JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

«Åtte-til-fire» gjelder fortsatt

Normalarbeidsdagen er under press, men fortsatt er den en sentral institusjon i norsk arbeidsliv, konstaterer et nytt Fafo-notat.
18.06.2012
12:45
14.12.2013 12:34

nina.sandaas@lomedia.no

I over 100 år har normalarbeidsdagen, som ikke er noe entydig eller presist begrep, handlet om arbeidstidens lengde. Den langvarige kampen for åttetimersdagen speiler dette. Slik er det ikke lenger. Selv 6-timersdagen er lagt på is.

- Jeg tror kampen framover vil handle mer om arbeidstidens plassering, når på døgnet man jobber. Et eksempel er diskusjonen rundt gjennomsnittsberegning, som er tatt inn fra EUs direktiv. I slike beregninger er det styrende prinsippet at arbeidstiden i snitt ikke skal overstige et visst antall timer per uke over en viss tid, sier Fafo-forsker Heidi Nicolaisen.

Gjennomgår alt

Hun har på oppdrag fra LO sett på normalarbeidsdagen i et historisk perspektiv. I Norge har trenden vært skrittvise kutt i arbeidstidens lengde. Loven sier i dag at ordinær arbeidstid ikke må overstige 9 timer per dag. De fleste tariffavtaler sier 7,5 timer pr dag og 37,5 timer per uke.

– Last ned: Fafo-notatet «Exit normalarbeidsdagen?»

Fafo-forskeren har også gjennomgått forholdet mellom lovverk/tariffavtaler og praksis. Ofte er normalarbeidsdagen blitt tolket som fra kl 06-07 om morgenen til kl 17-18 på ettermiddagen. Arbeidstid utenfor dette betegnes som ubekvem og kompenseres for avvik.

På vei ut?

Er normalarbeidsdagen noe som er på vei ut, noe gammeldags og passé? Folk jobber da til alle døgnets tider, er en påstand banksjef Rune Bjerke framsatte da DnB Nor lanserte døgnåpen bank.

- Nei, fortsatt jobber to av tre stort sett innenfor normalarbeidsdagen mandag til fredag, konstaterer Heidi Nicolaisen.

- Andelen er ganske stabil, men det er forskjeller mellom kjønnene. Flere kvinner enn menn jobber andre tider enn «normalen». Årsaken er kvinnedominansen i helse og omsorg, forklarer Nicolaisen.

Men «åtte til fire» er kommet under press i de siste tiårene, fordi både arbeidsgivere og arbeidstakere har fått mer varierte behov, framholder hun. Arbeidstakere har etterspurt fleksitid og blokkfritid. Arbeidsgivere har ønsket mer fleksibel bruk av arbeidsstokken. I både lover og avtaler vokser det fram alternative regler for når arbeidstiden plasseres.

- Dersom slike regler blir mye brukt, kan normalarbeidsdagen tappes for betydning, mener Fafo-forskeren.

Og ny teknologi øker muligheten for å arbeide utenfor selve jobben, særlig i «hvitsnippyrkene». Også i helsesektoren oppgir 20 prosent av de av og til jobber hjemmefra. Sammenlignet med andre land gjør norske arbeidstakere dette i stor grad. Det er uklare normer og regler for slikt arbeid.

Et annet utviklingstrekk er at tariffavtaler og interne avtaler åpner opp for avspasering i stedet for overtidsbetaling. I praksis fungerer det ikke alltid som tenkt. Tidskompensasjon kan bli utsatt eller ikke realisert i det hele tatt.

18.06.2012
12:45
14.12.2013 12:34