– Amedia bryter avtalen

HK beskylder Amedia for å ha brutt drøftingsplikten i forbindelse med sentralisering av kundesentrene.
05.12.2012
14:15
16.12.2013 21:10

lene.svenning@lomedia.no

Handel og Kontor har i dag bedt Mediebedriftenes Landsforening (MBL) om et forhandlingsmøte på vegne av HK-klubbene i Avisa Nordland, Østlands-Posten og Romerikes Blad. Årsaken er at forbundet mener eieren Amedia har bestemt seg for å avvikle kundesentrene i avisene og etablere et sentralt kundesenter i Drammen, uten å drøfte dette med de tillitsvalgte.

– Dette er et brudd på Hovedavtalen mellom LO og NHO. Dette har skjedd uten nevneverdige drøftelser med HK-klubbene, sier Torbjørn Brox Webber, faglig sekretær i Handel og Kontor.

Gjelder alle

Webber hevder at det i alle Amedias aviser har foregått en for dårlig prosess i forbindelse med planene om sentralisering av kundesentrene.

– Foreløpig har vi bare fått inn uenighetsprotokoller fra HK-klubbene i Avisa Nordland, Østlands-Posten og Romerikes Blad, men dette gjelder alle avisene i konsernet. Vi kan ikke vente på resten, vi har dårlig tid. Amedia vil ventelig ta en beslutning om sentralisering før jul, sier han til HK-Nytt.

60 arbeidsplasser

Nå håper Webber at forhandlinger mellom HK og MBL vil føre fram.

– Vårt formål er å få restartet dette arbeidet, slik at vi kan starte en reell prosess hvor de tillitsvalgte har muligheter til å påvirke utfallet av denne saken. Jeg er overrasket over at HK har blitt involvert i så liten grad, sier han.

En slik sentralisering vil få store konsekvenser for de ansatte.

– Dette handler om 60 arbeidsplasser i distriktene som vil forsvinne, sier Torbjørn Brox Webber.

Avviser brudd

Konserndirektør Tom Helge Rønning i Amedia avviser at konsernet har brutt drøftingsplikten i Hovedavtalen.

– Det er jeg ikke enig i. Jeg føler meg trygg på at vi har gjennomført en god prosess med involvering av de tillitsvalgte, sier han til HK-Nytt.

Rønning understreker at beslutningen om sentralisering ikke er tatt, men at det vil bli gjort før jul. Sentraliseringen vil, om den blir gjennomført, skje i løpet av neste år.

Bakgrunnen for ønsket om en sentralisering av kundesentrene er rasjonalisering.

– Vi ser muligheter for effektivisering og større fleksibilitet når det gjelder åpningstider og bemanning, sier konserndirektøren.

05.12.2012
14:15
16.12.2013 21:10