Gjenvalg for Arntzen?

Flertallet i HKs forbundsstyre ønsker å oppheve 60-årsgrensa for den valgte ledelsen. Leder Sture Arntzen er dermed et skritt nærmere gjenvalg til høsten.
09.03.2012
13:43
16.12.2013 18:36

eva.ler.nilsen@lomedia.no

HKs forbundsstyre avsluttet fredag ettermiddag et tre dager langt møte der de har gjennomgått forslagene til landsmøtet i september. Blant flere hundre forslag fantes ett som det var knyttet ekstra stor spenning til; nemlig forslaget om å endre vedtektene som sier at ingen kan velges inn i HK-ledelsen etter fylte 60 år.

67-årsgrense

Diskusjonen har gått i HK-systemet etter at HK-Nytt skrev om saken i januar. Forut for det hadde HK-leder Sture Arntzen vært ute i mediene og argumentert for at 60-årsgrensa i LO må vekk, slik at LO-leder Roar Flåthen kan gjenvelges på kongressen i 2013.

Det ble raskt spekulert i om det ville komme et tilsvarende forslag til HK-landsmøtet, og da forslagsfristen var ute 1. februar, lå det tre forslag om å fjerne aldersgrensa på bordet.

Styret var delt i synet på forslagene, men ett forslag fikk flertall under behandlingen: «Ingen valgte til forbundsstyrets arbeidsutvalg kan inneha vervet lenger enn til 1. januar det året vedkommende fyller 67 år».

Dermed er det dette forslaget som landsmøtet skal ta stilling til når det trer sammen til høsten; en flytting av aldersgrensa.

Etterfølger må velges

Om forbundsstyrets flertall får det som de vil på landsmøtet, kan det bety nye år i lederstolen for Sture Arntzen. For selv om den sittende forbundslederen fyller 64 år et par måneder etter landsmøtet, vil han med nye vedtekter være valgbar.

Men om vedtektene endres, og han blir valgt, kan han imidlertid ikke sitte hele landsmøteperioden. Det scenarioet har forslagsstillerne tatt hensyn til. I tillegg til å flytte aldersgrensa, vil de ha inn følgende bestemmelse: Dersom et medlem i HKs ledelse fratrer på grunn av alder i løpet av perioden, så skal landsmøtet også velge vedkommendes etterfølger. Dette forslaget fikk også flertall i forbundsstyret og vil bli fremmet på landsmøtet.

Den samme øvelsen gjorde landsmøtet ved forrige maktskifte i HK. På landsmøtet i 1992 ble Sidsel Bauck gjenvalgt som leder. Siden hun skulle bli pensjonist i 1994, ble Sture Arntzen valgt til å etterfølge henne fra en bestemt dato.

Ingen kommentar

Arntzen vil ikke foregripe begivenhetene rundt valg av ny ledelse i HK i september. Han avventer en videre behandling av forslagene. På prinsipielt grunnlag synes han det ville være positivt om Handel og Kontor endrer vedtektene slik at man ikke er avleggs som 60-åring. Om det vil være aktuelt for ham å fortsette som HK-leder, vil han imidlertid ikke kommentere i dag.

–Det vil jeg ikke svare på før valgkomiteen tar kontakt med meg, sier han til HK-Nytt. Valgkomiteen til landsmøtet oppnevnes på HKs representantskapsmøte i begynnelsen av juni.

09.03.2012
13:43
16.12.2013 18:36