Knepent ja til EØS

HKs landsmøte vil beholde EØS-avtalen. Det ble avgjort i en meget jevn avstemmning, hvor 126 stemte for, mens 120 stemte mot.
19.09.2012
10:29
16.12.2013 20:12

sym@lomedia.no

lene.svenning@lomedia.no

eva.ler.nilsen@lomedia.no

Da landsmøtet skulle stemme over forslaget om å erstatte EØS-avtalen med en annen handelsavtale, var spenningen stor. Flertallet i redaksjonskomiteen ville beholde EØS-avtalen, mens mindretallet ville si den opp. En håndsopprekning viste at det ble behov for en elektronisk avstemning. Resultatet ble svært jevnt: 126 støttet flertallet, 120 mindretallet.

EØS-kritikk

Vedtaket innebærer at HK forsatt vil beholde EØS-avtalen, men resten av vedtaket viser en kritisk holdning til den. I vedtaket heter det: "Det er uakseptabelt at arbeidslivspolitikken i stadig økende grad overføres til besluttende organer utenfor Norge. HK ønsker at handlingsrommet innenfor EØS-avtalen skal utvides".

Med handlingsrom mener Handel og Kontor at Norge skal bruke reservasjonsretten i avtalen oftere, reforhandle enkeltpunkter i avtalen og se på andre alternativer til dagens EØS-avtale.

Skuffet

Sindre Humberset fra region Vest og som tilhørte mindretallet i redaksjonskomiteen, er skuffet over resultatet av avtemningen, men påpeker at resten av vedtaket uttrykker kritikk av EØS-avtalen.

- Det er et historisk trykk mot EØS-avtalen nå. Denne kampen fortsetter på LO-kongressen i mai, sier Humberset til HK-Nytt.

Fornøyd forbundsleder

HK-leder Sture Arntzen er godt fornøyd med EØS-vedtaket på landsmøtet.

- Jeg har vært EU-motstander i all min tid og var i mot innføringen av EØS-avtalen da HK behandlet spørsmålet i 1989. Da ble det sagt at dette var første trinn inn i et EU-medlemskap, forklarer Arntzen.

I dag er EØS-avtalen vårt forhold til EU og han mener at det per i dag ikke er noe alternativ til avtalen. Det er likevel sider ved avtalen han er misfornøyd med.

- Og jeg mener at handlingsrommet i avtalen må utvides. Hvorfor arbeidslivsspørsmål skal reguleres av avtalen forstår jeg ikke, sier HK-lederen til LO-Aktuelt.

19.09.2012
10:29
16.12.2013 20:12