Brøt med FA

Lokal forhandlingsrett er et gammelt krav i LO Finans. I år tar de kravet med inn i tariffoppgjøret. Spørsmålet er om de får hjelp av storebror Finansforbundet.
02.02.2012
11:03
14.12.2013 12:34

may.berg@lomedia.no

LOs hovedavtaleforhandlinger med Finansnæringens Arbeidsgiverforening (FA) ble brutt mandag. LO kunne ikke godta FAs krav om å utvide antallet medlemmer som kan unntas fra streik ved en eventuell konflikt.

FA på sin side ville ikke godta LOs krav om reell forhandlingsrett i de lokale oppgjørene.

Bruddet var initiert av storebror Finansforbundet, som ikke godtok FAs krav om utvidet frikrets i forbindelse med konflikt.

Avtale bort streikeretten

Spørsmålet om frikrets er ingen fillesak; det handler om å avtale bort streikeretten. FA har krevd at andelen medlemmer som ikke kan tas ut i streik skal økes fra dagens to prosent til sju prosent.

Bruddet betyr at partene tar disse temaene med seg inn i tariffoppgjøret til våren. Dermed har LO mulighet til å stille makt bak kravet om lokal forhandlingsrett.

Forklaringen på det er at ulikt resten av det organiserte arbeidslivet, avgjøres spørsmålet om lokale forhandlinger i finansnæringen i hovedavtaleforhandlingene – ikke i hovedtariffoppgjøret. Det betyr at Finansnæringens Arbeidsgiverforening aldri har hatt streiketrusselen hengende over seg når de gang på gang har motsatt seg LOs krav om lokale lønnsforhandlinger.

Lokale trynetillegg

I finansnæringen er det slik at lokal ledelse bare trenger å drøfte lokale tillegg med de tillitsvalgte. Det vil i realiteten si at ledelsen kan fordele lønnsmidlene etter eget hode. Tre fjerdedeler av lønnsmidlene i finansnæringen fordeles lokalt, som trynetillegg.

LO Finans er lillebror i finansnæringen, med sine ca. 2000 medlemmer mot Finansforbundets 38.000. Uten Finansforbundets hjelp, kommer LO ingen vei med å få realisert sitt krav om å være med og bestemme fordelingen av lokale lønnsmidler.

Finansforbundet på glid?

I år kan det, ifølge informerte kilder, se ut som om Finansforbundet vurderer å slutte seg til kravet om lokale forhandlinger. Det vil ikke Finansforbundets nestleder Pål Adrian Hellman bekrefte.

– Vi har ikke framsatt et særkrav om lokal forhandlingsrett i disse forhandlingene, sier Hellman i en knapp kommentar til aktuell.no. Hellman viser til at det er et krav LO Finans har fremmet.

Kilder aktuell.no har snakket med, fastholder at Finansforbundet er på glid.

Viktor Sæther, leder i LO Finans Postkom, håper å få med Finansforbundet på å kreve lokale forhandlinger.

– Det ville øke sjansen betydelig for å få gjennomslag, sier Sætheer.

– Viktig krav

Ifølge Knut Bekkevold, tillitsvalgt i HK Finans, er lokal forhandlingsrett et viktig krav.

– Vi ønsker lokal forhandlingsrett for å få en større påvirkning både på lønnsfastsettelsen og på bemanningsspørsmål. I dag har vi bare en drøftelsesrett. Men arbeidsgiverne har ikke vært villig til å snakke om dette, sier Bekkevold, som sier han er overrasket om at AF er så steil.

LO Finans' forhandlingsleder, Trine Lise Sundnes, påpeker at det er FAs krav om utvidet frikrets som forårsaket bruddet i forhandlingene om hovedavtale.

– FA må gå i tenkeboksen

– FA må gå i tenkeboksen fram mot tariffoppgjøret og se hvor mye de er villlig til å gi for at organisasjonene skal være villig til å titte på dette. Vi kommer til å ha kontakt med Finansforbundet om disse spørsmålene fram mot tariffoppgjøret, sier Sundnes, som skal lede LO Finans' forhandlingsdelegasjon for 12. gang.

–Taper penger

Forbundssekretær Håvard Sivertsen i Postkom mener at det slår negativt ut for de store gruppene i finansnæringen at arbeidsgiverne har diktat på lokal lønnsdannelse. Spesielt rammer det kvinnene, som utgjør det store flertallet av fotfolket i finansnæringen.

– Fordelingen er utrolig skjev i denne bransjen. Vi har medlemmer som vi vet har tapt penger i de senere oppgjørene. Det gjelder ansatte i de store gruppene nederst på lønnsstigen, som ikke får like mye fokus som selgere og megler når lønnsmidlene skal fordeles. De må gjerne klare seg med det generelle tillegget som er forhandlet fram i de sentrale forhandlingene, som ikke er stort nok alene til å opprettholde kjøpekraften, sier Sivertsen.

02.02.2012
11:03
14.12.2013 12:34