Streiker for tariffavtale

De gule vestene synes på lang lei. Utenfor salgs- og engrosselskapet Forbo flooring har de streikende rigget seg til – om nødvendig for lang tid.
25.04.2013
12:47
16.12.2013 22:32

lene.svenning@lomedia.no

Å være i streik er en uvant situasjon for de fem som er samlet på streikevakta utenfor Forbo flooring i Asker sentrum. I morges var første streikedag for HK-medlemmene som selger gulvbelegg til det offentlige og private bedrifter. Kravet deres er at bedriften inngår tariffavtale med Handel og Kontor.

– Det føles veldig rart, ingen av oss har vært med på noe sånt før, sier Gunni Marie Blunck.

– Ja, det er en litt vond situasjon, for det går jo ut over kundene våre. Men når bedriften har satt seg sånn på bakbeina og ikke vil inngå tariffavtale, får det bli sånn, sier Sissel Tinholt.

Begge er forundret over at de ikke har fått en begrunnelse fra ledelsen for at de ikke vil inngå tariffavtale.

– Hvorfor de sier nei, er vanskelig å si, sier Tinholt og heiser på skuldrene.

I går ettermiddag fikk Handel og Kontor beskjed fra bedriftsledelsen: De vil ikke undertegne tariffavtalen.

Lønn og innflytelse

Kravet om tariffavtale kommer ikke som et øyeblikks innskytelse fra de åtte HK-medlemmene.

– Vi har snakket om å organisere oss i mange år, sier Inger Sten.

Det er lønna som er de ansattes hovedanliggende. Den blir riktignok oppjustert hvert år, men bare så mye ledelsen vil.

– Vi pleier å få fra halvannen til to prosents lønnsøkning. Det er jo ikke i nærheten av hva andre får. Kjøpekraften vår blir dårligere og dårligere, og det er ledelsen i Sveits som bestemmer hvor mye vi skal få, sier Sten.

De ansatte har heller ikke innflytelse i noen andre spørsmål. Under meklingen forut for streiken skal de ansatte ha fått greie på at ledelsen planlegger å endre pensjonsordningen deres. Det visste de ingenting om.

Støtteerklæringer

En mann kommer gående over parkeringsplassen mot streikevaktene. Det viser seg å være nestlederen i LO i Asker og Bærum. Håkon Straume vil vise sin støtte, og lurer på om det er noe han og resten av den lokale fagbevegelsen kan bidra med.

– Det er snart 1. mai. Det hadde jo vært fint med en parole til støtte for streiken, mener han.

Straume er også klar for å arrangere en fanemarkering utenfor bedriften, når det måtte passe.

I løpet av dagen har flere offentligjort sin støtte til de streikende. Partiet Rødt var raskt på pletten: «At det i 2013 skal være nødvendig å gå til streik for noe så grunnleggende som en tariffavtale, viser bare at utviklinga i arbeidslivet ikke er en lineær utvikling mot noe bedre» uttaler faglig leder Joackim Espe.

Fagligpolitisk utvalg i Oslo Arbeiderparti støtter også de streikende: «Retten til fagorganisering og kollektive forhandlinger er universelle, grunnleggende rettigheter som er forankra i ILO-konvensjoner og internasjonal rettsorden. Fagligpolitisk utvalg i Oslo Arbeiderparti tar avstand fra de holdninger som ledelsen og eierne ved bedriften Forbo Flooring utviser når de nekter sine ansatte tariffavtale, og dermed også forhandlingsrett over egne lønns- og arbeidsforhold», heter det i en uttalelse.

Sympatistreik?

Mens de ansatte i Forbo floorings norske avdeling er i streik, frykter de at kundene blir sluset videre til selskapets avdeling i Sverige. Men det vil Handel og Kontor sette en stopper for.

– Vi er i dialog med våre fagforeningskamerater i Sverige. Hvis arbeidet overtas av svenske Forbo flooring, vil det undergrave streiken her i Norge. Vi bruker de midlene vi har for å unngå det, sier Bjørn Mietinen, nestleder i HK.

Ett annet virkemiddel fagbevegelsen har anledning til å ta i bruk er sympatistreik. Mietinen har allerede vært i kontakt med Norsk Transportarbeiderforbund, som organiserer de som distribuerer varene til Forbo floorings kunder.

– Transport er klare, sier Mietinen.

– Vi stiller opp når folk trenger det for å få på plass en tariffavtale, bekrefter Lars Johnsen, nestleder i Transport.

Når de formelle prosedyrene med forhandlinger med og varsling til NHO er unnagjort, kan det iverksettes sympatistreik etter tre uker. Johnsen regner med at NHO vil være interessert at sympatistreiken bare rammer denne ene bedriften.

25.04.2013
12:47
16.12.2013 22:32