Kvinner jobber mest ubekvemt

En tredel av norske arbeidstakere jobber regelmessig kvelder og helger. Kvinnene er i flertall.
22.02.2013
13:04
16.12.2013 21:52

lene.svenning@lomedia.no

De fleste av oss jobber mellom seks om morgenen og seks om kvelden mandag til fredag. Mange jobber på andre tider av døgnet; 800.000 arbeidstakerne her til lands jobber på kvelder, helger og netter. Antallet tilsvarer 33,2 prosent av alle norske arbeidstakere. Det viser Statistisk sentralbyrås (SSB) arbeidskraftundersøkelse fra 2012. Andelen som jobber utenom ordinær arbeidstid har vært stabil de tolv siste årene.

Kvinner i flertall

Langt flere kvinner enn menn jobber kvelder og helger. Mens 28,7 prosent av mennene gjør det, jobber 37,8 prosent av kvinnene utenom ordinær arbeidstid. Det forklarer SSB med at kvinner i større grad enn menn jobber i næringer hvor arbeid utenom ordinær arbeidstid er svært utbredt. Og hvilke næringer er det? Jo, først og fremst helse- og omsorgssektoren og varehandelen.

Flest i helsevesenet

En tredel av de som jobber kvelder og helger jobber i helsevesenet. Denne sektoren er stor, og ubekvem arbeidstid er svært utbredt: Halvparten av de som jobber i helse- og omsorgssektoren jobber regelmessig på kvelder og i helger.

Nesten like av mange av de som jobber i varehandelen jobber utenom ordinær arbeidstid: 46,6 prosent. Også i hotell- og restaurantbransjen og i transport og lager er slike arbeidstider utbredt; henholdsvis 66,4 og 54,7 prosent av de ansatte jobber utover klokka 06 og 18. Disse to bransjene har færre ansatte enn helsesektoren og varehandelen.

Deltidsansatte jobber mest ubekvemt

I de bransjene hvor kvelds- og helgearbeid er mest utbredt, er det også en høy andel deltidsansatte. Og det er de deltidsansatte som jobber mest utenom vanlig arbeidstid. Blant de heltidsansatte jobbet 26,1 prosent på kvelder og helger, mens 52,2 prosent av de deltidsansatte jobber helger og kvelder. I begge gruppene er det litt flere kvinner enn menn som jobber ubekvemt.

Yngre mer enn eldre

Det er de yngste arbeidstakerne som jobber mest ubekvemt. Over halvparten, 55 6 prosent av arbeidstakerne under 25 år jobber regelmessig utenom ordinær arbeidstid. Det forklares blant annet med at mange av de yngre arbeidstakerne jobber ved siden av skolegang og studier. Arbeidstakere over 54 år jobber minst ubekvemt, det gjelder 25,8 prosent i denne gruppen.

Flest jobber kveld

Det er kveldsarbeid som er mest utbredt. 37,4 prosent av arbeidstakerne jobber regelmessig eller av og til på kvelden. 35,7 prosent jobber regelmessig på lørdager, 26,4 prosent på søndager, og 15,1 prosent om nettene.

Alle tall er fra 2012.

22.02.2013
13:04
16.12.2013 21:52