50.000 til tv-aksjonen

Handel og Kontor har bevilget 50.000 kroner til årets tv-aksjon. Forbundet håper på en rekordstor giverglede.
29.09.2011
15:47
16.12.2013 17:09

eva.ler.nilsen@lomedia.no

– Det er litt spesielt når arbeiderbevegelsens egen humanitære organisasjon har aksjonen, sier HK-leder Sture Arntzen.

Håper på mange bøssebærere

Han håper at folk åpner lommeboka når de mange bøssebærerne ringer på døra den 23. oktober for å samle inn penger til Norsk Folkehjelps arbeid med minerydding verden over.

– Dette er et svært viktig arbeid, sier HK-lederen.

Han håper engasjementet er stort i hele organisasjonen.

– Jeg oppfordrer medlemmene til å ta aktiv del i tv-aksjonen. Bli bøssebærer, sier han.

Lang tradisjon

Arntzen forteller at forbundet har vært engasjert i å samle inn penger til mineryddingsarbeid i rundt 20 år.

– Da vi startet vårt prosjekt i Bosnia, ble det samlet inn 1 million kroner til minerydding. De pengene gikk uavkortet til Norsk Folkehjelp. På vårt landsmøte i 2008 bevilget vi 1,5 millioner kroner til Folkehjelpas arbeid – blant annet til minerydding, forteller han.

Sture Arntzen er glad for at forbundsstyret bevilget 50.000 kroner til aksjonen på sitt møte onsdag.

29.09.2011
15:47
16.12.2013 17:09