ARBEIDSPLASSEN LEGGES NED: Lena Kristoffersen, tillitsvalgt hos Ica i Tønsberg, håpet at butikken endte opp som en Coop-butikk. Når Rema 1000 overtar butikklokalene mister de ansatte alle rettigheter.

ARBEIDSPLASSEN LEGGES NED: Lena Kristoffersen, tillitsvalgt hos Ica i Tønsberg, håpet at butikken endte opp som en Coop-butikk. Når Rema 1000 overtar butikklokalene mister de ansatte alle rettigheter.

Martin Guttormsen Slørdal

Butikkansatte mister jobben

Når Ica legger ned og Rema 1000 tar over leiekontrakten og butikklokalene i Tønsberg, står de ansatte uten arbeid.
06.08.2015
14:28
27.08.2015 20:00

martin.slordal@lomedia.no

Lena Kristoffersen er tillitsvalgt for de ti HK-medlemmene i butikken. Hun og kollegene håpet at Ica-butikken skulle bli en Coop-butikk, slik de fleste andre butikkene i kjeden blir etter oppkjøpet.

– Da regnet jeg med at alle ansatte beholdt jobbene og at tariffavtalen kunne blitt videreført. Men vi har ikke så mye vi skulle ha sagt i denne prosessen, sier Kristoffersen til HK-Nytt.

Samtidig med Coops oppkjøp av Ica, skaffet Rema 1000 seg rundt 20 nye butikker ved å overta husleiekontraktene til Ica- og Rimi-butikker, hovedsakelig på Østlandet. Ica-butikken i Storgaten i Tønsberg er en av disse.

Ikke virksomhetsoverdragelse

Det finnes en klausul i mange av Ica- og Rimi-butikkenes husleieavtale. Den innebærer at huseierne kan si opp leiekontraktene med Ica dersom selskapet ble solgt. Det er denne klausulen Rema 1000 har benyttet seg av når butikkjeden har skaffet seg nye butikklokaler.

Ica-butikken i Tønsberg har siste åpningsdag førstkommende lørdag. Når en bedrift legges ned, er det ikke snakk om virksomhetsoverdragelse. Arbeidsavtalene videreføres dermed ikke til den nye leietakeren, og tariffavtalen forsvinner.

Ikke fortrinnsrett

Bjørn Mietinen, nestleder i Handel og Kontor, sier at regelverket er tydelig. Når en butikk legges ned, slik som Ica i Tønsberg, er det ikke snakk om virksomhetsoverdragelse.

– Følelsemessig kan det oppfattes urettferdig at de ansatte ikke har fortrinnsrett på stillingene i Rema 1000-butikken, men juridisk sett er dette ikke en virksomhetsoverdragelse, sier Mietinen.

Mange vil stå uten jobb

Lena Kristoffersen opplever det tungt at Ica-butikken legges ned.

– Konkurransen om jobbene i området er hard, og mange av kollegene mine risikerer å stå uten jobb, tror hun.

Kristoffersen forteller at Rema 1000 har lyst ut stillingene i butikken de skal åpne, og de fleste av kollegene hennes har søkt.

– Alle som søker på stillingene stiller på lik linje, ingen vil ha fortrinnsrett på stillingene slik det hadde vært ved en virksomhetsoverdragelse, sier den tillitsvalgte

Lena Kristoffersen har fått seg ny jobb hos Meny, men frykter at mange av kollegene går vanskelige tider i møte.

Usikre medlemmer

De 450 Ica og Rimi-butikkene som Coop Norge Handel har kjøpt blir ikke en del av samvirkelagene til Coop. De skal driftes under Coop Norge Handels datterselskap Norsk Butikkdrift AS. Jorunn Martinsen, konserntillitsvalgt for disse medlemmene i HK, sier hun får mange henvendelser fra HK-medlemmer som lurer på hva oppkjøpet vil bety for dem.

– Når Ica-butikkene blir til Coop-butikker er dette ikke virksomhetsoverdragelse. Coop eier allerede butikkene, så det enkleste er å si at Ica-butikken skifter konsept til en type Coop-butikk, forklarer hun.

De ansatte beholder imidlertid jobbene sine.

Ingen fellesavtale

I Coop finnes det kollektive avtaler som gjør at samtlige Coop-butikker i de ulike samvirkelagene har tariffavtale, uavhengig av antall HK-medlemmer i den enkelte butikk. Dette vil ikke gjelde for butikkene i Norsk Butikkdrift. Det er dermed ikke sikkert at alle butikkene i Norsk Butikkdrift vil beholde sine tariffavtaler når de får Coop-skilt på veggen.

– Der hvor det allerede er mange medlemmer og tariffavtale, skal det ikke være noe problem å videreføre tariffavtalene. Men i butikker med få medlemmer må vi organisere HK-medlemmer og kreve tariffavtaler på nytt, sier Martinsen.

Må organisere på nytt

I butikkene som Coop ble forpliktet av Konkurransetilsynet til å selge til Bunnpris når de kjøpte Ica, opplyser Mietinen at det ikke har vært noe kluss med overføringen av lønns- og arbeidsvilkårene til de ansatte til de nye arbeidsgiverne. Dette er virksomhetsoverdragelser, og de ansatte beholder jobbene sine. Det samme gjelder for de ansatte i butikkene som Norgesgruppen har kjøpt.

Fakta om Coops oppkjøp av Ica

• I mars godkjente Konkurransetilsynet Coops oppkjøp av 550 Ica-butikker i Norge.

• Coop forpliktet seg til å selge 93 butikker for å unngå at oppkjøpet svekket konkurransen i dagligvarehandelen.

• 43 butikker ble solgt til Bunnpris og 50 butikker til Norgesgruppen.

• Norsk Butikkdrift AS skal drifte de omlag 450 butikkene som Coop har overtatt fra Ica.

• Anslagsvis 60-70 butikker legges ned i sammenslåingsprosessen.

Fakta om virksomhetsoverdragelse

• Arbeidsmiljølovens bestemmelser om virksomhetsoverdragelse skal sikre arbeidstakernes rettigheter når en virksomheten skifter eier.

• Defineres i lovens paragraf 16-1 som en overdragelse av en virksomhet eller del av virksomhet til en annen arbeidsgiver. Med overdragelse menes overføring av en selvstendig enhet som beholder sin identitet etter overføringen.

• Arbeidsavtaler og arbeidsforhold overføres til ny arbeidsgiver.

• Den nye arbeidsgiveren blir bundet av tariffavtale som tidligere arbeidstaker var bundet av. Dette gjelder ikke hvis ny arbeidsgiver senest innen tre uker etter overdragelsestidspunktet skriftlig erklærer overfor fagforeningen at ny arbeidsgiver ikke ønsker å bli bundet.

• Tidligere og ny arbeidsgiver plikter å informere så tidlig som mulig om virksomhetsoverdragelsen, og den skal drøftes med tillitsvalgte på arbeidsplassen.

• En ren aksjeoverdragelse, slik tilfellet er i Coops oppkjøp av Ica, regnes ikke som en virksomhetsoverdragelse da det ikke skjer endringer av arbeidsgiver som rettssubjekt.

Kilde: Arbeidsmiljøloven og Juristforbundet

Diskuter gjerne saken i kommentarfeltet! Bruk fullt navn, vær saklig og vis respekt for andres meninger. Bruk vanlig folkeskikk og husk at det du skriver blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen

06.08.2015
14:28
27.08.2015 20:00

Fakta om Coops oppkjøp av Ica

• I mars godkjente Konkurransetilsynet Coops oppkjøp av 550 Ica-butikker i Norge.

• Coop forpliktet seg til å selge 93 butikker for å unngå at oppkjøpet svekket konkurransen i dagligvarehandelen.

• 43 butikker ble solgt til Bunnpris og 50 butikker til Norgesgruppen.

• Norsk Butikkdrift AS skal drifte de omlag 450 butikkene som Coop har overtatt fra Ica.

• Anslagsvis 60-70 butikker legges ned i sammenslåingsprosessen.

Fakta om virksomhetsoverdragelse

• Arbeidsmiljølovens bestemmelser om virksomhetsoverdragelse skal sikre arbeidstakernes rettigheter når en virksomheten skifter eier.

• Defineres i lovens paragraf 16-1 som en overdragelse av en virksomhet eller del av virksomhet til en annen arbeidsgiver. Med overdragelse menes overføring av en selvstendig enhet som beholder sin identitet etter overføringen.

• Arbeidsavtaler og arbeidsforhold overføres til ny arbeidsgiver.

• Den nye arbeidsgiveren blir bundet av tariffavtale som tidligere arbeidstaker var bundet av. Dette gjelder ikke hvis ny arbeidsgiver senest innen tre uker etter overdragelsestidspunktet skriftlig erklærer overfor fagforeningen at ny arbeidsgiver ikke ønsker å bli bundet.

• Tidligere og ny arbeidsgiver plikter å informere så tidlig som mulig om virksomhetsoverdragelsen, og den skal drøftes med tillitsvalgte på arbeidsplassen.

• En ren aksjeoverdragelse, slik tilfellet er i Coops oppkjøp av Ica, regnes ikke som en virksomhetsoverdragelse da det ikke skjer endringer av arbeidsgiver som rettssubjekt.

Kilde: Arbeidsmiljøloven og Juristforbundet