Nye Utøya tar form

Tidligst i 2014 kan Nye Utøya stå klar, med en prislapp på mellom 40 og 60 millioner kroner.
07.09.2012
14:09
15.12.2013 00:08

eline@lomedia.no

Fredag presenterte AUF sine planer for gjenoppbyggingen av Utøya etter terrorangrepet i fjor sommer. AUF-leder Eskil Pedersen sa at for ungdomsorganisasjonen har ambisjonen hele tiden vært å vise at de ikke lar seg true til taushet eller vekk fra sine arenaer.

– Utøya er vår viktigste arena. Det er demokratiets og engasjementets øy. Utøya er hjertet i arbeiderbevegelsen, og vi vil at også kommende generasjoner skal få oppleve de verdiene som står så sterkt der; samhold, fellesskap og mangfold, sa Pedersen på en pressekonferanse på Youngstorget i formiddag.

Millionstøtte

Tidligere AUF-leder Martin Henriksen er styreleder for Utøya AS, og kunne fortelle at så langt har 22. julifondet fått inn 40 millioner kroner til gjenoppbyggingen. Målet er å få inn 60 millioner.

– Men vi kommer i mål med hovedgrepene uansett om det kommer inn mer penger eller ikke, understreket Henriksen.

Fagbevegelsen har vært en stor bidragsyter til fondet. Fellesforbundet alene bevilget 7 millioner kroner, Handel og Kontor 1 million. EL & IT Forbundet har bevilget 11 kroner per yrkesaktive medlem, eller i overkant av 300.000 kroner. I tillegg kommer lokale bidrag fra distriktene. Fellesorganisasjonen har bevilget 2 kroner pr medlem, det vil si 52.000.

AUF kommer senere til å oppfentliggjøre en liste over alle bidragsytere over 10.000 kroner. Under presentasjonen i går la Eskil Pedersen vekt på at det er kommet inn over 1400 småbidrag fra enkeltpersoner, mange av dem ungdommer.

AUF har leid inn et arkitektfirma til å utforme Nye Utøya, og entreprenøren Peab til å stå for selve gjennomføringen. Ifølge Martin Henriksen skal øya preges av nøkternhet, og at det er ungdom som skal bruke den.

Landsby og minnelund

Både AUF og arkitektene vektla at det har vært mange hensyn å ta under planleggingen, særlig følelsesmessige. Det er delte meninger både blant overlevende, pårørende og etterlatte om bruken av øya.

For å ivareta behovet for å kunne minnes terrorhandlingene, går derfor AUF inn for at det bygges en egen minnelund på øya. Den blir lagt sør på øya, mellom skolestua og sørspissen. Det er også bestemt at det aldri vil bli arrangert sommerleir på datoen for terrorangrepet, men på andre tidspunkter.

– Minnelunden skal utformes i samarbeid mellom AUF og Støttegruppa, fortalte Eskil Pedersen.

Arkitektene som har utformet konseptet har tegnet en landsby med små hus for møtevirksomhet og matsaler, i stedet for ett stort konferansesenter. Det blir et torg og et klokketårn som markerer øyas sentrum.

– Øyas profil slik den er i dag forbindes veldig med mediedekningen etter terrorangrepet. Vi vil gi øya en ny silhouett for å markere en ny start, var budskapet fra arkitektene.

Kaia på Utøya skal rustes opp, og teltplassen dreneres og utstyres med ladestasjoner for mobiler. I tillegg er det planer om en ny badeplass i Grisebukta sør for kaia.

Usikker tidsplan

Reguleringsplanen for Utøya skal behandles i Hole kommune i neste uke. Men Nye Utøya kan tidligst stå ferdig i 2014, selv om styreleder Martin Henriksen tror at også 2014 er et vel optimistisk anslag.

– Målet er ikke å bli ferdig raskest mulig, men å gjennomføre denne prosessen riktig, sier Henriksen.

07.09.2012
14:09
15.12.2013 00:08