Gratis overtid i Meny?

Det er ikke bare i Kiwi at assisterende butikksjefer mangler overtidsbetaling. HK-Nytt kjenner til at også mellomledere i dagligvarekjeden Meny verken får overtidsbetaling eller ub-tillegg.
31.01.2011
15:12
16.12.2013 15:14

lene.svenning@lomedia.no

To mellomledere i Meny har tatt kontakt med redaksjonen etter å ha lest om assisterende butikksjefer i Kiwi som til nå ikke har fått overtidsbetaling. En av de Meny-ansatte hevder at hun i fjor jobbet overtid tilsvarende 16 dager, uten betaling. «Jeg liker jobben min, men synes alle har fortjent å få betalt for den tiden de faktisk jobber», skriver hun i en e-post til HK-Nytt. Kvinnen har ikke personalansvar, men i kontrakten hennes står det at hun ikke skal ha overtidsbetaling. Det samme gjelder det andre HK-medlemmet HK-Nytt har vært i kontakt med.

Skal sjekke

– I hovedsak er det bare butikksjefene som ikke har krav på overtidsbetaling. De fleste mellomlederne skal ha det, sier Hanne Beate Halvorsen, hovedtillitsvalgt i Meny.

– For å kunne unnta en avdelingsleder fra arbeidstidsbestemmelsene, må han ha en stilling hvor vedkommende gjør selvstendige vurderinger og organisering av arbeidet, både for seg selv og sine ansatte, påpeker hun.

Ifølge Halvorsen er reglene tydelig kommunisert på dagligvarekjedens intranettsider. Der finnes det også maler for arbeidskontrakter som butikksjefene kan bruke når de ansetter folk. Nå er Halvorsen i ferd med å gå igjennom dem, for å se om de er i tråd med arbeidsmiljøloven. – Selv om malene er korrekte kan det hende butikksjefene bruker feil kontrakter, sier hun.

Feil kontrakt?

Avdelingsledere uten personalansvar og resultatansvar skal ha overtidsbetaling. Har de ikke det, er feil kontrakt i bruk, mener Hanne Beate Halvorsen.

Hun opplyser imidlertid om at ingen mellomledere har tatt kontakt med henne med spørsmål om manglende overtidsbetaling og ub-tillegg. – Det er vanskelig for meg å gripe tak i dette når jeg ikke kjenner til konkrete saker, sier hun til HK-Nytt.

Butikksjefens ansvar

Personalsjef Mette Martinsen bekrefter at Meny har utarbeidet ulike maler for arbeidskontrakter. – Det er butikksjefenes ansvar å bruke korrekt kontrakt for de ulike gruppene ansatte. Det er de som har fått delegert arbeidsgiveransvaret for sine ansatte, sier hun.

Martinsen er enig med Hanne Beate Halvorsen i at bare de lederne som har ansvar for å ansette folk er unntatt arbeidsmiljølovens bestemmelser om overtid og betaling for det. For eksempel skal mellomledere som ikke har personalansvar og som kun har som hovedoppgave å bestille varer til sin avdeling, ha overtidsbetaling.

Martinsen oppfordrer ansatte som er usikre på om de blir korrekt avlønnet til å ta kontakt med henne eller hovedtillitsvalgt Halvorsen.

31.01.2011
15:12
16.12.2013 15:14