JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
 VANT FRAM: Det tok lang tid, men til slutt vant Anne Geirulv (til venstre) og Borghild Solibakke en fast stillingsprosent tilsvarende arbeidstiden de faktisk har jobbet.

VANT FRAM: Det tok lang tid, men til slutt vant Anne Geirulv (til venstre) og Borghild Solibakke en fast stillingsprosent tilsvarende arbeidstiden de faktisk har jobbet.

Paul Sigve Amundsen

Borghild og Anne vant retten til mer arbeid

Bergen tingrett har talt: Vinmonopolet må gi Borghild Solibakke og Anne Geirulv høyere stillingsprosent.
31.08.2018
12:02

hk-nytt@lomedia.no

– Det var fantastisk, rett og slett. Det var nervepirrende å vente, siden det tok litt tid å få dommen. Nå ble det slått fast at det vi har trodd hele tiden var riktig og praksisen i Vinmonopolet feil, sier Anne Geirulv.

– Det er veldig kjekt at det gikk den veien det gikk, og en lettelse å få en avklaring, sier Borghild Solibakke, som sammen med kollegaen ble saksøkt av arbeidsgiveren.

Fikk utvidet stilling

Etter at de over tid jobbet mye mer enn arbeidsavtalen spesifiserte, søkte de to ansatte om høyere stillingsprosent, men Vinmonopolet avslo søknaden. De to HK-medlemmene tok saken til tvisteløsningsnemnda, hvor de fikk medhold.

I fjor høst anla imidlertid Vinmonopolet sak mot Geirulv og Solibakke. Dommen fra Bergen tingrett kom i slutten av juni og gir de ansatte medhold: Både Anne Geirulv og Borghild Solibakke har krav på en stilling tilsvarende tiden de faktisk har jobbet.

Håper på varig endring

Retten delte seg når det gjelder beregningen av stillingsprosenten, men flertallet landet på at Geirulv og Solibakke har krav på henholdsvis 81,54 og 67,95 prosent stilling. Vinmonopolet ble også dømt til å betale i underkant av 320.000 kroner i saksomkostninger.

– Det var trist at det måtte gå så langt og at vi ikke kom til enighet uten at arbeidsgiveren tok saken til retten. Jeg håper Vinmonopolet nå ser på den generelle praksisen sin, sånn at de som har rett til det og ønsker det får utvidet stilling, sier Geirulv.

Geirulv og Solibakke hadde opprinnelig henholdsvis 58,67 og 49,33 prosent stillinger. De hadde begge jobbet mer enn stillingsprosenten sin i over tolv måneder, og for to år siden krevde de derfor å få arbeidsavtalen justert i tråd med faktisk arbeidstid, slik de kan etter arbeidsmiljøloven.

– En viktig dom

Paragrafen i arbeidsmiljøloven (se faktaboks), som sier at stillingsprosenten skal være den samme som reell arbeidstid, er relativt ny. Den kom inn i loven i 2013 og fikk virkning året etter.

Ifølge faglig sekretær Bodil Andersen i Handel og Kontor (HK), er dette den første dommen som behandler spørsmålet om rett til utvidet stilling i tråd med det man faktisk jobber. Andersen kaller dommen fra Bergen tingrett for både viktig og prinsipiell.

– Både medlemmene, HK og en samlet fagbevegelse er fornøyd med rettens prinsipielle standpunkt. Blir dommen stående vil den få betydning for mange ufrivillig deltidsansatte også i andre utsatte bransjer, som for eksempel helse- og omsorgssektoren, sier Andersen.

På spørsmål fra HK-Nytt i juli, svarte Vinmonopolet at de ennå ikke hadde tatt stilling til om de anker dommen. Ankefristen går ut i disse dager.

Vinmonopolet svarer for øvrig at det «har vært en grundig rettsprosess der begge parters syn har blitt godt ivaretatt».

Selskapet mener det er for tidlig å si hva dommen innebærer helt konkret. Kommunikasjonssjef Jens Nordahl skriver i en e-post til redaksjonen at de vil «gjøre en grundig vurdering av dommens innhold og implikasjonene av denne over sommeren».

– Bruk rettighetene dine

Nå oppfordrer Geirulv og Solibakke andre til å kreve stillingsprosenten de har krav på.

– Finn ut av rettighetene dine og bruk dem. Det er derfor paragrafen finnes; for at folk skal benytte seg av den og få stillingsprosenten de har krav på, sier Geirulv.

Solibakke oppfordrer alle til å være bevisst på egen arbeidssituasjon, følge med på hvor ofte man jobber mertid og hvor jevnlig.

– Det er flott å være fleksibel, men bare i en viss periode. Etter hvert vil de fleste av oss ha en mer stabil arbeidssituasjon, sier hun.

– Folk bør også organisere seg. Vi har fått veldig god hjelp fra Handel og Kontor. Det var viktig at vi hadde fagforeningen i ryggen, som backer oss opp og ser saken fra vår side, legger Geirulv til.

Det har vært en lang prosess for de to damene.

Avviste kravet

Vinmonopolet avviste først Geirulv og Solibakke sine respektive søknader om økt stillingsprosent og begrunnet avslaget med at behovet for merarbeid ikke lenger var til stede. HK-medlemmene brakte derfor saken inn for den såkalte tvisteløsningsnemnda. Det tok sju måneder å få saken behandlet.

– Det har vært litt frustrerende at ting har tatt lang tid. Det er ikke så mye en kan gjøre med det. Det var bare å sende inn saken og vente, sier Solibakke, som var først ute med kravet rettet mot arbeidsgiveren.

Men til slutt kom svaret: De fikk medhold. Stillingsprosenten ble oppjustert, men Vinmonopolet ville likevel prøve saken i rettsystemet, og anla sak mot Geirulv og Solibakke. Et knapt år senere falt dommen i Bergen tingrett.

De to ansatte vant fram også her, selv om retten reduserte stillingsprosenten med i underkant av 12 prosentpoeng for begge sammenlignet med resultatet i tvisteløsningsnemnda.

– Det er litt skuffende at vi går ned i stilling. Men tvisteløsningsnemnda var sjenerøs og ga høyere stillingsprosent enn vi hadde lagt inn som krav. Så det var ikke overraskende, sier Solibakke.

Årsakene til merarbeid

I rettssaken vurderte tingretten om de hadde rett til utvidet stilling etter arbeidsmiljølovens paragraf samt om alt merarbeid skal telle med når stillingsprosenten skal avgjøres. Geirulv og Solibakke jobbet i andres fravær, som ved permisjoner, sykefravær og ferier.

Retten konkluderte med dette var typiske ekstravakter og at vilkårene for rett til utvidet stilling er oppfylt for begge to. Tingretten påpeker at retten til utvidet stilling ikke skal kunne «omgås» av at typiske ekstravakter konstrueres som enkeltstående midlertidige ansettelser.

De jobbet også mye ekstra i desember, som er høysesong for Vinmonopolet, og på sommeren under ferieavviklingen. Her har dommerne delt seg: Flertallet mener at desember og timene innenfor arbeidsavtalen i sommersesongen skal holdes utenfor beregningen.

Vinmonopolet hevdet at arbeidskraftbehovet ikke lenger er like stort i butikken, og opplyste i retten at de har for mange såkalte «formaliserte timer» i butikken på Lagunen kjøpesenter. Disse timene er resultat av polets egen beregningsformel for bemanning, som tar utgangspunkt i antall solgte liter alkohol.

Retten avviser at denne beregningen er relevant, og har konkludert med at arbeidsgiveren ikke har sannsynliggjort at behovet for merarbeid er falt bort.

De har benyttet gjennomsnittsberegning for å regne ut stillingsprosenten, siden merarbeidet har skjedd jevnt gjennom året.

Dette sier loven

Arbeidsmiljølovens paragraf 14-4 a omhandler rett til stilling for deltidsansatte tilsvarende faktisk arbeidstid. Der står det at:

(1) Deltidsansatte som de siste 12 måneder jevnlig har arbeidet utover avtalt arbeidstid, har rett til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid i denne perioden, med mindre arbeidsgiver kan dokumentere at behovet for merarbeidet ikke lenger foreligger. Tolvmånedersperioden skal beregnes med utgangspunkt i det tidspunkt arbeidstaker fremmet sitt krav.

(2) Tvist om rett etter denne bestemmelsen avgjøres av tvisteløsningsnemnda.

31.08.2018
12:02

Dette sier loven

Arbeidsmiljølovens paragraf 14-4 a omhandler rett til stilling for deltidsansatte tilsvarende faktisk arbeidstid. Der står det at:

(1) Deltidsansatte som de siste 12 måneder jevnlig har arbeidet utover avtalt arbeidstid, har rett til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid i denne perioden, med mindre arbeidsgiver kan dokumentere at behovet for merarbeidet ikke lenger foreligger. Tolvmånedersperioden skal beregnes med utgangspunkt i det tidspunkt arbeidstaker fremmet sitt krav.

(2) Tvist om rett etter denne bestemmelsen avgjøres av tvisteløsningsnemnda.