JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Midlertidig pensjonsløsning for uføre

Arbeidsdepartementet har lagt fram et lovforslag med en foreløpig løsning på pensjonsnøtta for uføre.
09.03.2010
12:21
16.12.2013 12:47

lene.svenning@lomedia.no

Pensjonsreformen, som trer i kraft 1. januar 2011 inneholder muligheten til å gå av med pensjon fra fylte 62 år for alle. Men Stortinget har ikke funnet en løsning på når og med hvilken pensjon uføre skal kunne gå av. For uførepensjonen skal også legges om. Arbeidsdepartementet jobber med et forslag om en ny uføreytelse og varig ny alderspensjon til uføre som følger opp uførepensjonsutvalgets innstilling. Etter planen skal det fremmes i løpet av året. Derfor har departementet nå lagt fram et lovforslag med en midlertidig tilpasning for denne gruppen.

To løsninger

Lovforslaget innebærer at uførepensjonistene fortsatt får uførepensjon fram til 67 år, når de går over på alderspensjon. Departementet foreslår dessuten at uførepensjonister med gradert uførepensjon skal kunne benytte seg av fleksibel alderspensjon fra 62 år. Det betyr at denne gruppen får samme mulighet som arbeidsføre til å kombinere arbeid og alderspensjon. Summen av uføregraden og graden for uttak av alderspensjon kan imidlertid ikke overstige 100 prosent, presiserer departementet på sine nettsider.

Levealderjustering

I forbindelse med lovforslaget om ny uføreytelse og en varig løsning for uføres alderspensjon, vil også spørsmålet om levealdersjustering for denne gruppen bli vurdert. Levealderjustering betyr at om gjennomsnittlig levealder for et årskull øker, vil kullet måtte jobbe lenger for å oppnå den pensjonen de ellers ville fått. Departementet foreslår at uførepensjonister fra 2011 og inntil videre skal omfattes av de generelle reglene om levealdersjustering. Uførepensjonsutvalget foreslo på sin side at uføres alderspensjon skal levealdersjusteres på samme måte som yrkesaktives alderspensjon, men at det etter en tid bør vurderes hel eller delvis skjerming for virkningen av levealdersjusteringen for uføres alderspensjon. Årsaken til det er at uføre ikke har mulighet til å jobbe litt lenger for å øke pensjonen sin.

Skal ikke rammes

Det er et poeng LO er svært opptatt av. – For LO er det sentralt at uføre ikke skal rammes av levealdersjusteringen, da uføre normalt ikke vil kunne kompensere for denne innstrammingen på samme måte som yrkesaktive. LO vil ikke akseptere at uføretrygdede kommer dårligere ut enn andre pensjonister, sier nestleder Tor-Arne Solbakken til Klassekampen. Han er positiv til at Arbeidsdepartementet vil vurdere å skjerme uføre for konsekvensene av levealderjustering. – Vi registrerer også at uførepensjonen fortsatt skal gjelde fram til 67 år, når uføretrygdede går over på alderspensjon. Dette er i samsvar med LOs uttalelse om uføretrygden, sier han til avisen.

09.03.2010
12:21
16.12.2013 12:47