JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Eierskap i Turkish Airlines bryter med pensjonsfondets etiske retningslinjer, mener blant andre HK.

Eierskap i Turkish Airlines bryter med pensjonsfondets etiske retningslinjer, mener blant andre HK.

Turkish Airlines

– Trekk fondet ut

Norske fagforbund krever at Statens pensjonsfond trekker seg ut av Turkish Airlines. De hevder flyselskapet ulovlig sa opp 305 ansatte etter at de hadde deltatt i lovlige protester i hjemlandet.
13.09.2012
14:17
27.08.2015 20:00

Handel og Kontor, Parat og Norsk kabinforening har i dag sendt et brev til Statens pensjonsfond utland. I brevet viser de til at flyselskapet Turkish Airlines, som pensjonsfondet er medeier i, i mai i år ulovlig sa opp 305 av sine ansatte.

Bakgrunnen for oppsigelsene var at de ansatte hadde deltatt i lovlig protester mot et lovforslag som vil begrense streikeretten i Tyrkia. Om forslaget blir vedtatt, vil det stride mot ILO-konvensjon nr. 87 om foreningsfrihet og beskyttelse av organisasjonsretten, skriver fagforbundene.

Den tyrkiske stat er en av hovedaksjonærene i flyselskapet.

Ber fondet reagere

Forbundene reagerer sterkt på de ulovlige oppsigelsene, og ber pensjonsfondet ta dette opp med ledelsen i Turkish Airlines. Om flyselskapet ikke trekker oppsigelsene tilbake, vil forbundene at pensjonsfondet selger seg ut av flyselskapet.

«Undertegnede forbund har ingenting motforestillinger mot at pensjonsfondet investerer i luftfart globalt, slik det gjøres innenfor en rekke øvrige bransjer. Forutsetningene for investeringer må imidlertid være at disse er i henhold til pensjonsfondet egne retningslinjer/normer. Basert på de siste ukers hendelser kan vi ikke se at Turkish Airlines oppfyller disse», skriver forbundene i brevet til pensjonsfondet.

Avventer beslutning fra Etikkrådet

Men Finansdepartementet, som har det overordnede ansvaret for forvaltningen av pensjonsfondet, vil ikke ta stilling til dette før pensjonsfondet eget etikkråd eventuelt råder fondet til å trekke seg ut av Turkish Airlines.

– Finansdepartementet legger stor vekt på å være en ansvarlig investor, blant annet gjennom å bruke eierskapet vårt til å påvirke selskaper. I tillegg utelukker vi selskaper fra fondet ved grove brudd på våre etiske normer, som vern av arbeidstakeres rettigheter. Vi uttaler oss ikke om enkeltselskaper før det eventuelt tas en beslutning etter råd fra Etikkrådet, som har ansvar for å overvåke selskapene i fondet, skriver statssekretær Hilde Singsaas i en mail til HK-Nytt.

Finansdepartementet vil oversende saken til sitt eget etikkråd.

– I tråd med det som er vanlig praksis når noen kommer med synspunkter av denne typen vil vi gjøre Etikkrådet oppmerksom på saken. Generelt er det likevel slik at det er opp til Etikkrådet å prioritere behandlingen av enkeltsaker, avslutter Singsaas.

lene.svenning@lomeida.no

13.09.2012
14:17
27.08.2015 20:00