FIKK NÅLA: LO-leder Hans-Christian Gabrielser overleverer nåla som symboliserer gjennomført skolering ved LO-skolen. Her er det Qasim Ahmed som får nåla festet på genseren.

FIKK NÅLA: LO-leder Hans-Christian Gabrielser overleverer nåla som symboliserer gjennomført skolering ved LO-skolen. Her er det Qasim Ahmed som får nåla festet på genseren.

Martin Guttormsen Slørdal

LO-nåla:

Her er HKs nye toppskolerte tillitsvalgte

Ni nye tillitsvalgte har mottatt hver sin LO-nål – blant dem er to HK-ere.
18.12.2019
12:30
18.12.2019 12:38

ida.bing@lomedia.no

– Denne nåla betyr mye, sier Qasim Ahmed, som er medlem i Handel og Kontor i Norge og tillitsvalgt i handlingsselskapet Menzies på Gardermoen.

Året som snart er forbi, ble utpekt av LO som de tillitsvalgtes år.

I tillegg feirer LO-skolen 80-årsdag – en skole hvor tillitsvalgte får toppskolering i regi av Studieforbundet AOF.

Siden starten i 1939 har over 3.000 gjennomført skolen – og blant dem finner vi altså Qasim Ahmed og Farah Akhtar fra HKs rekker.

Rekordbonus i Ikea: Tillitsvalgt uenig i pengebruken

– Jeg jobber for et britisk selskap, hvor vi forhandler med en internasjonal ledelse som består av både spanjoler, engelskmenn, rumenere og andre. Nå får jeg brukt den kompetansen med meg videre, sier Ahmed – som forteller om sin egen far som kom til Norge fra Pakistan i 1968.

 Her er det Farah Akhtar som får nåla festet på genseren.

Her er det Farah Akhtar som får nåla festet på genseren.

Martin Guttormsen Slørdal

– Han var den første pakistaneren som stemte Arbeiderpartiet. Så det er artig at jeg nå tar denne kunnskapen med meg videre, sier Ahmed.

Toppskolering

Denne gangen var det i alt ti kandidater som mottok LO-nåla under sekretariatsmøtet. Ni nye tillitsvalgte, i tillegg til en kandidat som ble forhindret fra å delta i fjor, fikk overrakt nåla fra LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

– LO-skolen er jo fagbevegelsens toppskolering. Det er enormt viktig for både forbundene og LO at tillitsvalgte velger å gå videre og skolere seg – også utover den grunnleggende tillitsvalgtskoleringen, sa Gabrielsen i talen han holdt i forkant av utdelingen.

Lang historie

LO-skolen består av fem moduler innen arbeidsliv, læring, organisasjon, samfunn og solidaritet. Når du har gjennomført fire moduler, får du tildelt LO-skolenålen.

Den første skoleringen startet opp den 21. mai i 1939. Da var det 50 deltakere påmeldt, og kun to av disse var kvinner.

TILLITSVALGTE: Her er alle som mottok LO-nåla i dag. Fra venstre: Bjørn Petter Jenssen, Ronny Aunan, Øyvind Bergvik Johnsen, Wenche Kleveland, Erling Utnes, Torgeir S. Torskjelsson, Farah Akhtar, Kenneth Sandberg, Eva-Britt Farbu og Quasim Ahmed.

TILLITSVALGTE: Her er alle som mottok LO-nåla i dag. Fra venstre: Bjørn Petter Jenssen, Ronny Aunan, Øyvind Bergvik Johnsen, Wenche Kleveland, Erling Utnes, Torgeir S. Torskjelsson, Farah Akhtar, Kenneth Sandberg, Eva-Britt Farbu og Quasim Ahmed.

Martin Guttormsen Slørdal

Per Helge Mork, fagansvarlig i AOF, snakket om nålas historie under mandagens utdeling. Han forteller om en enorm aktivitet ved Sørmarka Folkehøyskole, der skolen etter hvert startet opp.

– Det manglet fortsatt bord og stoler til festmiddagen som skulle holdes for de første som fullførte LO-skolen, den 28. juli 1939, fortalte Mork.

Fersk tillitsvalgt ingen hindring da Kolonial.no gjennomførte sin første lønnsforhandling

En egen toppskoleringsmodell ble utviklet tidlig på 90-tallet, med LO-skolen som en del av dette. Kurset har en varighet på 10 uker.

I dag finner skoleringen fortsatt sted ved anlegget i Sørmarka, som nå er konferansehotell. Målet med skoleringen er å få de tillitsvalgte til å bli bedre på jobben sin der de er.

Livskraftig

I 2017 samlet LO-kongressen seg enstemmig bak forslaget om å øke statusen til de tillitsvalgte gjennom et eget år.

Året som har gått har vært LOs tillitsvalgtår, noe som skal jobbes videre med, understreker LO-leder Gabrielsen.

FØLG HK-NYTT PÅ INSTAGRAM

– Dyktige tillitsvalgte er vår viktigste medlemsfordel. Det er på arbeidsplassene medlemmene vår er, og det er der de ser fordelene ved å være fagorganisert. For der møter de tillitsvalgte, som sørger for at alt går rett og rettferdig for seg. Og som ordner opp når det trengs, sa Gabrielsen, som selv fullførte LO-skolen i 1995.

Omtrent en fjerdedel av dem som fullfører LO-skolen havner i posisjoner som forbundsledere, i LO-ledelsen eller andre sentrale stillinger i fagmiljøet senere, kan fagansvarlig Per Helge Mork fortelle.

Disse fikk årets LO-nål:

• Eva-Britt Farbu (Fagforbundet)

• Wenche Kleveland (Fagforbundet)

• Bjørn Petter Jenssen (Fellesforbundet)

• Øyvind Bergvik Johnsen (Fellesforbundet)

• Kenneth Sandberg (Fellesforbundet)

• Qasim Ahmed (Handel og Kontor i Norge)

• Farah Akhtar (Handel og Kontor i Norge)

• Ronny Aunan (NNN)

• Torgeir S. Torkjelsson (NTL, gjennomførte skoleringen i 2018)

• Erling Utnes (NTL)

Tidligere utdelinger

Disse fikk LO-nåla i 2018

Disse fikk LO-nåla i 2017

Disse fikk LO-nåla i 2016

Disse fikk LO-nåla i 2015

LO-skolen

• LO-skolen er tverrfaglig og gir deltakerne muligheter til å dele erfaringer, søke nye løsninger, bygge og styrke samhold, og utvikle LO som samfunnsaktør.

• Skoleringen foregår på Sørmarka i regi av AOF.

• Tillitsvalgte skal gjennomføre fire valgfrie kursmoduler

• Modulene gir de tillitsvalgte fordypning utover grunnskoleringen.

18.12.2019
12:30
18.12.2019 12:38

Tidligere utdelinger

Disse fikk LO-nåla i 2018

Disse fikk LO-nåla i 2017

Disse fikk LO-nåla i 2016

Disse fikk LO-nåla i 2015

LO-skolen

• LO-skolen er tverrfaglig og gir deltakerne muligheter til å dele erfaringer, søke nye løsninger, bygge og styrke samhold, og utvikle LO som samfunnsaktør.

• Skoleringen foregår på Sørmarka i regi av AOF.

• Tillitsvalgte skal gjennomføre fire valgfrie kursmoduler

• Modulene gir de tillitsvalgte fordypning utover grunnskoleringen.