Mobiliserte for unge uføre

Statsminister Jens Stoltenberg avviser kutt for unge uføre. Det gleder Markus Teigen, nestleder i Handel og Kontors ungdomsråd. Søndag markerte LO-ungdom avsky mot kutt i uføretrygden.
23.11.2010
09:09
14.12.2013 12:32

linesch@lo-media.no

Det meldes om at et sted mellom 150-200 deltok på markeringen på Youngstorget i Oslo søndag ettermiddag, som ungdomsrådet i Handel og Kontor inviterte til. Målet var å gi klar melding til regjeringen om at de ikke må gjøre livet vanskeligere for unge uføre i framtiden. ”Skjerp deg Jens”, var budskapet.

- Vi er veldig fornøyd med responsen. Det er et stort engasjement rundt uføresaken, sier Teigen til LO-Aktuelt.

Mange forbund

Et stort antall av ungdomsavdelingene i LO-forbundene støttet markeringen, blant annet EL&IT ungdom, FO Studentene, Industri og Energis sentrale ungdomsutvalg, Norsk Transportarbeiderforbund ungdom, Fellesforbundets sentrale ungdomsutvalg, Arbeidsmandsforbundets sentrale ungdomsutvalg og studenter i Skolenes Landsforbund.

– Vi krever at ingen skal komme dårligere ut enn i dagens ordning, at de unge uføres ordninger ikke svekkes, og at regjeringen bruker mer tid og penger på å finne tiltak som kan hjelpe de uføre til en jobb de har mulighet til å gjennomføre. Dessuten må det arbeides med å styrke mulighetene for å kombinere trygd og arbeid, uttalte Teigen i forbindelse med markeringen.

Stoltenberg avkrefter

Og mandag avviste Stoltenberg i hvert fall kutt for unge uføre, slik det ble meldt i helgen.

NRK meldte søndag at regjeringen skal kutte i stønaden til unge uføre med inntil 35.000 kroner i året for å spare 90 millioner kroner. Pengene skulle isteden brukes til kurs og kompetanseutvikling for å gjøre uføre i stand til å utføre visse typer arbeidsoppgaver.

Stoltenberg bekrefter overfor NTB at forslaget har vært drøftet i det offentlige utvalget som har jobbet med disse spørsmålene i to år. Nå vil han fjerne usikkerheten blant de uføre. – Jeg kan avkrefte at dette forslaget blir noe av. Det blir ingen reduksjoner i ytelsene til de unge uføre, sier han til NTB.

Uttalelsene gleder Teigen. Han mener mobilliseringen blant unge LO-er har hatt en effekt.

23.11.2010
09:09
14.12.2013 12:32