Slag om tilleggene

Det er om penger, og særlig kvelds- og helgetilleggene, det store slaget vil stå mellom HK og arbeidsgiverforeningen Virke i timene som kommer. Ved midnatt går fristen ut for å komme til enighet om nye tariffavtaler i handelen.
17.04.2012
10:41
16.12.2013 18:54

eva.ler.nilsen@lomedia.no

De to partene forhandlet i hele går. Lite ble avklart. HK-Nytt snakket med forhandlingsleder Sture Arntzen i morges, og han forteller at det gjenstår mye før HK og Virke kan undertegne en forhandlingsprotokoll. Arntzen sier at HK har lagt fram de økonomiske kravene, men at det ikke akkurat skapte jubelstemning hos motparten.

– Det er penger som blir den store nøtta. For oss handler det om å sikre alle et generelt tillegg, vi vil øke ubekvemstilleggene betraktelig, få betalt for lønnsetterslep, heve fagbrevtillegget, sikre garantilønnsbestemmelsene og å få hevet minstelønnssatsene, ramser han opp.

Har hatt pause

HK og Virke har hatt pause i forhandlingene siden før påske. De har ventet på at meklingen i frontfagene skulle komme i mål. I helga ble partene enige om et resultat som blant annet ga 1,25 kroner i generelt timetillegg og to ukers betalt pappapermisjon etter fødsel. Fellesforbundet og Norsk Industri ble også enige om at innleid personale fra vikarbyråer skal sikres samme vilkår som fast ansatte i innleiebedriften, og at de skal omfattes av Fellesforbundets overenskomster. Dette punktet var det knyttet store forventninger til i forkant.

– Jeg har kikket på meklingresultatet og det er som står der, er bra, sier Arntzen.

Forbedret pappaperm

Han er glad for at det lyktes Fellesforbundet å få inn en egen bestemmelse i tariffavtalene om betalt pappapermisjon de to første ukene etter fødsel. Heretter skal arbeidsgiver betale full lønn for disse ukene man har rett til etter loven, men kanskje ikke råd til å ta ut dersom det betyr halv månedslønn.

Handel og Kontor fikk inn betalt permisjon for nybakte fedre i tariffavtalene i handelen for seks år siden, men da skulle disse dagene gå av kvoten for alle typer korte velferdspermisjoner.

– Nå ser vi fram mot en forbedring av dette, i form av en egen bestemmelse i tariffavtalene om pappapermisjon i forbindelse med fødsel, sier Arntzen.

Kan sprenge ramma

Forhandlingsleder Sture Arntzen er ikke så opptatt av å regne på den økonomiske ramma som frontfagene satte. Tvert om. Han ser for seg at ramma kan sprenges dersom det er nødvendig for å sikre lønnsutvikling for de som trenger det mest.

– Jeg er ikke opptatt av rammer, jeg forholder meg til vedtaket i LOs representantskap der det slås fast at de som systematisk har blitt hengende etter i lønnsutviklingen som skal løftes i år. Da kan vi ikke snakke om rammer, understreker han.

Løsning eller ei?

Sture Arntzen synes det er vanskelig å forutse resultatet av dagene forhandlinger. Mye gjenstår, men han øyner et håp om at partene skal kunne undertegne en forhandlingsprotokoll.

– Jeg utelukker ikke mekling, men vi sikter på å finne en løsning rundt forhandlingsbordet, sier han.

Arntzen har også merket seg at Virkes forhandlingsleder Pål Skarsbak i et intervju med HK-Nytt har omtalt mekling som et nederlag.

– Men da er vi avhengige av at Virke firer på kravene. De vil endre tidspunktet for når ubekvemstilleggene skal gjelde fra. Men om vi skal bli enige på det punktet, må de bevege seg i retning av våre krav, sier han.

Fristen for å bli enige om ny avtale går ut ved midnatt. Følg med på hk.nytt.no

17.04.2012
10:41
16.12.2013 18:54