Ingen overraskelser i Coop

De ansatte i kooperasjonen får det samme som i HSH-området. Mellomoppgjøret er unnagjort.
07.04.2011
16:01
16.12.2013 15:52

lene.svenning@lomedia.no

2 kroner i generelt tillegg, og 1 krone på satsene for lønnstrinn1-5. Lønnstrinn 6 øker med 325 kroner i måneden. De ansatte i Coop-butikkene får altså det samme som resten av de andre ansatte i varehandelen i år også. LO og arbeidsgiverorganisasjonen Samfo møttes til forhandlinger i formiddag klokka 11. Nå har de undertegnet protokollen.

Flere overenskomster

I Lederoverenkomsten gis det et generelt tillegg på 2 kroner i timen. Basislønna går opp med 12.000 kroner i året, til omlag 356.000 kroner, forteller HK-leder Sture Arntzen. I overenskomsten for Coop Norge SA gis det også 2 kroner i generelt tillegg, pluss 1 krone på alle lønnssatser. I bensinoverenkomsten får alle 3 kroner mer i timen, fordi gjennomsnittslønna her er lavere enn 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. I overenskomsten for USBL og ledere i Coop Norge økes lønna med 2 kroner i timen.

- Forhandlingsutvalget er særs fornøyd med resultatet, sier Arntzen til HK-Nytt.

Som i NHO-oppgjøret

De andre forbundene som var med under forhandlingene idag reiser hjem med det samme resultatet som i forhandlingene medllom LO og NHO, opplyser han.

I tillegg til Handel og Kontor har også Fagforbundet, Norsk Arbeidsmandsmandsforbund, Norsk Nærings-og nytelsesmiddelarbeiderforbund, Forbundet for ledelse og teknikk og EL & IT Forbundet medlemmer som omfattes av disse forhandlingene.

07.04.2011
16:01
16.12.2013 15:52