NYVALGT: Da LO-Aktuelt besøkte Plantasjen på Haugenstua, hadde Elise Vestli vært tillitsvalgt i bare en uke. Avdelingen fikk tariffavtale 8. januar.

NYVALGT: Da LO-Aktuelt besøkte Plantasjen på Haugenstua, hadde Elise Vestli vært tillitsvalgt i bare en uke. Avdelingen fikk tariffavtale 8. januar.

Tri Nguyen Dinh

Her har (nesten) alle tariffavtale

Ulovlig overtid, brudd på arbeidstidsbestemmelsene og et elendig samarbeidsklima. Det var situasjonen da Birgit Kildal-Lorentzen begynte som hovedtillitsvalgt i Plantasjen i 2008. Åtte år senere er situasjonen snudd på hodet.
18.03.2016
13:41
18.03.2016 13:44

hk-nytt@lomedia.no

– Siden jeg jobber mest, var det naturlig at jeg skulle være tillitsvalgt, sier Elise Vestli.

Hun er en av fire medarbeidere ved Plantasjens butikk på Haugenstua i Oslo, og er rykende fersk som tillitsvalgt. 8. januar ble det inngått tariffavtale ved butikken, og Vestli har bare vært tillitsvalgt en ukes tid da vi treffer henne.

Det er mye å sette seg inn i, medgir Vestli, men hovedtillitsvalgt Birgit Kildal-Lorentzen lover å sende en informasjonspakke, og råder henne til å melde seg på HK-kurs for tillitsvalgte så raskt som mulig.

HOVEDTILLITSVALGT: Birgit Kildal-Lorentzen har jobbet systematisk med å bedre arbeidsvilkårene i Plantasjen gjennom mange år.

HOVEDTILLITSVALGT: Birgit Kildal-Lorentzen har jobbet systematisk med å bedre arbeidsvilkårene i Plantasjen gjennom mange år.

Tri Nguyen Dinh

Nesten alle med tariffavtale

Plantasjen Haugenstua er den siste av Plantasjens butikker som har fått tariffavtale. Med denne er det nå hele 61 av 67 avdelinger som må følge tariffen – og ytterligere én avtale vil snart tre i kraft.

– Sammenlignet med resten av varehandelen, ligger vi ganske godt an, sier Kildal-Lorentzen.

Hun er ikke typen som liker å skryte, men de siste åtte årene har samarbeidsklimaet i bedriften gått fra svært dårlig til meget godt. Konfliktnivået er lavt, prosessene er ryddige, og det er etablert systemer for samarbeidet mellom ansatte og ledelse.

Ny ledelse

Birgit Kildal-Lorentzen husker en tid som var annerledes.

– Ledelsen i Plantasjen gjorde stort sett som den ville. Folk fikk ikke overtidsbetalt, de kunne jobbe mange helger på rad og langt utover grensene for tillatt arbeidstid. Ledelsen lovet og lovet, men løftene ble ikke overholdt, forteller hun om situasjonen for snart ti år siden.

Kildal-Lorentzen ble valgt til hovedtillitsvalgt kort tid etter at Plantasjen fikk nye eiere i 2008. Den nye ledelsen viste seg raskt å være mer velvillig innstilt til fagforeningen enn den forrige. Sammen med de HK-tillitsvalgte gikk Kildal-Lorentzen løs på én utfordring av gangen.

– Det første jeg tok tak i, var den manglende overtidsbetalingen, forteller hun.

Steg for steg

Med en stor dose tålmodighet og en systematisk tilnærming, har partssamarbeid og arbeidsforhold blitt gradvis bedre:

• Plantasjen har nå månedlige møter mellom tillitsvalgte og butikkledere på hver butikk, ansattrepresentasjon i styret og faste møter med sentral ledelse minimum fire ganger i året.

• Siden 2010 har Plantasjen hatt et samarbeid med Fellestiltakene LO-Virke. Kjeden har hatt flere store samarbeidskonferanser for tillitsvalgte, verneombud, regionsjefer og butikkledere.

• Gjennom Fellestiltakene har hagesenterkjeden gjennomført flere prosjekter, blant annet et heltidsprosjekt for å redusere ufrivillig deltid (tidligere omtalt i HK-Nytt) og et lønnsprosjekt for å sikre at lov- og avtaleverk følges.

• IA-avtale ble inngått i 2015.

• Samtidig har det blitt flere organiserte og flere tariffavtaler. 60 prosent av de fast ansatte er nå organisert i Handel og Kontor, noe som er godt over snittet i privat sektor.

– Arbeidstidsordningene har blitt mye bedre. Nå jobber de ansatte hver fjerde helg, og vi sørger for at kvelds- og søndagsvakter blir likt fordelt. Samtidig har mange fått økt stillingsprosent ved at vi har gjennomsnittsberegnet arbeidstiden, forteller Kildal-Lorentzen.

Utholdende tillitsvalgte

At de tillitsvalgte har oppnådd mye, betyr ikke at de ikke har møtt motstand. I 2009 måtte Plantasjen etterbetale 5,3 millioner i lønn, etter en årelang konflikt om hvilken sats de ansatte skulle lønnes etter.

Kildal-Lorentzen mener det er tre ting som er alfa og omega dersom en skal komme noen vei med fagforeningsarbeid: Tålmodighet, ærlighet og kunnskap.

Selv er hun over gjennomsnittet tålmodig. To år brukte hun på å overbevise ledelsen om at de ansatte jobbet mer enn de skulle i henhold til overenskomsten. Hun skrev utallige brev, og det var få som trodde det ville føre fram. Men da Kildal-Lorentzen til slutt kunne legge et regnestykke på bordet som ledelsen ikke kunne motbevise, måtte de gi seg. Det resulterte i at alle ansatte fikk halvannen uke fri med lønn.

– Jeg tror vi har klart å være synlige. Vi har hatt mange saker der enkeltpersoner har fått hjelp og støtte. Da kommer det flere til, sier Kildal-Lorentzen.

GODT ORGANISERT: I Plantasjen er 60 prosent av de fast ansatte organisert. I avdelingen på Haugenstua i Oslo er alle medarbeiderne med i Handel og Kontor.

GODT ORGANISERT: I Plantasjen er 60 prosent av de fast ansatte organisert. I avdelingen på Haugenstua i Oslo er alle medarbeiderne med i Handel og Kontor.

Tri Nguyen Dinh

En aktiv klubb

– Birgit skulle hatt krone på hodet. Hun har jobbet systematisk over mange år, og har bygd stein på stein, sier Runa Bolstad Laume i Oslo Akershus HK.

At Plantasjen har vært gjennom en rivende utvikling, kan også Erling Hagen bekrefte. Han jobber i forhandlingsavdelingen i Handel og Kontor og har fulgt Plantasjen siden starten.

– Plantasjen har en veldig aktiv klubb, og Birgit er en driftig dame. Det de har fått til der, er et eksempel til etterfølgelse, sier Hagen.

Avtalen om gjennomsnittsberegning som ble inngått i Plantasjen, brukes i dag som mal for slike avtaler i varehandelen for øvrig, forteller han.

Hagen roser i dag bedriften for sunne holdninger til partssamarbeid. Han mener den positive utviklingen også henger sammen med at Plantasjen, i takt med at kjeden har vokst, har blitt en mer profesjonell aktør.

Det er en oppfatning som deles også av Plantasjens HR-sjef, Jørgen Haukås. Han sier at bedriften har jobbet systematisk med å bedre partssamarbeidet siden 2007-2008.

– Det har vært et bevisst fokus fra vår side. Vi tror at god kommunikasjon er ekstremt viktig dersom vi skal få til noe sammen. Det bidrar til et godt arbeidsmiljø og gode løsninger. I dag har Plantasjen systemer for dialog på alle nivåer, og det er klare forventninger til hvordan partene skal opptre og snakke sammen. Det har bidratt til et lavt konfliktnivå, påpeker Haukås.

Plantasjen

Skandinavias største hagesenterkjede.

Grunnlagt i Norge i 1986.

653 faste ansatte ved årsskiftet. Av disse er 386 medlemmer av Handel og Kontor.

61 (snart 62) av 67 avdelinger har tariffavtale.

18.03.2016
13:41
18.03.2016 13:44

Plantasjen

Skandinavias største hagesenterkjede.

Grunnlagt i Norge i 1986.

653 faste ansatte ved årsskiftet. Av disse er 386 medlemmer av Handel og Kontor.

61 (snart 62) av 67 avdelinger har tariffavtale.