JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Frir til Handel og Kontor

Vertikale avtaler er veien å gå for å opprettholde fagbevegelsens styrke, mener Arve Bakke, leder i Fellesforbundet. HK vender ikke hele ryggen til.
31.05.2012
14:28
16.12.2013 19:22

lene.svenning@lomedia.no

– Dagens avtalestruktur med mange tariffavtaler på hver bedrift er ikke tilpasset dagens arbeidsliv. Det haster det å gjøre noe med. Gjør vi ikke noe, kommer organisasjonsgraden til å gå ned, og til slutt har vi ikke mer kampkraft igjen, fremholdt Arve Bakke, leder i Fellesforbundet på Handel og Kontors representantskapsmøte på Hell i dag.

Vil ikke stjele medlemmer

Visa er den samme som Fellesforbundets landsmøte sang i fjor. Mange tariffavtaler fører til splittelse på arbeidstakersiden, mener Fellesforbundet. I stedet bør alle grupper ansatte på en arbeidsplass være omfattet av den samme overenskomsten, altså at avtalene er såkalt vertikale. Fellesforbundet og Handel og Kontor har medlemmer på mange av de samme bedriftene, og har hver sine tariffavtaler. Det synes ikke Arve Bakke er en god løsning.

– Det er merkelig at vi kan sitte ved samme bord og forhandle i samordnede oppgjør og blir enige om hvordan en tredel av verdiskapningen skal fordeles. Men når vi skal fordele to tredeler lokalt sitter vi ikke ved samme bord og diskuterer hvordan vi skal fordele verdiskapningen. Det bør vi ikke slå oss til ro med, sa Bakke i sin innledning.

Han forsikret om at Fellesforbundet ikke er ute etter HKs medlemmer.

– Jeg er opptatt av at dette ikke blir en debatt om organisasjonsstruktur. Vi kan fortsatt være ulike forbund, men jeg inviterer forbund til å bli part i våre avtaler. Vi er ikke ute etter å stjele medlemmer, sa Bakke før han oppfordret representantene både om å ta diskusjonen og å prøve nye ting.

Arntzen vil prøve

HK-leder Sture Arntzen avviste ikke frieriet fra Arve Bakke da han tok ordet fra talerstolen, men påpekte at det selv med vertikale avtaler ikke nødvendigvis er mulig å få med seg alle grupper på en arbeidsplass, for eksempel deler av ledersjiktet.

Arntzen pekte på en av HKs avtaler hvor han mente at en vertikal avtale kan være en god idé, nemlig butikkoverenskomsten med NHO, som omfatter om lag 400 ansatte, hovedsakelig i bakeriutsalg.

– Vi hadde hatt en helt annen styrke med en vertikal avtale sammen med andre forbund. Vi er beredt til å ta debatten, og til å være med på noen prøveprosjekter. Vi har snakket sammen, og kommer til å fortsette med det, sa Arntzen.

HK-lederen pekte også på andre områder hvor vertikale avtaler kan være en løsning.

– Innenfor meieriområdet står NNN sterkt. Skal vi utvikle avtaleverket må vi innlede et bedre og tettere samarbeid med NNN. Her er vertikalisering veien å gå, mener han.

Usikkerhet og irritasjon

Nestleder Bjørn Mietinen innrømmet at vedtaket fra Fellesforbundets landsmøte har skapt både usikkerhet og irritasjon i HK-kretser.

– Våre konkurrenter i YS sitter musestille mens vi diskuterer vertikale og horisontale avtaler. Det tjener dem at vi krangler og diskuterer dette. Arbeidsgiverne synes også det er bekvemt at vi står opp mot hverandre. Jeg blir litt skremt og irritert når andre sier at målet er å ta våre medlemmer. Det betyr at vi vil miste vår styrke. Vi må være opptatt av å finne løsninger, ikke å krige om medlemmer, sa Mietinen.

Han sitter i et LO-utvalg som blant annet skal utrede spørsmålet om vertikale avtaler er veien å gå. Utredningen skal legges fram for LO-kongressen i mai neste år.

Vil beholde mangfoldet

Margit Glomm, leder i HKs forhandlingsavdeling, uttrykte på sin side skepsis til vertikale avtaler.

– Jeg kunne heller tenke meg at vi beholder våre tariffavtaler, men at vi bygger opp en lokal forhandlingsorganisasjon på bedriftene hvor flere forbund er representert. Vi må bort fra at vi skal være på samme overenskomst og i samme organisasjon. Vi må beholde mangfoldet, sa hun.

– Dette var skummelt, sa Lena Reitan fra HK region Østlandet Sør etter Bakkes innledning.

– Men kanskje kan vi sette oss ned og finne løsninger gjennom å plukke det beste fra de ulike avtalene, fortsatte hun.

Stein Arne Lunderbye fra bransjerådet HK fagbevegelse tok til orde for å jobbe mer med verving.

– For å øke organisasjonsgraden må vi verve medlemmer. Hvis alle forbund verver flere medlemmer blir vi sterkere. Hvis vi i tillegg snakker sammen lokalt, blir vi sterkere. Vi kan også verve medlemmer til hverandre, mente han.

Positiv til sammenslåing

Til HK-Nytt sier Bakke at han synes representantskapets respons på sine synspunkter var positiv.

– Det er naturlig med spørsmål og betenkeligheter. Jeg håper landsmøtet i HK vil fatte beslutninger som åpner opp for en prosess, sier han.

– Ser du helst for deg en sammenslåing av Fellesforbundet og HK?

– Det hadde ikke vært meg imot at vi var ett forbund, men verken vi eller HK har gjort et slikt vedtak. Jeg personlig hadde gjerne sett at disse to forbundene hadde slått seg sammen, men vi MÅ samarbeide om tariff, ellers dør vi. Noe må gjøres, sier han.

– Tanken bør ikke være fremmed, er Sture Arntzen kommentar til Bakkes ublyge frieri.

– Men det kan jo finnes andre alliansepartnere også. Det viktigste er å ivareta medlemmenes interesser på best mulig måte, sier en noe vag HK-leder.

31.05.2012
14:28
16.12.2013 19:22