Stemplingsjuks i Kiwi?

Flere assisterende butikksjefer i Kiwi får fremdeles ikke overtidsbetaling.
28.06.2011
13:51
16.12.2013 16:30

lene.svenning@lomedia.no

På tross av at de assisterende butikksjefene stempler inn og ut, får de ikke overtidsbetaling.

Ikke ledende stillinger

I høst skrev HK-Nytt om assisterende butikksjefer i dagligvarekjeden Kiwi som ikke fikk overtidsbetaling. Tross mange arbeidstimer var lønna den samme. Ifølge arbeidsmiljøloven kan bare personer i ledende eller særlig uavhengige stillinger unntas fra arbeidstidsbestemmelsene, og ikke ha krav på overtidsbetaling. Det gjelder normalt ikke assisterende butikksjefer. Det opplyser Arbeidstilsynet.

Stempling

Ved årsskiftet innførte Kiwi derfor en ny praksis. Også de assisterende i Kiwi begynte å stemple inn og ut, i likhet med de andre ansatte. Registreringen av arbeidstiden skulle resultere i at også denne gruppa skulle få kompensasjon for overtidsarbeid. Det var de assisterende butikksjefene svært fornøyde med. Det varte imidlertid ikke lenge. HK-Nytt har igjen vært i kontakt med en del assisterende butikksjefer i kjeden. Alle bortsett fra én får ikke overtidsbetaling. Uansett hvor mange timer de jobber, får de bare betalt for 7,5 timer om dagen.

Forbannet

– Jeg trodde dette ordnet seg. Jeg jobber ikke så mye overtid lenger, men noe blir det. Men uansett hvor mye overtid jeg jobber blir, får jeg bare betalt for 162,5 timer i måneden, sier «Kjersti».

Hun ba nylig om en utskrift av stemplingen sin. Arbeidstidene stemte overhodet ikke med den loggen hun selv har ført over arbeidstidene sine.

– Jeg blir så forbannet, sier «Kjersti».

«Henrik» jobber heller ikke så mye overtid lenger, det ble det slutt på etter at stemplingen ble innført. Men når han gjør det, gir det ikke utslag på lønna. Varer derimot lunsjpausen ett minutt lenger enn en halv time, får «Henrik» trekk i lønn.

Utnytting

«Morten» får heller ikke overtidsbetaling. Selv om han er oppført på vaktlista fra klokka 07-15, møter han på jobb klokka 06. For hvem andre skal ta imot melka? Ferdig klokka 15 er han aldri, arbeidsdagen varer stort sett i ni-ti timer. «Morten» stempler inn og ut, men får den samme månedslønna, på 27.608 kroner, før skatt.

– Sjefen sier at hun ikke har råd til overtidsbetaling, så hun korrigerer timene til 7,5 timer om dagen. Jeg blir utnytta, det er det ingen tvil om, sier «Morten».

Bare i mai jobbet han 60 timer overtid.

«Morten» mener at det er Kiwis bonussystem som får sjefen til å la være å betale ham det han skal ha.

– For at butikksjefen skal få bonus, må butikken holde budsjettet, også for lønnskostnader. Derfor lar de være å betale assisterende butikksjefer overtid, tror han.

– De sparer mye penger på denne praksisen, sier han til HK-Nytt.

Én fornøyd

Bare én av de assisterende butikksjefene HK-Nytt har snakket med får overtidsbetaling. Han er strålende fornøyd.

– Jeg jobber en del overtid, og får betalt for det. Jeg har ikke hatt noen problemer etter at vi begynte med stemplingen ved nyttår, forteller «Einar».

Ingen av de assisterende butikksjefene HK-Nytt har snakket med vil stå fram med navn og bilde. Det frykter de vil ødelegge karrieren deres. For mange assisterende butikksjefer drømmer om å bli sjef i sin egen butikk.

Skylder på butikksjefene

Handel og Kontors regionsekretær Rigmor Heggdal i Bergen er ikke overrasket over opplysningene om at flere assisterende butikksjefer i Kiwi likevel ikke får overtidsbetaling.

– Det hjelper ikke om Kiwi-ledelsen sier at de skal ha det, så lenge de lokale butikksjefene ikke melder fra til lønningskontoret om det, sier hun.

Heggdal tror hunden ligger begravd i butikkene.

– Den enkelte butikksjef har en åpenbar egeninteresse av å holde overtidsbetaling tilbake, sier hun.

Uvitende

– Dette er helt ukjent for meg. Det er ikke slik det skal fungere, sier personalsjef Espen Eriksen i Kiwi til HK-Nytt.

Han forteller at det er den enkelte butikksjef som godkjenner all registrert arbeidstid i butikkene, men innrømmer han ikke kjenner godt nok til stemplingssystemet for å vite om timene lar seg korrigere av butikksjefene.

– Vi må ta noen interne runder på dette. Det er første gang jeg hører om dette, sier han.

Eriksen bekrefter at å holde lønnsbudsjettet er én av faktorene som avgjør butikksjefenes bonus.

– Betyr det at en butikksjef kan oppnå større bonus ved å la assisterende butikksjefer jobbe gratis?

– Det er ikke slik det skal gjøres. Nå må vi sjekke om det er noen som kjenner til dette. Vi har vært klinkende klare på at assisterende butikksjefer skal ha overtidsbetaling, sier Espen Eriksen.

28.06.2011
13:51
16.12.2013 16:30