Lønnskrangel før bokfestival

De tillitsvalgte og arbeidsgiverne i Ark, Norli og Tanum må nå drøfte lønna på søndag under bokfestivalen i Oslo.
14.09.2012
15:56
16.12.2013 20:09

martin.slordal@lomedia.no

Oslos bokhandlere har bestemt seg for å holde åpent på søndag under helgens bokfestival i hovedstaden. Det fikk de Fylkesmannens tillatelse til å gjøre, men bokhandlerne unnlot imidlertid å drøfte betingelsene godt nok med de ansattes tillitsvalgte. Det fikk de tillitsvalgte til å se rødt, og til å klage vedtaket inn for Fornyingsdepartementet.

I dag slo departementet fast at det ikke kan holdes søndagsåpne bokhandlere under Oslo Bokfestival før dette er drøftet med tillitsvalgte.

Må diskutere først

– Dette har vi hevdet hele tiden. I dag foreligger det en avtale om lønn og arbeidstidsbestemmelser på denne søndagen i bare én av kjedene. Nå slår departementet fast at tillitsvalgte skal tas med i diskusjonen hvis det skal holdes søndagsåpent denne dagen, sier John Thomas Suhr, bransjerådsleder HK Forlag, Bok og Administrasjon.

– Vi har reagert på at arbeidsgiversiden ikke har diskutert med oss før de bestemmer seg for å holde søndagsåpent. Nå er de nødt til å ta oss med i denne diskusjonen, sier han.

Tilbake til forhandlingsbordet

Partene må nå tilbake til forhandlingsbordet. Suhr forutsetter at partene kommer til enighet før søndag.

– Hvis vi skal holde åpent denne søndagen må det drøftes og arbeidsgiver og arbeidstaker må komme til enighet, sier bransjerådslederen.

– Vi holder ikke åpent gratis på søndager. Vi har krevd at arbeidsgiverne gir de ansatte fri med lønn tilsvarende det de jobber denne dagen og at vi får 100 prosent tillegg i timelønna, sier klubblederen hos Norli.

Unntak

Oslo Bokfestival går altså av stabelen denne helgen. Det er Fylkesmannen i Oslo og Akershus som har gitt Norli, Ark og Tanum dispensasjon fra helligdagsloven slik at de kan selge bøker under festivalen på søndag. Ellers er det kun de tre siste søndagene før jul butikker har lov til å holde åpent.

Også i fjor klagde Handel og Kontor region øst på vedtaket fra Fylkesmannen om søndagsåpne bokhandlere under festivalen. Fornyingsdepartementet behandlet klagen først etter at festivalen var over, og konkluderte med at butikkene ikke burde holdt åpent.

Tar sjølkritikk

Tor Johansen, salgs og driftsdirektør hos Norli Libris, tar sjølkritikk på vegne av arbeidsgiverne på at de ikke grep fatt i problemene på et tidligere tidspunkt.

– Vi har hatt et godt samarbeid med tillitsvalgte hele veien, men søknaden om dispensasjon til søndagsåpne butikker under festivalen burde vært sendt inn tidligere. Det kommer vi til å gjøre neste år, sier han til HK-Nytt.

De ansatte hos Norli som skal jobbe denne søndagen får 100 prosent overtid på timene de jobber, opplyser Johansen

–Både heltids og deltids-ansatte får dette, sier han.

14.09.2012
15:56
16.12.2013 20:09