JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

LO: Høyres program bryter med IA-avtalen

LO-nestleder Peggy Hessen Følsvik mener en Høyre-ledet regjering vil bryte med IA-avtalen hvis partiet gjennomfører programmet.
15.08.2013
15:06
14.12.2013 12:36

frode.ronning@lomedia.no

csd@lomedia.no

Både LO og NHO er godt fornøyd med avtalen om Inkluderende arbeidsliv (IA), som har senket sykefraværet. Men et regjeringsskifte kan sette avtalen i fare.

I dag møttes partene i arbeidslivet hos arbeidsminister Anniken Huitfeldt for å starte diskusjonene om en ny IA-avtale, etter at dagens avtale går ut ved nyttår. Både LO og NHO er fornøyd med IA-avtalen og ønsker at den skal videreføres.

Nå mener LO at Høyres planer for å stramme inn bruken av sykemeldinger truer samarbeidet om inkluderende arbeidsliv.

Svensk løsning

Både Frp og Høyre sier at de ønsker en ny IA-avtale. Men samtidig er Høyre ivrig etter å stramme inn bruken av sykemeldinger, gjennom å bruke normerte sykemeldinger. Dette har vært forsøkt i Sverige, og fungerer slik at alle leger i Sverige må sykemelde i like lang tid for like lidelser. En skulderplage skal gi like lang sykemelding for alle som blir sykemeldt.

– Innføring av normerte sykemeldinger vil være et brudd på avtalen om Inkluderende arbeidsliv, sier LO-nestleder Peggy Hessen Følsvik.

Det betyr at hvis Høyre får regjeringsmakt, må partiet velge mellom å gjennomføre en av sine viktigste programposter, eller bryte IA-avtalen med partene i arbeidslivet.

En ny avtale om inkluderende arbeidsliv vil trolig være ferdig før jul. Det betyr at en blå regjering kan måtte stå for innspurten av forhandlingene.

– Dette er ikke i strid med IA

Høyres Torbjørn Røe Isaksen mener normerte sykemeldinger ikke vil bryte med IA-avtalen.

– Det er riktig at nivået på sykelønna er en del av IA-avtalen. Men det kan ikke være slik at all politikk knyttet til sykemeldinger er en del av IA-avtalen, understreker Røe Isaksen, og fortsetter:

– På samme måte som graderte sykemeldinger ikke er et brudd på IA-avtalen, er ikke normerte sykemeldinger det, sier Røe Isaksen.

Graderte sykemeldinger går ut på at man er sykemeldt i en prosentandel, for eksempel 50 prosent sykemeldt og 50 prosent i arbeid.

Han mener dessuten at det ikke er mulig å bryte kommende IA-avtale allerede nå.

– Man kan ikke bryte en avtale som ikke er inngått. Vi går til valg på normerte sykemeldinger, fastslår Røe Isaksen.

LO vil kunne bryte

Landsorganisasjonen forbereder seg på at det politiske klimaet kan bli annerledes etter et regjeringsskifte. Fremskrittspartiet har pekt på muligheten for å spare mye ved å redusere utgiftene til sykepenger. Høyre har planer for både normerte sykemeldinger, og partiet vil dessuten frata fastlegen mulighet til å sykemelde lenger enn seks måneder.

Derfor ønsker Hessen Følsvik en mulighet for å kunne bryte ut av IA-avtalen hvis den ikke etterleves av en ny regjering.

– Vi vil ha en klausul i IA-avtalen som gjør at vi skal kunne si den opp før avtaleperioden er gått ut, forteller Hessen Følsvik.

Huitfeldt: Klar for å kutte skjemaveldet

Arbeidsminister Anniken Huitfeldt fikk i dag tydelige signaler fra partene i arbeidslivet.

– Det som har kommet frem i dette møtet, er at det blir for mye skjemavelde og rapportering slik den nåværende IA-avtalen er. Det ønsker vi å endre. Vi ønsker at oppfølgingsarbeidet styrkes og gjøres mer personlig i den nye avtalen, slår Huitfeldt fast. Et av de viktigste spørsmålene har vært om sykelønnsordningen og hvordan, eller om, denne vil bli endret i en ny avtale.

– Jeg kan berolige alle med at sykelønnsordningen vil bli stående fast og forbli slik den er i dag, sier Huitfeldt, som mener det er alt for tidlig å si når reforhandlingene vil være ferdige.

NHO strålende fornøyd med IA

Spesialrådgiver Ann-Toril Benonisen i NHO forteller at arbeidsgiverorganisasjonen er særs fornøyd med IA-avtalen, og ønsker en videreføring.

– Avtalen har spart staten og næringslivet for store summer. Vi har fått en åpenhet om sykefravær som er unik i internasjonal sammenheng, sier Benonisen.

For neste avtaleperiode ønsker hun seg enda større engasjement fra de tillitsvalgte.

– Innenfor industrien har sykefraværet gått ned med 30 prosent. Nå ønsker vi at disse gode erfaringene må spres til resten av næringslivet, sier Benonisen.

Hun ønsker at LO er mer aktive med å spre erfaringene fra de tillitsvalgte i industrien til andre forbund og bransjer.

NHO ønsker også at staten kompenserer bedriftene mer for kostnadene som oppstår når sykemeldte kommer tilbake i gradert stilling.

NHO ønsker ikke å gjøre karensdager for ansatte til et tema i forhandlingene.

Virke stiller krav for å undertegne

Arbeidsgiverorganisasjonen Virke har gått veldig høyt opp på banen før forhandlingene.

– Vi ønsker en ny IA-avtale, men vi underskriver ikke på hva som helst, sier Inger Lise Blyverket, leder for arbeidslivspolitikk i Virke

Virke har tre krav som må oppfylles hvis organisasjonen skal være med på IA-avtalen etter nyttår:

– Rapportering og byråkrati som følger med avtalen må vekk, og heller satse på forebygging.

– – Vi er veldig optimistisk på å få til noe her, sier Blyverket.

– Virke ønsker økt bruk av gradert sykemelding, og et klart nasjonalt måltall for hvor mye det skal økes.

– – Her er jeg delvis optimistisk, sier Blyverket.

– Tilskuddet til bedrifter som har arbeidere som jobber under sykdom kan i dag bare kan gis til bedrifter som har undertegnet IA-avtale. Virke vil at alle skal ha tilgang til et slikt tilskudd.

– – Jeg er mest bekymret for muligheten til å få til noe her, kommenterer Blyverket.

Hun sier at disse tre kravene er avgjørende for Virke.

– Dette kan du godt kalle ultimative krav, som har kommet fra våre 16.000 medlemmer, sier Blyverket.

Vil styrke verneombudets rolle

Peggy Hessen Følsvik er LOs representant i reforhandlingsarbeidet. Hun mener formøtet i dag har vært veldig bra.

– Jeg synes det har vært et godt møte. Det er bra vi er kommet i gang. IA-avtalen er viktig og vi i LO er positive til avtalen. Men også vi har klare krav til den, slår Følsvik fast.

– LO håper at tillitsvalgte og verneombuds rolle blir styrket i den reforhandlede avtalen. Det viktigste punktet har imidlertid vært at sykelønnsordningen skal bevares, slik ministeren bekreftet i dag, sier Følsvik

15.08.2013
15:06
14.12.2013 12:36