TAP I FØRSTE RUNDE: Karoline Småland Larsen, Renate Niva og en tredje kollega fikk ikke flertallet av dommerne med seg.

TAP I FØRSTE RUNDE: Karoline Småland Larsen, Renate Niva og en tredje kollega fikk ikke flertallet av dommerne med seg.

Martin Guttormsen Slørdal

Kappahl-ansatte tapte oppsigelsessak

Oppsigelsen av de tre ansatte på Kappahl Pyramiden i Tromsø var ikke usaklig, slår Nord-Troms tingrett fast.
06.10.2015
15:19
06.10.2015 15:36

lene.svenning@lomedia.no

Da Kappahl la ned en av butikkene sine i Tromsø i fjor høst, ble alle medarbeiderne i denne butikken sagt opp. Det protesterte de på. De ansatte mente Kappahl burde vurdere ansienniteten til de ansatte i alle kjedens tre butikker i byen. Slik kunne de som hadde jobbet lengt fått beholde jobbene sine, mens de med kortest ansiennitet hadde mistet jobben, uavhengig av hvilken butikk de jobbet i. Det avviste Kappahl. Kjeden har, siden den kjøpte opp Adelsten-butikkene i 1999 og fram til i dag, bare forholdt seg til en og en butikk ved nedleggelse.

Les også: Kappahl-ansatte bestrider oppsigelse (07.09.15)

Konsekvent praksis

I slutten av august møttes de oppsagte, sammen med Handel og Kontor, arbeidsgiveren i Nord-Troms tingrett. Nå foreligger dommen. Den sier at oppsigelsene var saklige. Årsaken er at Kappahl aldri har vurdert ansatte i andre butikker når de har lagt ned en butikk. Siden praksisen har vært konsekvent, mener retten at oppsigelsene er saklige.

Tingretten har vurdert rettspraksis i lignende saker. I tillegg har retten lagt vekt på at tillitsvalgte ikke har kommet med "avgjørende innvendinger" mot denne praksisen oppigjennom årene, og at arbeidstakerne har vært tilknyttet én bestemt butikk til enhver tid. Retten mener imidlertid at saksbehandlingen ikke har oppfylt hovedavtalens krav til drøftinger.

Uenighet mellom dommerne

Dommen er imidlertid ikke enstemmig. Én av de tre dommerne mener at Kappahls utvelgelsespraksis ved nedlegginger av butikker er i strid med både hovedavtalen og arbeidsmiljøloven. Dommeren peker også på at hovedtillitsvalgte og ledelsen i Kappahl har vært uenige om denne praksisen i lang tid. Mindretallet mener at det må foreligge en enighet mellom partene om utvelgelsen skal kunne begrenses til en butikk. Dessuten mener denne dommeren at manglende drøftelser med tillitsvalgte må føre til at oppsigelsene kjennes ugyldige.

Må betale egne saksomkostninger

Kappahl vant altså denne rettssaken. Nord-Troms tingrett har likevel bestemt at partene selv må betale sine egne saksomkostninger. Det er fordi de mener de ansatte hadde god grunn til å få saken prøvd, og at Kappahl også må anse saken som å være av prinsipiell betydning. Domstolen viser til at en tilsvarende sak skal behandles i Høyesterett i november.

Vil anbefale anke

Dommen fra tingretten kan ankes til lagmannsretten. Fristen utløper om én måned.

– Vi skal gå grundig gjennom dommen sammen med advokaten vår før vi bestemmer oss for om vi skal anke. Vi må også snakke med medlemmene våre for å høre hva de vil, sier Marius Nilsen, regionsekretær i Handel og Kontor.

HKs advokat Hjallis Bakke er hakket mer sikker på hva han vil gjøre.

– Dommen er feil. Flertallet av dommerne tar feil, mindretallet har rett. Jeg har ikke diskutert dommen formelt med Handel og Kontor ennå, men jeg vil anbefale dem å anke saken, sier han til HK-Nytt.

Diskuter gjerne saken i kommentarfeltet! Bruk fullt navn, vær saklig og vis respekt for andres meninger. Bruk vanlig folkeskikk og husk at det du skriver blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen

06.10.2015
15:19
06.10.2015 15:36