JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

LA-oppgjøret ferdig

Handel og Kontor sier seg fornøyd med den nye landsoverenskomsten med Landbrukets Arbeidsgiverforening.
19.05.2010
14:02
16.12.2013 13:19

lene.svenning@lomedia.no

I går kveld avsluttet HK forhandlingene om en ny tariffavtale for de omlag 200 ansatte som går på landsoverenskomsten med Landbrukets Arbeidsgiverforening. De aller fleste jobber i Felleskjøpet Agri og bedriftens datterseskaper.

Ikke garantilønnsordning

Forhandlingene startet allerede den 3. mai. Dagen etter bestemte partene seg for å ta en pause til resultatet i HK/NHO-oppgjøret var avklart. Årsaken var at HK hadde stilt det samme kravet i begge oppgjørene, nemlig innføring av en garantilønnsordning som skulle gi en sikrere lønnsutvikling. En slik ordning ble det imidlertid ikke noe av i denne overenskomsten. Ifølge Tone Ljoså, faglig sekretær i HK, skyldes det at det var vanskelig å bli enig om et tallmateriale som var pålitelig nok.

3,50 kroner

Lønnsøkning ble det likevel. De lavest lønte, i hovedgruppe 1 og 2, øker timelønna med 3,50 kroner. I hovedgruppe 3 og 4 øker lønna med 2,5 prosent.

– Tanken er å beholde den relative lønnsforskjellen mellom gruppene. Dessuten var det medlemmene i gruppe 3 og 4 som var minst fornøyd med lønnsutviklingen, sier Ljoså til HK-Nytt.

Minstelønnssatsene økes også. Fagbrevtillegget øker fra 8 til 9,50 kroner. Alle tillegg gis fra 1. april.

Klausul

Også i år ble det tatt med en bestemmelse som gir mulighet for at partene lokalt kan bli enige om å avstå fra denne lønnsøkningen hvis bedriftens økonomiske situasjon tilsier det.

– Vi var ikke glade for å ta med denne bestemmelsen, men det var nødvendig for å få igjennom kravene våre. Men bestemmelsen skal bare brukes i helt spesielle tilfeller, understreker Ljoså.

Mot sosial dumping

HK er fornøyd med at deltidsansattes rett til merarbeid er nedfelt i overenskomsten. Retten gjelder også til arbeid av midlertidig karakter.

Forbundet forhandlet sammen med Norsk nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund og Norsk Transportarbeiderforbund, som også har medlemmer i Felleskjøpet. I felleskap fikk de gjennomslag for en avtaletekst som slår fast at innleide arbeidstakere skal ha ordnede lønns- og arbeidsvilkår. Avtalen sier også at innleie skal drøftes med de tillitsvalgte, og at disse skal ha innsyn i lønna deres.

Bedre velferdspermisjoner

De tre forbundene fikk også til bedre ordninger for velferdspermisjoner med lønn. Nå har de ansatte som er omfattet av denne overenskomsten rett til inntil tre dagers permisjon for å delta i begravelser i nærmeste familie. Fram til nå var det begrenset til én dag. Som i frontfagene ble det også innført rett til lønnet permisjon ved deltakelse i foreldresamtaler i grunnskolen.

Tone Ljoså framholder også nye lønnsbestemmelser for lærlinger som et viktig framskritt i overenskomsten. Lønna vil nå variere mellom 40 og 70 prosent av fagarbeiderlønn, avhengig av læremodell og hvor langt de har kommet i læretida.

Godt fornøyd

Alt i alt mener Ljoså at det ble et godt resultat.

– Det mener vi det er. Vi er fornøyde med helheten. Jeg mener vi har klart å ivareta de ulike lønnsgruppene i avtalen, sier hun.

Nå skal forhandlingsresultatet sendes ut på uravstemning blant medlemmene. De har frist til den 10. juni til å stemme ja eller nei.

19.05.2010
14:02
16.12.2013 13:19