VIL SE NÆRMERE PÅ VAREHANDELEN: Fagsjef Roger Moen i Senter for seniorpolitikk og Kjersti Larsen, faglig sekretær i HK vil undersøke hvordan seniorene i varehandelen har det.

VIL SE NÆRMERE PÅ VAREHANDELEN: Fagsjef Roger Moen i Senter for seniorpolitikk og Kjersti Larsen, faglig sekretær i HK vil undersøke hvordan seniorene i varehandelen har det.

Martin Guttormsen Slørdal

Nordmenn vil jobbe lengre

Norske arbeidstakere ønsker å jobbe til de er 66 år.
13.11.2015
15:12
13.11.2015 15:31

I fjor svarte yrkesaktive nordmenn at de ønsker å stå i arbeid til de fyller 65 år. Årets tall fra Norsk seniorpolitisk barometer viser at nordmenn vil jobbe enda lenger, til de er 66,2 år. I 2003 var gjennomsnittssvaret 62 år.

Jobbe til de er 70

Undersøkelsen, som gjennomføres av Ipsos MMI hvert år, viser også at hele 29 prosent kan tenke seg å jobbe til de er 70 år. I fjor sa 23 prosent at de ville jobbe så lenge.

– Dette er et godt utgangspunkt når vi skal jobbe med seniorpolitikk, sier Roger Moen, fagsjef i Senter for seniorpolitikk.

Det siste tallet fra Nav, fra 2012, viser at den faktiske avgangsalderen i gjennomsnitt var på 63 år.

Ikke så populære

Arbeidsgiverne er imidlertid mindre begeistret for eldre arbeidstakere enn tidligere. Andelen arbeidsgivere som vil ansette eldre arbeidstakere har falt fra 63 til 53 prosent fra 2013 til i dag. Åtte av ti arbeidsgivere mener det er en fordel om arbeidstakerne er i jobb hos dem fram til normal pensjonsalder. Det er sju prosentpoeng mindre enn for to år siden. Ti prosent svarer nei på spørsmålet. Det er flere enn før. Ti prosent er usikre.

Bare 43 prosent av bedriftene har en strategi for å beholde seniorene i arbeid.

Seniorpolitikk i varehandelen?

Senter for seniorpolitikk og Handel og Kontor ønsker å finne ut hvordan de over 50 år har det på jobben i denne bransjen. Blir de anerkjent? Hvordan opplever de arbeidsmiljø og ledelse? Og hvor lenge står de i arbeid? Dette er spørsmål de ønsker å få svar på gjennom et større prosjekt. Nå har de satt i gang et forprosjekt som de håper kan gi dem bakgrunnsinformasjon til en større studie.

Kjersti Larsen, faglig sekretær i HK har en formening om hvordan situasjonen er for eldre arbeidstakere i varehandelen.

– Jeg tror det er lite seniorpolitikk i varehandelen. Bransjen er preget av gjennomtrekk av arbeidskraft, det er mye deltidsarbeid, og det er vanskelig å få heltidsstillinger, sier hun til HK-Nytt.

13.11.2015
15:12
13.11.2015 15:31