Frir til Handel og Kontor

Vertikale avtaler er veien å gå for å opprettholde fagbevegelsens styrke, mener Arve Bakke, leder i Fellesforbundet.
12.09.2012
11:13
14.12.2013 12:34

lene.svenning@lomedia.no

– Dagens avtalestruktur med mange tariffavtaler på hver bedrift er ikke tilpasset dagens arbeidsliv. Det haster det å gjøre noe med. Gjør vi ikke noe, kommer organisasjonsgraden til å gå ned, og til slutt har vi ikke mer kampkraft igjen, sier Bakke.

Mange tariffavtaler fører til splittelse på arbeidstakersiden, mener Fellesforbundet. I stedet bør alle grupper ansatte på en arbeidsplass være omfattet av den samme overenskomsten, altså at avtalene er såkalt vertikale. Fellesforbundet og Handel og Kontor har medlemmer på mange av de samme bedriftene, og har hver sine tariffavtaler. Det synes ikke Arve Bakke er en god løsning.

– Ser du helst for deg en sammenslåing av Fellesforbundet og HK?

– Jeg personlig hadde gjerne sett at disse to forbundene hadde slått seg sammen, men vi må i alle fall samarbeide om tariff, ellers dør vi, sier han.

HK-leder Sture Arntzen avviser ikke frieriet fra Arve Bakke, men påpeker at det selv med vertikale avtaler ikke nødvendigvis er mulig å få med seg alle grupper på en arbeidsplass.

Bakke håper landsmøtet i HK vil fatte beslutninger som åpner opp for en prosess mot mer samarbeid mellom de to forbundene.

12.09.2012
11:13
14.12.2013 12:34