Vil slanke bort 100 ansatte

Sparebanken Hedmark skal spare inn 120 millioner kroner i løpet av to år. HK-klubben håper det lar seg gjøre uten at noen blir sagt opp.
26.08.2011
14:17
16.12.2013 16:46

lene.svenning@lomedia.no

Det er langt fra røde tall i regnskapet til Sparebanken Hedmark. Men resultatet er ikke godt nok, mener banken som i første halvår i år oppnådde et konsernresultat på 277 millioner kroner, 216 millioner kroner lavere enn i fjor. Derfor har styret vedtatt at banken må spare inn 120 millioner kroner i løpet av 2011 og 2012.

Klubbene involvert

Både HK-klubben og Finansforbundets avdeling i banken er involvert i prosessen. Håpet er at innsparingene kan gjøres uten at noen blir sagt opp. HK-tillitsvalgt Vidar Evensen bekrefter at banken ønsker å kutte om lag 100 årsverk. I dag har Sparebanken Hedmark 510 ansatte. Så langt i år har tolv ansatte sluttet i jobben, uten at de har blitt erstattet av nye. Det skal også telle med i regnestykket, opplyser Evensen.

Sluttpakker

Evensen sier at klubben er delaktig i å utforme de ulike sluttpakkene de ansatte vil få tilbud om. Han bekrefter at banken har satt av 30-40 millioner kroner til ulike pakker.

– Vi forsøker å få til løsninger for å unngå oppsigelser. Det handler blant annet om tilbud om omskolering, og tilbud om å gå av med tidligpensjon for de som har mulighet til det, sier han.

– Vi diskuterer også ulike tiltak banken kan tjene penger på. Slik kan behovet for innsparinger bli mindre, sier han til HK-Nytt.

Grei stemning

Administrerende direktør Richard Heiberg deler håpet om å unngå oppsigelser.

– Vi har bevilget oss romslig med tid for å gjennomføre gode prosesser, sier han til Hamar Arbeiderblad.

Spareprogrammet møter ingen store protester fra HK-klubben.

– Så lenge vi slipper oppsigelser, går det bra. Stemningen blant de ansatte er grei, men folk har lite konkret å forholde seg til foreløpig, sier Evensen.

26.08.2011
14:17
16.12.2013 16:46