HK forlag i Stortinget

Faggruppa HK Forlag møtte i dag regjeringspartienes medlemmer i Stortingets kirke- undervisnings- og forskningskomité, der de advarte mot offentlig forlagsvirksomhet.
10.02.2010
16:13
16.12.2013 12:35

I 2007 ble Nasjonal digital læringsarena (NDLA) opprettet. Det er en offentlig virksomhet, hvor fylkeskommunene kjøper inn digitale læremidler for den videregående opplæringen. NDLA produserer også læremidler, men skal i tillegg kjøpe inn fra forlagene. Kunnskapsdepartementet bidrar med penger til NDLA.

Arbeidsplasser i fare

De HK-organiserte i forlagsbransjen mener at NDLA utkonkurrerer forlagene og setter arbeidsplasser i fare. Anne Berit Tuft, klubbleder i Cappelen Damm og leder i HK Forlag, kollegene Mari Sandvold fra Samlaget og Bjørn Ivar Fyksen fra Gyldendal, samt flere representanter fra HK, la fram sitt syn for de rødgrønne i Stortingets kirke- undervisnings- og forskningskomité i dag.

– NDLA er et offentlig forlag som får midler over statsbudsjettet. Vi kan ikke konkurrere med en offentlig institusjon, sa Tuft til komitémedlemmene.

Ifølge henne tar NDLA over mer og mer av skolemateriellproduksjonen i Norge. Det vil føre til bemanningskutt i forlagsbransjen. Og det er ikke lett å bygge opp den typen kompetanse igjen, mener HK Forlag.

Ensretting

Tuft presiserer at hun ikke er i mot NDLA som sådan, men at virksomheten gjør en jobb langt utover det som var intensjonen.

– NDLAs rolle var å koordinere innkjøp av skolemateriell for fylkeskommunene, samt å sørge for materiell til de minste fagene. Nå har de blitt et forlag med helt andre konkurransevilkår enn oss andre, hevdet Tuft.

– At NDLA overtar mer og mer av markedet innebærer også en ensretting. Elever er forskjellige, og trenger ulike tilnærming til stoffet. Ifølge læreplanen skal elever og lærere ha valgfrihet. Det får de ikke når mer og mer av produksjonen overtas av NDLA, framholdt Tuft.

Ikke på agendaen

Komitéfraksjonen hadde flere spørsmål til HK-delegasjonen. NDLA står ikke på Stortingets agenda nå. Komitéleder Marianne Aasen lovet likevel å ta med seg HKs innspill når NDLA skal evalueres. De tre fra HK forlag var svært fornøyd med å ha lagt fram sitt budskap for stortingsrepresentantene.

10.02.2010
16:13
16.12.2013 12:35