– Brøt hovedavtalen

Ledelsen i Schibsted presenterte denne uka sine kuttplaner i avisene. HK-klubben i Bergens Tidende er svært kritisk til framgangsmåten, og anklager konsernet for brudd på hovedavtalen.
24.08.2012
13:19
16.12.2013 19:56

eva.ler.nilsen@lomedia.no

Det er varslet massive kutt i både Aftenposten, Bergens Tidende, Fædrelandsvennen og Stavanger Aftenblad. Eier Schibsted skal spare rundt 500 millioner kroner i løpet av en toårsperiode, det kan bety at så mye som 300 årsverk må kuttes. Funksjoner skal sentraliseres og noen avdelinger, blant annet distribusjon, skal inn i prøveprosjekter med tanke på innsparing.

Ferdig tygget

På allmøter i avisene onsdag presenterte ledelsen sine planer for kutt og sluttpakker. Ansatteklubbene i avisene reagerer sterkt på at de blir presentert et ferdigtenkt opplegg. HK-klubben i Bergens Tidende (BT) har sendt brev til ledelsen der de påpeker at manglende drøfting i forkant av kuttplanene er et klart brudd på hovedavtalens bestemmelser.

– Vi er svært kritiske til hele pakken. De har gått altfor fort fram, og de har ikke drøftet med oss tillitsvalgte i forkant. Dette mener vi er brudd på hovedavtalebestemmelsene. Og det er tydelig at de lokale ledelsene har fått dette trædd ned over hodet fra konsernet, sier leder av HK-klubben i BT, Eva Karin Østgulen til HK-Nytt.

Også leder av Norsk Journalistlag, Elin Floberghagen, er kritisk til mangelen på involvering for de ansatte.

– Vi reagerer meget kraftig på at konsernledelsen i de enkelte mediehusene har presentert en løsning med styrte sluttpakker allerede i den innledende fasen, og før det er gjennomført drøftinger med de tillitsvalgte, sier hun i en kommentar.

Ansiennitet

Ifølge Magasinett.org ønsker nemlig Schibsted å plukke ut hvem av de ansatte som må gå, gjennom såkalte styrte sluttpakker. Og de vil ikke nødvendigvis legge ansiennitetsprinsippet til grunn. Det er i hovedsak kompetansen som skal vurderes.

– Det vil være katastrofalt om vi kun la vekt på ansiennitet, uttaler administrerende direktør Sondre Gravir i Aftenposten til Dagens Næringsliv.

Dette liker ansatteklubbene dårlig. Grafisk klubb varsler kamp. De krever at prinsippet om ansiennitet skal gjelde. Også Eva Karin Østgulen i BT understreker at det kravet støttes fullt og helt av HK. Klubbene har blitt invitert til drøftinger nå i etterkant, og kriteriene for sluttpakkene vil bli et hovedtema.

– Alle klubbene i konsernet vil at ansienniteten skal gjelde. Det står vi sammen om, når vi nå skal i drøftinger med ledelsen. Men det går mot en tøff høst, sier hun.

24.08.2012
13:19
16.12.2013 19:56