«Nei til utskilling av Vectura!»

- Ja til et samlet konsern. Nei til svekkelse av tariffavtale og rettigheter. Det var parolene i demonstrasjonen før styremøtet som skal beslutte om Arcus-konsernet skal skille ut distribusjonsselskapet.
16.08.2013
13:28
14.12.2013 12:36

jo.hestnes@lomedia.no

Ansatte og lokale tillitsvalgte i Oslo og Akershus demonstrerte fredag formiddag utenfor Arcus-bygget på Gjelleråråsen.

- Vi har hatt en samlet tariffavtale siden 1925 og den har vi tenkt å beholde, sa Erik Hagen, konserntillitsvalgt i Arcus i sin appell.

Mer enn noe annet frykter de ansatte i Arcus, som produserer brennevin og tapper vin, og de ansatte i distribusjonselskapet Vectura at en utskilling vil svekke fagforeningen og at tariffavtalen vil bli vesentlig dårligere.

- Vår tariffavtale inneholder gode bestemmelser om blant annet lønn og pensjon. Tariffavtalen er veldig for oss og jeg kan forsikre dere om at den vil vi ikke gi slipp på. Om beslutningen går mot oss har vi både en plan b og en plan c klar, forsikret Hagen.

Vil sminke brura

- Jeg kjenner ikke til andre bedrifter gir fra seg distribusjonen for dermed å miste kontrollen over vareflyten. Våre eiere, det svenske investeringsselskapet Ratos, gjør dette for lettere å selge oss om et par år med stor fortjeneste, hevder han.

Samlet overskudd for ArcusGruppen vil trolig ende på 200-250 millioner. Dette til tross for oppstartsvansker i Vectura etter åpningen av den nye fabrikken i juni i 2012.

- Hvordan Vectura skal gå bedre etter en utskillelse, er det ingen av oss som skjønner. Vi har heller ikke sett noe regnestykke som kan bekrefte dette. Noen risikovurdering foreligger heller ikke, sier Hagen.

Eierne har lovt at tariffavtalen ikke skal svekkes, men det tviler de ansatte sterkt på.

Lasse Hansen er leder av HK-klubben. En splittelse av Vectura vil ramme HK-klubben spesielt sterkt. 40 av klubbens 43 medlemmer er ansatt i Vectura.

Svekket HK-klubb

- En ny Vectura-klubb vil stille mye svakere. Vi er overbevist om et av motivene for å foreta denne beslutningen er å svekke tariffavtalen, fastslår Hansen overfor FriFagbevegelse.no.

- Vi har bedt om en konsekvensanalyse, men har ikke fått noe konkret svar på det. Jeg tror dette vedtaket er eierbestemt og ikke til det beste for selskapet.

Kravet fra fagforeningene i Arcus, NNN, HK og Overordnede Funksjonærer, er at beslutningen utsettes til det foreligger en økonomisk beregning og en konsekvensanalyse.

Skuffet

- I NNN er vi skuffet over at bedriften ikke ser ut til å ville følge spillereglene i arbeidslivet når slike endringer vurderes, sa Anne Berit Aker Hansen, 1. nestleder i NNN, i sin appell. Hun mente at ledelsen ikke har fulgt bestemmelsene i Hovedavtalen om informasjons- og drøftingsplikt. Forbundet vil følge opp saken.

Hun var også skuffet over at det ikke foreligger noe om mulige økonomiske konsekvenser og helller ingen risikoanalyser av ulike beslutningsmodeller.

I blinde

- En eventuell beslutning om utskilling av Vectura vil være en beslutning fattet i blinde og vi mener det eneste fornuftige er å utsette vedtaket til alle kortene er lagt på bordet, sier Aker Hansen.

Dette er helt i tråd med kravet fra fagforeningene i Arcus, NNN, HK og Overordnede Funksjonærer.

Aker Hansen mente også at et oppsplittet selskap også ville kunne splitte fagforeningen og rasere tariffavtalen.

- Vi blir ikke beroliget når ledelsen uttaler i avisene at de er forpliktet til å følge dagens tariffavtale og konsernavtale ut avtaleperioden, sa hun. Hun minnet om at tariffavtalen går ut til neste år og lovte at NNN vil slåss for at tariffavtalen skal bestå også i framtida. Samtidig rettet hun en advarende pekefinger mot bedriftsledelsen:

- Det er ingen automatikk i at bedriften kan bytte tariffavtale ved en eventuell utskilling.

Står sammen

- De som skaper verdiene skal også ha et ord med i laget når viktige beslutninger fattes, sa Trine Lise Sundnes i sin appell. Hun mente også det var god grunn til å utsette beslutningen for å finne ut om dette er lønnsomt.

- Det er dere som representerer verdiene i selskapet. Vi står sammen med dere i denne kampen, sa forbundslederen i HK.

- Dette er bare tull, sa Akthar Hussain, mangeårig ansatt i selskapet og tidligere klubbleder i NNN i Vectura.

- Jeg frykter at tariffavtalen blir svekket. Dette lukter! uttalte han til FriFagbevegelse.

Les uttalelse fra Handel og Kontor og NNN her.

16.08.2013
13:28
14.12.2013 12:36