Må punge ut

Arbeiderbevegelsens studieforbund AOF må punge ut en klekkelig erstatning til en tidligere ansatt.
23.05.2012
14:41
16.12.2013 19:16

lene.svenning@lomedia.no

Nå kan Liv Strømberg Hansen juble: I en fersk dom fra Borgarting lagmannsrett slås det fast at AOF har brutt den tidligere studiesekretærens fortrinnsrett til ny stilling. Dermed må AOF betale henne 600.000 kroner i tapt arbeidsfortjeneste, 650.000 kroner for fremtidig inntektstap pluss 100.000 kroner i oppreisning, til sammen 1 350.000 kroner. I tillegg må AOF dekke Hansens saksomkostninger på drøye 180.000 kroner.

Saken var til behandling i Oslo tingrett i fjor sommer. Hansen fikk medhold i at AOF hadde brutt fortrinnsretten, men da på et annet punkt enn det lagmannsretten nå har slått fast.

24 års fartstid

Liv Strømberg Hansen hadde jobbet i AOF Romerike i 24 år da hun ble oppsagt i 2009. Da var hun 58 år gammel. Årsaken til oppsigelsen var at den lokale avdelingen av organisasjonen gikk konkurs. Etter kort tid kjøpte AOF Norge møbler og utstyr av bobestyrer. Selv om arbeidsgiverne innrømmet Hansen fortrinnsrett til ny stilling i AOF, ble hun ikke tilbudt jobben som studiekonsulent i AOF Romerike da virksomheten startet opp igjen etter konkursen. Hun trakk søknaden sin dagen før jobbintervjuet fordi AOF stilte krav om at hun skulle oppgi referanser til stillingen, samt dokumentasjon på at hun hadde utført salgs- og markedsføringsarbeid. Det opplevde Hansen som lite imøtekommende. Det mener også lagmannsretten at det var.

Brøt fortrinnsretten

Selv om AOF hadde forpliktet seg til å informere Hansen om ledige stillinger i organisasjonen, var det ved en tilfeldighet at hun oppdaget at det var utlyst en stilling i AOF i Follo-regionen. AOF hevder å ha sendt e-post til henne om stillingen, men at adressen var gal. Her har AOF ikke oppfylt sin informasjonsplikt, slår retten fast. AOF har også hevdet at hun uansett ikke ville ha søkt stillingen. Det har Hansen bestridt, og lagmannsretten gir henne medhold. Det gjorde imidlertid ikke Oslo tingrett på dette punktet. Tingretten mente at det ikke var brudd på fortrinnsretten fordi Hansen trakk søknaden sin.

Men i dommen fra Borgarting slås det også fast at AOF ikke har tatt initiativ til å få klarlagt Hansens kompetanse og ambisjoner. «At ansettelse av studiekonsulent/kompetanserådgiver foretas i Follo uten å ivareta hennes fortrinnsrett, fremstår således ikke som et hendelig uhell, men føyer seg inn i rekken av handlinger der arbeidstakers interesser ikke ble ivaretatt», heter det i dommen.

Nav-tiltak

Etter konkursen ved AOF Romerike i 2009, valgte organisasjonen å engasjere en kvinne på Nav-tiltak. Dette ble av Oslo tingrett i fjor betraktet som et brudd på Hansens fortrinnsrett. Her har Borgarting lagmannsrett kommet til motsatt konklusjon. De gir AOF medhold i at engasjementet av kvinnen via Nav ikke er et brudd på fortrinnsretten.

– Akkurat på det punktet mener jeg dommen er feil. Lagmannsretten legger under tvil til grunn at det ikke var AOFs hensikt å tilby kvinnen på Nav-tiltak ordinær ansettelse etter fortrinnsrettens utløp, og kommer derfor til at dette ikke var en omgåelse av fortrinnsretten. Dette er vi uenige i, sier Hansens advokat Sven Ivar Sanstøl i Advokatfirmaet Eckhoff, Fosmark & Co til HK-Nytt.

Han er likevel svært fornøyd med utfallet av saken.

– Det viktigste for min klient er å bli hørt i saken og få erstatning. Erstatningen hun har fått nå, er tre ganger så stor som hun fikk i Oslo tingrett. Det er vi godt fornøyd med, sier Sanstøl.

AOF: Viktig Nav-seier

Økonomi- og administrasjonssjef i AOF Norge, Tom Runar Hansen, sier til HK-Nytt at han er fornøyd med at organisasjonen i denne rettsinstansen fikk medhold i at deres engasjement av en person via Nav ikke var i strid med bestemmelsene om fortrinnsrett, slik tingretten dømte det til å være.

– Dette var hele grunnlaget for vår anke til Borgarting lagmannsrett, og den dommen som nå er avsagt viser at det var en riktig beslutning. AOF Norge er som IA-virksomhet forpliktet til å stille avklarings- og opplæringsplasser til rådighet for personer som Nav har avklart, og som ikke har et ansettelsesforhold i virksomheten. På Romerike fikk vi en slik henvendelse og tok i mot en person på «Arbeid med bistand». Når vi så ble stevnet for dette forholdet, måtte vi møte i retten. Både IA-avtalen og disse spesielle arbeidsmarkedstiltakene har vært viktige for fagbevegelsen, sier Hansen.

Underlig

Han sier til HK-Nytt at han på den annen side er overrasket over lagmannsrettens tolkning av fortrinnsrettsbestemmelsene, i og med at retten mener AOF skulle ha tilbudt stillingen i Follo til Liv Strømberg Hansen. Administrasjonssjefen mener det er underlig at en ansatt kan ha fortrinnsrett til en stilling man aldri har jobbet i.

– Etter vår oppfatning utvider denne dommen området for fortrinnsrett etter arbeidsmiljøloven, slik at arbeidsgivere generelt vil måtte foreta en utvidet kvalifikasjonsvurdering av alle som på et tidspunkt har fortrinnsrett, for vurdere om de kan være kvalifisert til stillinger på høyere nivåer enn det nivået de ble oppsagt fra, hevder Hansen.

Presedens

Han tror denne dommen vil skape presedens på dette området, og pålegge arbeidsgivere mer krevende og omfattende undersøkelser i forbindelse med fortrinnsrettsvurderinger.

– Hadde vi vært klar over at vår tilbudsplikt var så omfattende, hadde vi gjort det. Nå har retten bestemt at slik skal det være, så nå får vi og alle andre arbeidsgivere ta det inn over oss. Arbeidstakernes rettigheter er betydelig forbedret på dette området med denne dommen, sier han.

Jubler

For seier er seier for Liv Strømberg Hansen.

– Jeg er jublende glad, jeg! AOF har oppført seg arrogant overfor meg siden jeg ble oppsagt, og har overhodet ikke villet ha kontakt med meg. Nå føler jeg at jeg har fått oppreisning, sier Liv Strømberg Hansen.

AOF har en måneds ankefrist til Høyesterett, så Hansen tar ikke helt av.

– Jeg har det i bakhodet, men jeg skal i alle fall ta med meg én flaske champagne på hytta, sier hun.

Burde vært løst

Regionssekretær Ann Suade Garcia i Handel og Kontor føyer seg inn i rekken av glade mennesker.

– HK har hele tiden vært av den oppfatning at AOF i Norge har omgått fortrinnsretten, og er glad for at retten har gitt oss støtte i saken. Vi er glade på vårt medlems vegne som har blitt tilkjent en historisk høy erstatningssum, sier Garcia til HK-Nytt.

Hun mener denne saken burde vært løst for lenge siden.

– AOFs manglende interesse i å løse denne saken utenomrettslig har vært oppsiktsvekkende innen vår egen organisasjon, sier Garcia.

AOF har ennå ikke vurdert om de vil anke saken til Høyesterett.

23.05.2012
14:41
16.12.2013 19:16