33
16.12.2013 13:23