JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
BNL og Fellesforbundet samarbeider godt i mange saker. Her på seminar sammen med Norsk Industri og Fellesforbundet i mars 2014, der alle tre gikk sammen mot regjeringens nye permitteringsregler.

BNL og Fellesforbundet samarbeider godt i mange saker. Her på seminar sammen med Norsk Industri og Fellesforbundet i mars 2014, der alle tre gikk sammen mot regjeringens nye permitteringsregler.

Håvard Sæbø

Går til kamp mot de useriøse i byggebransjen

Direktør Jon Sandnes i BNL starter med å rydde i eget hus.
15.01.2015
08:08
21.08.2023 17:14

has@lomedia.no

For knapt to år siden inntok han direktørstolen for byggenæringen i NHO. En næring som hver time omsetter for 225 millioner kroner. Store penger, som også lokker til seg useriøse og kriminelle.

– Den negative utviklingen har eskalert de siste årene. Hvis vi ikke rydder opp nå, vil det gå ut over hele den seriøse delen av bransjen, sier han til Magasinet for fagorganiserte.

Afrikansk barndom

Mannen som går i bresjen i kampen mot de useriøse, ble født for 57 år siden i Kamerun. Foreldrene var misjonærer i NMS. Far var lege, mens mor underviste.

– Det at jeg har vokst opp i en kultur så totalt forskjellige fra vår, er en ballast som er fin å ha med seg når man skal håndtere forskjellige interesser, sier han.

Sunne oppgjør

Hver vår møter han Fellesforbundet til det han kaller en sunn kamp med våpen. BNL, Byggenæringens Landsforening, altså, er Fellesforbundets motpart i lønnsforhandlingene for byggfagene.

– Modellen for lønnsdannelse har vist seg å være bærekraftig over tid. Jeg har tro på at partene i arbeidslivet har føringen på dette. Men da er det også viktig at organisasjonene gjør seg attraktive. Hvis færre og færre organiserer seg, så flyttes makten andre steder.

Sandnes sier han er drevet av en grunnleggende tro på det han holder på med.

Modellen rakner

– Bygg- og anleggsnæringen bygger Norge. Alt vi omgir oss med. Dette er bedrifter som legger ned mye verdier i samfunnet. Da er det viktig at disse verdiene legges inn med kvalitet. Skal de det, må det gjøres av mennesker som vet hva de holder på med. Alle trenger ikke være fagarbeidere, men vi må ha en overvekt av dem som vet hva de holder på med. Utfordringen er at bransjen er prosjektorientert, og det er vanskelig å sitte med hundre prosent bemanning til enhver tid. Vi trenger innleie, men jeg roper et varsku når vi får flere og flere bedrifter som satser på innleie og underleverandører som hovedmodell. Det er også viktig at vi har permitteringsregler som gjør at bedriftene kan permittere i dårlige perioder istedenfor å si opp folk. Vi må tilbake til den gamle ordningen med ti dagers betalingsplikt for arbeidsgiver, sier Sandnes – som for øvrig applauderer regjeringens forslag om krav til lærlinger i statlige oppdrag.

Gir regjeringen en sjanse

Når det gjelder de foreslåtte endringene i arbeidsmiljøloven, er Sandnes helt på linje med NHO-sjef Kristin Skogen Lund:

– Hvis det viser seg at disse endringene ikke får den tilsiktede effekten, så må det være mulig å reversere lovendringene. Jeg tror både vi og fagbevegelsen er enige om målene, men er uenige om virkemidlene.

Sandnes er en forkjemper for høy organisasjonsgrad, og sier de har et svært godt samarbeid med Fellesforbundet. Han trekker fram arbeidet med rapporten «Enkelt å være seriøs» som et eksempel på godt samarbeid.

Ansvaret hviler på bedriftene

– Det må lønne seg å være ordentlig og bli vanskelig å være useriøs. Her må vi også se på oss selv som næring. Til syvende og sist er det bedriftene som gjør valgene. De velger sine samarbeidspartnere og ansatte.

For å hjelpe bedriftene til å velge rett, lanserte de nylig en veileder i samarbeid med politiet og skatt. De hadde først og fremst privatmarkedet i tankene, men det er i proffmarkedet de virkelig store pengene ligger. 30 prosent av det totale markedet anslås å være svart omsetning. Det siste året har den nye virkeligheten kommet nært på BNL-sjefen. Medlemsbedrifter blir tatt inn til politiavhør med spørsmål om hvorfor de samarbeider med kriminelle. Politiet mener at store deler av malebransjen er infisert av mafia.

Vi kjøper svart

– Undersøkelser viser at det er allment akseptert å bruke svart arbeid. Da må vi finne løsninger som gjør det mer attraktivt å handle hvitt. Vi har stor tro på ROT-fradrag – en ordning som gjør at bestiller kan få fradrag på arbeidsandelen, og som stimulerer til å handle hvitt. Det private ROT-markedet er på 65 milliarder, det kan ikke få leve sitt eget liv. Det er like mye som brukes på vei og jernbane her i landet. Jeg etterlyser tiltak som virker. Det er også i fagbevegelsens interesse at det blir ryddet opp. Hvis ikke bryter hele systemet sammen.

Det må lønne seg å være ordentlig og bli vanskelig å være useriøs.

Jon Sandnes, direktør BNL

Navn: Jon Sandnes (57), direktør BNL (Byggenæringens Landsforening)

Aktuell: Tar opp kampen mot de useriøse og kriminelle i byggebransjen

Hobbyer: Opera og friidrett
(6 NM-medaljer i stille lengde)

Sivilstand: Gift med operasangerinne. 6 barn i alderen 3,5 til 30 år

Byggenæringen i tall

54 000 bedrifter

218 000 ansatte

Omsetning: 433 milliarder (Strukturstatistikk fra SSB 2013)

15.01.2015
08:08
21.08.2023 17:14

Navn: Jon Sandnes (57), direktør BNL (Byggenæringens Landsforening)

Aktuell: Tar opp kampen mot de useriøse og kriminelle i byggebransjen

Hobbyer: Opera og friidrett
(6 NM-medaljer i stille lengde)

Sivilstand: Gift med operasangerinne. 6 barn i alderen 3,5 til 30 år

Byggenæringen i tall

54 000 bedrifter

218 000 ansatte

Omsetning: 433 milliarder (Strukturstatistikk fra SSB 2013)