JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Fikk jobben tilbake

Et lønnskrav endte med oppsigelse for Tove Thorsen. Nå har tingretten sagt sitt: Hun skal ha jobben tilbake og 50.000 kroner i erstatning.
02.03.2012
11:41
16.12.2013 18:32

eva.ler.nilsen@lomedia.no

– Jeg er utrolig glad for dommen. Jeg fikk jo erstatning også. Dommerne mener åpenbart at denne prosessen har vært hårreisende, sier Thorsen til HK-Nytt. Hun håper arbeidsgiveren lar være å anke dommen.

Et sjokk

Saken til HK-medlemmet startet egentlig som et lønnskrav. De ansatte i Friluftslivets fellesorganisasjon (Frifo) ønsket at lønningene skulle harmonere bedre med det statlige regulativet. Styret i organisasjonen satte da ned en arbeidsgruppe som skulle se nærmere på lønn og funksjoner for de ansatte. Gruppa jobbet i flere måneder før konklusjonene ble behandlet i styret.

De ansatte ble innkalt til et informasjonsmøte om saken 31. januar i fjor.

– Jeg så med en gang at de hadde gått mye lenger enn bare å vurdere lønnsnivået i Frifo. Vi ble forelagt en liste over stillinger og funksjoner som organisasjonen nå trengte, og min stilling var rett og slett ikke med. Jeg følte at jeg ble sagt opp der og da, forteller Thorsen.

17 dager etter lå den formelle oppsigelsen i postkassa.

– Det var et sjokk, sier hun.

Nye behov

Arbeidsgruppa hadde nemlig konkludert med at Frifo hadde behov for endringer i bemanningen av administrasjonen. De ønsket en bemanning mer i tråd med organisasjonens langtidsplan, ble det hevdet. Styret sa seg enig, og vedtok en liste med stillinger og funksjoner de mener best kan utføre oppgavene til Frifo. Tove Thorsens kontorlederstilling var byttet ut med en assisterende generalsekretær. Styret påla også generalsekretæren «å iverksette nødvendige endringer for å oppfylle disse stillingsbeskrivelsene».

Da oppsigelsen kom, kontaktet Tove Thorsen Handel og Kontor.

– Jeg fikk god hjelp og støtte. En representant var med meg på et forhandlingsmøte med ledelsen 9. mars. Vi kom ikke til enighet og saken ble sendt til LOs juridiske kontor. 6. mai ble det tatt ut stevning mot Frifo, sier Thorsen.

Enstemmig dom

Først i januar i år kom saken opp for Oslo tingrett. Ifølge Thorsen var resultatet verdt ventetiden. En enstemmig dom er krystallklar: Oppsigelsen er usaklig.

Dommerne er også kritiske til prosessen som førte fram til at Tove Thorsen fikk oppsigelse. De påpeker at det ikke er samsvar mellom utgangspunktet for hvorfor arbeidsgruppa ble nedsatt og det den selv vurderte som sitt mandat. Dommerne mener at de ansatte burde vært informert om prosessen som var i gang. «At arbeidsgruppa samtidig valgte å vurdere Frifos bemanningsbehov, var det ikke mulig for de ansatte å forutse», heter det i dommen.

De tre dommerne har også valgt å dømme Frifos styre til å betale Tove Thorsen en erstatning på 50.000 kroner. De mener det har vært en stor belastning for Thorsen å bli sagt opp. «Hennes alder, uføregrad og lange ansettelsestid er vektlagt i denne sammenhengen», skriver de.

LO-advokat Edvard Bakke, som har ført saken på vegne av Tove Thorsen, tror grunnen til at de fikk så grundig medhold er at Friluftslivets fellesorganisasjon har kjørt en så uryddig prosess.

– Arbeidsgiver har et visst handlingsrom når det gjelder å se an en bedrifts behov for riktig bemanning, men om man skal omstrukturere, må man i alle fall sørge for en grundig og god prosess, sier Bakke til HK-Nytt.

Tøff tid

Tove Thorsen har gått på jobb selv om det har vært tøft. Men hun har også vært sykmeldt i noen perioder.

– Det har vært vanskelig, men samtidig har vi et godt samhold på jobben. Det har hjulpet meg. Men samarbeidet med generalsekretæren har ikke vært bra, medgir hun.

Thorsen mener mye endret seg da han ble ansatt i 2009. Han overtok blant annet sentrale deler av Thorsens arbeidsoppgaver.

– Men jeg har bestemt meg for at jeg skal klare å jobbe der videre. Jeg har heller ingen utsikter til ny jobb. Jeg nærmer meg 60 år, er 50 prosent ufør og har ingen formell kompetanse utover handelsgym. Selv om jeg har jobbet i 30 år, er ikke realkompetanse like lett å slå i bordet med på dagens arbeidsmarked, sier Thorsen. Hun håper at siste ord er sagt i saken.

– Men ingen ting vil overraske meg, legger hun til.

Vurderer anke

Om dommen fra Oslo tingrett blir stående, er ennå ikke avgjort. Frifo har ikke tatt stilling til om de vil anke dommen til lagmannsretten.

– Styret har vedtatt å drøfte det med vår advokat, skriver styreleder Dag Kaas i en sms til HK-Nytt.

Han har vært på reise i Tyskland hele denne uka men opplyser at styret i neste uke skal gå igjennom dommen før de gir ytterligere kommentarer.

Ankefristen går ut den 21. mars.

LO-advokat Edvard Bakke håper at motparten ikke anker, og at dommen blir stående.

– Dette er en sjeldent tydelig dom. Arbeidsgiver bør skjønne at de har en lang vei å gå. De bør bruke ressursene på å få dette til å fungere, sier han til HK-Nytt.

02.03.2012
11:41
16.12.2013 18:32