Virke er positiv til å gi ansatte på kjøpesentre mer innflytelse

Virke-direktør Vibeke Hammer Madsen er enig i at kjøpesentrene har for stor makt.
19.08.2015
11:44
27.08.2015 20:00

lene.svenning@lomedia.no

I en rapport om maktforholdene mellom ansatte og eierne av kjøpesentre som ble lagt fram på Arendalsuka i dag, fredag, slås det fast at de ansatte har svært liten innflytelse over sin egen arbeidshverdag. Det er eierne og ledelsen på kjøpesentrene som bestemmer åpningstider og over forhold som handler om de ansattes helse, miljø og sikkerhet. Rapporten er skrevet av De Facto kunnskapssenter for fagorganiserte.

Vil finne løsninger

I rapporten legges det fram flere forslag for å bøte på situasjonen, deriblant representasjon i sentrenes styrer, felles vernetjeneste og bedring av de tillitsvalgtes muligheter til å påvirke beslutninger. Handel og Kontor stiller seg bak forslagene. De fleste av dem krever lovendring.

På debattmøtet i Arendal fredag, stilte også Virke-direktør Vibeke Hammer Madsen seg positiv til å se nærmere på forslagene i rapporten.

– Jeg er positiv til å sette meg ned med HK for å finne løsninger, det er det absolutt behov for. Virke er opptatt av et godt partssamarbeid, sier hun.

Madsen er imidlertid opptatt av at butikkene på kjøpesentrene ikke mister sin posisjon.

– De ansatte er ansatt i butikkene. Vi må sikre en god involvering også for bedriftene, sier Madsen.

På hodet ut

Heller ikke butikkene har store muligheter til medvirkning på kjøpesentrene, forteller Madsen.

– Våre medlemmer i varehandelen opplever også at kjøpesentrene har en sterk stilling. De bestemmer alt. Det er de som sitter på kontraktene. Hvis ikke butikkene føyer seg, er det på hodet ut når kontraktene går ut, sier hun til HK-Nytt.

Støtte fra politikerne

Også politikerne i paneldebatten ga sin støtte til å bedre de ansattes muligheter til innflytelse over beslutninger som ledelsen og eierne i kjøpesentrene tar. Det gjaldt både Arbeiderpartiets Knut Storberget, Miljøpartiets Birte Simonsen, og Venstres Sveinung Rotevatn.

– Sett dere ned og bli enige, og send det over til Stortinget, oppfordret Rotevatn HK og Virke til å gjøre.

Les også: Ansatte uten innflytelse på kjøpesentre

19.08.2015
11:44
27.08.2015 20:00