JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

AOF anker oppsigelsessak

AOF brøt loven da de erstattet Liv Strømberg Hansen med en person på arbeidsmarkedstiltak, slo Oslo tingrett fast i juli. Nå anker fagbevegelsens eget studieforbund saken til lagmannsretten.
29.08.2011
09:53
16.12.2013 16:47

lene.svenning@lomedia.no

I 2009 gikk den lokale avdelingen av det som tidligere het Arbeiderbevegelsens Opplysningsforbund i Lillestrøm, konkurs. Liv Strømberg Hansen sto plutselig uten jobb, etter 24 år som ansatt hos fagbevegelsens egen lokale kursleverandør. Heller ikke AOF Norge hadde noen jobb å tilby 58 år gamle Hansen.

Fortrinnsrett

Kort tid etter kjøpte AOF Norge opp konkursboet etter AOF Romerike. Avdelingen, som nå var en del av AOF Norge, fortsatte samme type virksomhet som tidligere. Da det skulle ansettes en studiekonsulent, ønsket Hansen å benytte seg av sin lovfestede fortrinnsrett. Dagen før jobbintervjuet fikk hun imidlertid beskjed om å oppgi referanser og attester som kunne dokumentere salgs- og markedsføringsarbeid. Det oppfattet Hansen som en klar beskjed om at hun var uønsket. De visste jo godt hvem hun var etter 24 år. Derfor trakk hun søknaden.

Arbeidstrening

Noen måneder senere ble Liv Strømberg Hansen oppmerksom på at en kvinne var hyret inn til arbeidstrening på hennes tidligere arbeidsplass, gjennom Nav.

– Da var det nok. Jeg var så sint at jeg holdt på å revne, sier Hansen.

Hun mente at dette var nok et brudd på hennes fortrinnsrett til ny stilling i AOF.

Hansen tok kontakt med Handel og Kontor. Forbundets regionkontor tok affære. Men forhandlinger med AOF førte ikke fram. De hevdet at et Nav-tiltak ikke utløser fortrinnsretten. Kvinnen som deltok i arbeidstreningstiltaket var verken ansatt i AOF eller fikk lønn derfra. Handel og Kontor tok ut stevning mot AOF Norge. Partene møttes i retten i juni i år.

Illojalt

I løpet av forberedelsene til rettssaken kom det for en dag at AOF hadde utlyst en stilling som studiekonsulent i Follo-regionen, uten at Liv Strømberg Hansen hadde fått beskjed. Også det hevdet advokaten hennes var et brudd på Hansens fortrinnsrett.

Dommerne i Oslo tingrett mener at ansettelsen av en annen i stillingen som studiekonsulent i AOF Romerike ikke er brudd på fortrinnsretten, fordi Hansen trakk søknaden sin. At AOF ikke informerte henne om en ledig jobb i Follo-regionen, mener retten er arbeidsgivers ansvar. Dommerne mener likevel at det ikke er sannsynliggjort at hun ville søkt på stillingen dersom hun hadde blitt informert om den.

Retten har imidlertid kommet til en annen konklusjon når det gjelder arbeidstreningstiltaket. Dommen slår fast at engasjementet av kvinnen på Nav-tiltak er illojalt overfor Hansen, en omgåelse av stillingsvernet, og et brudd på Liv Strømberg Hansens fortrinnsrett. Dommerne mener det er bevist at AOF-avdelingen hadde et permanent arbeidskraftsbehov, og at kvinnen på tiltak stort sett utførte de samme oppgavene som Hansen hadde gjort. Det vitnet også kvinnen om i retten.

Erstatning

Derfor ble Liv Strømberg Hansen tilkjent erstatning for tapt arbeidsfortjeneste på 380.000 kroner. Nå må hun tilbakebetale arbeidsledighetstrygden hun har mottatt fra Nav. I tillegg har Hansen fått 30.000 kroner for såkalt ikke-økonomisk skade.

– Rik blir jeg ikke av dette. Jeg synes egentlig jeg fortjener mer, sier hun.

Ett av Hansens krav var å bli ansatt i fast jobb igjen. I løpet av rettssaken trakk hun imidlertid kravet.

– Etter alt jeg hørte dem si om meg i retten, følte meg jeg lite ønsket, forklarer hun.

Hansen fortsetter sin søken etter ny jobb. Hun føler seg ikke ferdig med arbeidslivet.

Skuffende

Retten slår fast at saken har vært en stor belastning for den nå 60 år gamle Liv Strømberg Hansen. «AOF Norge representerer fagbevegelsen, og det bør kunne forventes en mer inkluderende og korrekt behandling av ansatte», heter det i dommen.

– Jeg skjønner fremdeles ikke hvordan AOF kunne gjøre dette mot meg, det er veldig skuffende. Dette er jo en organisasjon som skal ta vare på folk, de holder jo kurs i nettopp slike ting, sier Liv Strømberg Hansen.

Anker

Styret i AOF Norge har vedtatt å anke dommen til lagmannsretten.

Styreleder i AOF er Tor Arne Solbakken, nestleder i LO. Han ønsker ikke å kommentere saken.

– Vi er uenig i dommen, derfor har vi besluttet å anke den, er alt han vil si.

– Synes du er det er belastende for deg som nestleder i LO å være involvert i en oppsigelsessak?

– Det er aldri morsomt med denne typen saker, men jeg finner ikke saken spesielt belastende, nei, sier Solbakken til HK-Nytt.

Tom Runar Hansen, økonomi- og administrasjonssjef i AOF Norge utdyper:

– Vi anker av prinsipielle grunner: Det er vanskelig å leve med rettens tolkning av at et slikt arbeidsmarkedstiltak skal betraktes som et ordinært arbeidsforhold. Gjennom IA-avtalen er vi forpliktet til å bidra til at personer som har behov for det, får prøvd sin arbeidsevne i det ordinære arbeidslivet. Blir dommen stående vil det bli vanskeligere for Nav å få opprettet viktige tiltaksplasser, og det blir vanskelig å leve videre med IA-avtalen så lenge den inneholder slike forpliktelser, sier Hansen.

Større erstatning

Liv Strømberg Hansens advokat Sven Ivar Sanstøl er glad for dommen.

– Vi mener Oslo tingretts dom er riktig når de er kommet fram til at arbeidsmarkedstiltak ikke skal fortrenge ordinært arbeid, sier han til HK-Nytt.

Men Sanstøl synes det er synd at hans klient må gjennom nok en runde i rettssalen.

– Samtidig gir det oss en anledning til å øke erstatningen, slik jeg mener det er grunnlag for, og til å få belyst saken i lagmannsretten, sier han.

Arbeidsmiljølovens paragraf 14.2. omtaler fortrinnsrett til ny ansettelse.

Arbeidstakere som er sagt opp på grunn av virksomhetens forhold har fortrinnsrett til ny ansettelse i samme virksomhet, med mindre det gjelder en stilling arbeidstakeren ikke er kvalifisert for. Fortrinnsretten gjelder i ett år.

Fortrinnsretten gjelder for arbeidstakere som har vært ansatt i virksomheten i til sammen minst tolv måneder i de to siste år.

Reglene gjelder også for arbeidstaker som er sagt opp i forbindelse med at virksomheten går konkurs. Dette gjelder bare når virksomheten fortsetter eller gjenopptas og den under hensyn til sted, art, omfang og lignende må anses som en fortsettelse av den opprinnelige virksomhet.

Les mer på lovdata.no

29.08.2011
09:53
16.12.2013 16:47

Arbeidsmiljølovens paragraf 14.2. omtaler fortrinnsrett til ny ansettelse.

Arbeidstakere som er sagt opp på grunn av virksomhetens forhold har fortrinnsrett til ny ansettelse i samme virksomhet, med mindre det gjelder en stilling arbeidstakeren ikke er kvalifisert for. Fortrinnsretten gjelder i ett år.

Fortrinnsretten gjelder for arbeidstakere som har vært ansatt i virksomheten i til sammen minst tolv måneder i de to siste år.

Reglene gjelder også for arbeidstaker som er sagt opp i forbindelse med at virksomheten går konkurs. Dette gjelder bare når virksomheten fortsetter eller gjenopptas og den under hensyn til sted, art, omfang og lignende må anses som en fortsettelse av den opprinnelige virksomhet.

Les mer på lovdata.no